Al eens stil gestaan bij de begunstiging van uw levensverzekering?

Waarschijnlijk hebt u wel eens levensverzekering onderschreven, zoals bijvoorbeeld een pensioenspaarverzekering of een beleggingsverzekering. Daarin hebt u een begunstigde aangeduid. Weet u nog wie die begunstigde is? En stemt dit nog overeen met uw wensen op vandaag?  De begunstiging nader toegelicht Bij het onderschrijven van een levensverzekering hebt u de [...]

2019-04-21T13:52:15+00:00 21 april 2019|Pensioen|

Heeft u uw persoonlijk pensioentraject al uitgestippeld?

Hoe kan ik mijn levensstandaard handhaven eens ik op pensioen ben? Welk kapitaal moet ik hiervoor zelf bijeen sparen? Het zijn vragen waar u waarschijnlijk ook mee worstelt. Om een antwoord te bieden op deze vragen wordt er vaak gesproken over de verschillende pensioenpijlers. Zij vormen de basis van uw [...]

2019-02-19T11:21:16+00:00 19 februari 2019|Pensioen|

5 tips voor een hoger pensioen

Kent u het gemiddelde wettelijk pensioen van een zelfstandige in België? € 860  netto per maand. Voor velen een aanzienlijke vermindering van hun inkomsten in vergelijking met hun huidig maandelijks inkomen. Wilt u op pensioenleeftijd uw huidige levensstandaard kunnen behouden? Dan zal u reeds tijdens uw actieve loopbaan stappen moeten [...]

2018-12-11T18:27:21+00:00 11 december 2018|Pensioen|

Mag ik nog werken als ik op pensioen ben?

De regering neemt heel wat maatregelen om u langer te laten werken. Maar wat als u reeds recht heeft op een pensioen, maar nog niet wenst te stoppen met werken? Mag u dan uw pensioen opnemen en tegelijkertijd actief blijven? Of heeft u nooit recht op een pensioen wanneer u [...]

2018-05-30T11:03:40+00:00 8 mei 2018|Pensioen|

Uw studiejaren regulariseren: een goed idee?

Uw studiejaren regulariseren: een goed idee? In de media is recent heel wat verschenen omtrent de mogelijkheid om uw studiejaren te regulariseren en zo later een hoger pensioen te krijgen. Tijd voor een overzicht en een antwoord op de vraag of het al dan niet interessant is. Berekening van het [...]

2018-03-05T15:38:19+00:00 16 februari 2018|Pensioen|

De vijf pijlers van uw pensioen in een notendop

Een zorgeloos pensioen is iets wat iedereen verlangt. Hierbij wordt er vaak gesproken over de verschillende pensioenpijlers. Maar wat zijn deze pijlers nu precies? De eerste pijler: uw wettelijk pensioen De eerste pijler betreft het wettelijk pensioen dat u ontvangt van de Belgische staat. Vanaf wanneer u dit verkrijgt, hangt [...]

2018-01-11T20:48:09+00:00 18 mei 2017|Pensioen|