About Dieter Bossuyt

This author has not yet filled in any details.
So far Dieter Bossuyt has created 52 blog entries.

Aangekondigde hervorming van de Vlaamse erf- en schenkbelasting blijft beperkt

In een vorige bijdrage werden een aantal opvallende voorstellen aangehaald uit de startnota van de Vlaamse regeringsonderhandelingen met betrekking tot de Vlaamse erf- en schenkbelasting. Daar is uiteindelijk nog weinig van terug te vinden in het recent vrijgegeven regeerakkoord. Een volledige vrijstelling van erfbelasting voor de langstlevende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonenden [...]

2019-10-18T14:13:31+00:00 18 oktober 2019|Successie|

Kent u de invloed van kosten op uw beleggingen?

Iedereen weet dat er kosten gepaard gaan met beleggen. Deze kunnen echter vaak hoog oplopen en zijn doorgaans weinig transparant. Dit maakt dat veel mensen geen idee hebben of dit nu wel of niet een effect heeft op de beleggingen die ze hebben. Ze accepteren deze kosten al te vaak [...]

2019-10-18T13:56:30+00:00 18 oktober 2019|Vermogen|

Forfaitaire dagvergoedingen, iets voor u?

Doet u als bedrijfsleider regelmatig beroepsmatige verplaatsingen in het binnen- en/of buitenland? Dan kan u van uw vennootschap hiervoor een forfaitaire vergoeding ontvangen. In de mate dat de spelregels op fiscaal en sociaal vlak worden gerespecteerd maakt dit voor u geen belastbare bezoldiging uit. Forfaitaire dagvergoedingen voor dienstreizen in het [...]

2019-09-20T12:03:14+00:00 20 september 2019|Fiscaliteit|

Hervorming erf- en schenkbelasting in het verschiet: onderneem nu nog actie!

De Vlaamse regeringsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Uit de zgn. ‘startnota’ blijkt dat men in de erfbelasting een volledige vrijstelling wil invoeren voor de langstlevende echtgenoten en wettelijk samenwonenden, alsook voor inwonende kinderen tot 18 jaar. Tegelijk wil men een aantal mechanismen tot fiscale ontwijking afsluiten en wordt onderzocht [...]

2019-09-12T17:50:33+00:00 12 september 2019|Successie|

Woonbonus en lange termijnsparen, bent u nog up-to-date?

U heeft een lening lopen voor uw eigen woning en vraagt zich af of u uw fiscale mogelijkheden ten volle benut? De overheid stimuleert zowel het langetermijnsparen als de aankoop van een (eigen) woning. Deze worden ondergebracht in éénzelfde fiscale korf of, afhankelijk van de datum waarop uw hypothecaire lening [...]

2019-09-12T17:45:53+00:00 12 september 2019|Fiscaliteit|

Nieuwe wettelijke ziekteregeling voor zelfstandigen

Moet u als zelfstandige het werk onderbreken na een ongeval of door ziekte? Dan kan u sinds 1 juli bij langdurige arbeidsongeschiktheid al onmiddellijk een uitkering ontvangen van het ziekenfonds. De wachttijd werd ingekort, zodat de sociale bescherming van de zelfstandigen verbetert en zoveel mogelijk gelijk wordt gemaakt aan deze [...]

2019-07-12T14:33:46+00:00 12 juli 2019|Pensioen|

Ik ga scheiden van mijn partner… Welke impact zal dit hebben op mijn pensioen?

Na een echtscheiding kan u als gepensioneerde mogelijks een zogenaamd echtscheidingspensioen ontvangen. De term luidt officieel: een pensioen als uit de echt gescheiden partner. Maar wat houdt dat echtscheidingspensioen nu exact in? Wettelijk pensioen: wat met niet-gewerkte periodes? In het geval één van de partners bepaalde periodes slechts deeltijds of [...]

2019-06-28T12:31:04+00:00 28 juni 2019|Pensioen|