Beleggen in aandelen met de vennootschap: hou rekening met de strengere regels!

Belegt u met uw vennootschap in aandelen? Hou er dan rekening mee dat deze beleggingen een apart fiscaal regime kennen. Bovendien zijn de regels door de hervorming van de vennootschapsbelasting aangescherpt. Fiscale behandeling tot en met aanslagjaar 2018 Wanneer een vennootschap aandelen aanhoudt als belegging, is het uiteraard de bedoeling [...]

2018-03-05T15:37:58+00:00 22 februari 2018|Fiscaliteit|

Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken best nog dit jaar gebeuren. Nog een kapitaalvermindering doorvoeren? Op vandaag bent u bij een kapitaalvermindering geen roerende voorheffing verschuldigd, althans voor zover het gaat om de terugbetaling [...]

2018-03-05T15:40:11+00:00 24 november 2017|Fiscaliteit|

De impact van het zomerakkoord op uw loonpolitiek

Zoals u ongetwijfeld reeds heeft vernomen, heeft het zomerakkoord van de federale regering onder meer een verlaging van de vennootschapsbelasting in petto. Maar wat is nu de praktische impact hiervan voor uw vennootschap en uw loonpolitiek? Dient u uw bezoldiging op te trekken? Of is het interessanter om voortaan vooral [...]

2018-03-05T15:42:14+00:00 28 september 2017|Fiscaliteit, Vermogen|

Het zomerakkoord: overzicht van de geplande hervormingen

Eind juli raakte de federale regering het eens over een hele reeks fiscale en sociale maatregelen. De zaken die het meest in het oog springen, zijn zonder twijfel de invoering van een taks op effectenrekeningen en de hervorming van de vennootschapsbelasting. Hierna wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste fiscale [...]

2017-12-11T12:48:13+00:00 18 augustus 2017|Fiscaliteit|

Winst in de vennootschap: uitkeren of reserveren?

Dezer dagen wordt in heel wat vennootschappen de jaarlijkse algemene vergadering georganiseerd. Een van de agendapunten hierbij is de bestemming van het resultaat van het afgelopen boekjaar. Maar welke mogelijkheden zijn er nu ook alweer om in een KMO-vennootschap winsten uit te keren? Gewone dividenduitkering Vooreerst kan de algemene vergadering [...]

2018-01-11T20:43:48+00:00 29 juni 2017|Fiscaliteit, Vermogen|