Fiscale aftrek bedrijfswagens: wijzigingen vanaf 2020

Vanaf 2020 wijzigen de fiscale spelregels in verband met de aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Ontdek hier welke impact de hervorming heeft voor uw wagenpark. Aftrek autokosten voor vennootschappen Huidige berekeningsmethode De aftrekbaarheid van autokosten hangt op vandaag samen met de CO2-uitstoot alsook het type brandstof van de wagen. Het aftrekpercentage van [...]

2019-11-23T10:55:51+00:00 23 november 2019|Fiscaliteit|

Investeringen gepland? Doe het nog dit jaar!

Heeft u met uw onderneming investeringen gepland? Dan is het te overwegen om deze nog voor het jaareinde te doen. Aan investeringen in 2019 zijn immers een aantal fiscale voordelen verbonden die vanaf 2020 verdwijnen. Verhoogde investeringsaftrek verdwijnt In het zgn. Zomerakkoord werd een tijdelijke verhoging ingevoerd van het basispercentage [...]

2019-10-31T14:37:24+00:00 31 oktober 2019|Fiscaliteit|

Forfaitaire dagvergoedingen, iets voor u?

Doet u als bedrijfsleider regelmatig beroepsmatige verplaatsingen in het binnen- en/of buitenland? Dan kan u van uw vennootschap hiervoor een forfaitaire vergoeding ontvangen. In de mate dat de spelregels op fiscaal en sociaal vlak worden gerespecteerd maakt dit voor u geen belastbare bezoldiging uit. Forfaitaire dagvergoedingen voor dienstreizen in het [...]

2019-09-20T12:03:14+00:00 20 september 2019|Fiscaliteit|

Woonbonus en lange termijnsparen, bent u nog up-to-date?

U heeft een lening lopen voor uw eigen woning en vraagt zich af of u uw fiscale mogelijkheden ten volle benut? De overheid stimuleert zowel het langetermijnsparen als de aankoop van een (eigen) woning. Deze worden ondergebracht in éénzelfde fiscale korf of, afhankelijk van de datum waarop uw hypothecaire lening [...]

2019-09-12T17:45:53+00:00 12 september 2019|Fiscaliteit|

Heeft u al een bedrijfsfiets?

Mobiliteit is een hot topic. De klassieke bedrijfswagen die reeds jaren in het verloningspakket van vele werknemers en bedrijfsleiders is ingeburgerd wordt steeds meer fiscaal ontmoedigd. Dit in tegenstelling tot de aanmoediging voor de zgn. ‘zachte mobiliteit’. Zo heeft de wetgever enkele interessante fiscale incentives aan de bedrijfsfiets toegekend. Het [...]

2019-05-19T09:26:36+00:00 19 mei 2019|Fiscaliteit|

Een vennootschap oprichten: zo begin je eraan

Het oprichten van een vennootschap is voor vele ondernemers een belangrijke mijlpaal in hun professionele loopbaan. Wanneer is het ideale moment om een vennootschap op te richten? Hoe pak ik dit concreet aan? Welke structuur is het meest aangewezen? Op welke manier kan ik mezelf verlonen? Hoe kan ik duidelijke [...]

2019-03-29T10:39:43+00:00 29 maart 2019|Fiscaliteit|

Een belastingvrij dividend ontvangen? Het kan!

Sinds vorig jaar kan u een dividend ontvangen dat vrijgesteld is van roerende voorheffing. Voor 2019 levert dit een belastingvoordeel op tot € 240. Wanneer een dividend wordt uitgekeerd wordt hierop in de regel roerende voorheffing ingehouden. Het algemeen tarief inzake roerende voorheffing bedraagt op vandaag 30%. In het Zomerakkoord van [...]

2019-02-28T11:24:40+00:00 28 februari 2019|Fiscaliteit|

Nieuw voor uw vennootschappen: winst en verlies met elkaar compenseren

Ondernemers die met meerdere vennootschappen werken kennen wellicht het probleem: wanneer de ene vennootschap winst maakt en de andere verlies, dan kunnen deze niet tegen elkaar afgezet worden. Er zal door de winstgevende vennootschap steeds vennootschapsbelasting betaald worden op de door haar gemaakte winst. Daar komt nu verandering in. Schets [...]

2019-01-29T11:04:39+00:00 27 januari 2019|Fiscaliteit|