About Dieter Bossuyt

This author has not yet filled in any details.
So far Dieter Bossuyt has created 59 blog entries.

Is uw raad van bestuur klaar voor 2020?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) biedt opportuniteiten, maar legt ook enkele nieuwe verplichtingen op. Enkele van deze verplichtingen worden van toepassing vanaf 1 januari 2020 op alle vennootschappen, zelfs indien uw statuten nog niet zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Stel: Mijnheer Peeters en mevrouw Janssens werden [...]

2019-12-06T08:58:11+00:00 6 december 2019|Vermogen|

Is een dubbele boekhouding nu toch verplicht voor uw maatschap?

Naar aanleiding van de recente hervorming van het ondernemingsrecht zijn voortaan ook maatschappen verplicht een boekhouding bij te houden. Deze boekhoudplicht is in werking getreden op 1 november 2018. Voor maatschappen opgericht vóór 1 november 2018 werd een overgangsperiode voorzien. Zij zullen pas een boekhouding moeten voeren vanaf het eerste [...]

2019-11-27T14:32:48+00:00 27 november 2019|Successie|

Fiscale aftrek bedrijfswagens: wijzigingen vanaf 2020

Vanaf 2020 wijzigen de fiscale spelregels in verband met de aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Ontdek hier welke impact de hervorming heeft voor uw wagenpark. Aftrek autokosten voor vennootschappen Huidige berekeningsmethode De aftrekbaarheid van autokosten hangt op vandaag samen met de CO2-uitstoot alsook het type brandstof van de wagen. Het aftrekpercentage van [...]

2019-11-23T10:55:51+00:00 23 november 2019|Fiscaliteit|

Langer (moeten) werken: wat met uw verzekering ‘gewaarborgd inkomen’?

Sinds enkele jaren is de uitkering van pensioenkapitalen uit de tweede pijler (IPT, VAPZ,…) gekoppeld aan de wettelijke pensioendatum. Dit betekent dat: De pensioenkapitalen mogen worden uitgekeerd vanaf het moment dat u recht hebt op een wettelijk pensioen, maar het pensioen nog niet effectief hebt opgenomen. De pensioenkapitalen moeten worden [...]

2019-11-12T17:13:39+00:00 12 november 2019|Pensioen|

Investeringen gepland? Doe het nog dit jaar!

Heeft u met uw onderneming investeringen gepland? Dan is het te overwegen om deze nog voor het jaareinde te doen. Aan investeringen in 2019 zijn immers een aantal fiscale voordelen verbonden die vanaf 2020 verdwijnen. Verhoogde investeringsaftrek verdwijnt In het zgn. Zomerakkoord werd een tijdelijke verhoging ingevoerd van het basispercentage [...]

2019-10-31T14:37:24+00:00 31 oktober 2019|Fiscaliteit|

Het beding van aanwas onder de loep

Heeft u in het verleden samen met uw oudere of jongere partner een beding van aanwas afgesloten? En heeft u het leeftijdsverschil destijds gecompenseerd met een hogere of lagere inleg? Is het op vandaag überhaupt nog mogelijk om een groot leeftijdsverschil met een ongelijke inbreng te compenseren en wat met [...]

2019-10-25T15:45:42+00:00 25 oktober 2019|Successie|

Aangekondigde hervorming van de Vlaamse erf- en schenkbelasting blijft beperkt

In een vorige bijdrage werden een aantal opvallende voorstellen aangehaald uit de startnota van de Vlaamse regeringsonderhandelingen met betrekking tot de Vlaamse erf- en schenkbelasting. Daar is uiteindelijk nog weinig van terug te vinden in het recent vrijgegeven regeerakkoord. Een volledige vrijstelling van erfbelasting voor de langstlevende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonenden [...]

2019-10-18T14:13:31+00:00 18 oktober 2019|Successie|

Kent u de invloed van kosten op uw beleggingen?

Iedereen weet dat er kosten gepaard gaan met beleggen. Deze kunnen echter vaak hoog oplopen en zijn doorgaans weinig transparant. Dit maakt dat veel mensen geen idee hebben of dit nu wel of niet een effect heeft op de beleggingen die ze hebben. Ze accepteren deze kosten al te vaak [...]

2019-10-18T13:56:30+00:00 18 oktober 2019|Vermogen|

Forfaitaire dagvergoedingen, iets voor u?

Doet u als bedrijfsleider regelmatig beroepsmatige verplaatsingen in het binnen- en/of buitenland? Dan kan u van uw vennootschap hiervoor een forfaitaire vergoeding ontvangen. In de mate dat de spelregels op fiscaal en sociaal vlak worden gerespecteerd maakt dit voor u geen belastbare bezoldiging uit. Forfaitaire dagvergoedingen voor dienstreizen in het [...]

2019-09-20T12:03:14+00:00 20 september 2019|Fiscaliteit|