De impact van het zomerakkoord op uw loonpolitiek

Zoals u ongetwijfeld reeds heeft vernomen, heeft het zomerakkoord van de federale regering onder meer een verlaging van de vennootschapsbelasting in petto. Maar wat is nu de praktische impact hiervan voor uw vennootschap en uw loonpolitiek? Dient u uw bezoldiging op te trekken? Of is het interessanter om voortaan vooral [...]

2018-03-05T15:42:14+00:00 28 september 2017|Fiscaliteit, Vermogen|

Het zomerakkoord: overzicht van de geplande hervormingen

Eind juli raakte de federale regering het eens over een hele reeks fiscale en sociale maatregelen. De zaken die het meest in het oog springen, zijn zonder twijfel de invoering van een taks op effectenrekeningen en de hervorming van de vennootschapsbelasting. Hierna wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste fiscale [...]

2017-12-11T12:48:13+00:00 18 augustus 2017|Fiscaliteit|

Winst in de vennootschap: uitkeren of reserveren?

Dezer dagen wordt in heel wat vennootschappen de jaarlijkse algemene vergadering georganiseerd. Een van de agendapunten hierbij is de bestemming van het resultaat van het afgelopen boekjaar. Maar welke mogelijkheden zijn er nu ook alweer om in een KMO-vennootschap winsten uit te keren? Gewone dividenduitkering Vooreerst kan de algemene vergadering [...]

2018-01-11T20:43:48+00:00 29 juni 2017|Fiscaliteit, Vermogen|

Nalatenschapsplanning met kleinkinderen

Vaak wensen grootouders bij hun overlijden reeds een deel van hun vermogen na te laten aan hun kleinkinderen. De eigen kinderen hebben immers dikwijls hun financiële schaapjes reeds op het droge en het zijn vooral de kleinkinderen die nog een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Het betrekken van de [...]

2017-12-11T12:59:21+00:00 24 mei 2017|Fiscaliteit, Successie|

Opinie: geen foliekes meer voor de bedrijfsleider-aandeelhouder?

Mag een bedrijfsleider-aandeelhouder zich op kosten van de vennootschap belonen met een nieuwe Porsche als extra bedrijfswagen? Het Hof van Beroep te Antwerpen (28 maart 2017) aanvaardde deze uitgaven niet als beroepskost en stelde dat een dergelijke “opslag” niet kon worden verantwoord door werkelijk aantoonbare prestaties. Het feit dat hiervoor [...]

2017-12-11T13:01:15+00:00 27 april 2017|Fiscaliteit, Vermogen|