Het nieuwe erfrecht: hoog tijd voor actie!

Op 1 september 2017 werd het vernieuwde erfrecht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de nieuwe erfwet op 1 september 2018 in werking treedt en van toepassing zal zijn op de nalatenschappen die vanaf die datum openvallen. Maar wat met reeds gedane erfenisplanningen? Zal men bij een overlijden [...]

2018-03-05T15:42:42+00:00 15 september 2017|Successie|

Nalatenschapsplanning met kleinkinderen

Vaak wensen grootouders bij hun overlijden reeds een deel van hun vermogen na te laten aan hun kleinkinderen. De eigen kinderen hebben immers dikwijls hun financiële schaapjes reeds op het droge en het zijn vooral de kleinkinderen die nog een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Het betrekken van de [...]

2017-12-11T12:59:21+00:00 24 mei 2017|Fiscaliteit, Successie|

Hervorming erfrecht in de maak: een overzicht

De voorbije decennia is onze maatschappij sterk geëvolueerd, terwijl ons erfrecht nog grotendeels uit de tijd van Napoleon stamt. Het was dan ook hoog tijd voor een doorlichting en hervorming, rekening houdend met de huidige samenleving(svormen). Hierna geven we een overzicht van de belangrijkste vooropgestelde maatregelen, zoals opgenomen in het [...]

2017-12-11T13:01:47+00:00 27 april 2017|Fiscaliteit, Successie|

Wie erft uw vermogen als u geen kinderen heeft?

Koppels of alleenstaanden zonder kinderen vragen zich vaak af wie hun vermogen zal erven indien ze komen te overlijden. Indien zij zelf niets ondernemen gelden de wettelijke regels, maar deze stemmen helaas niet altijd overeen met hun wensen. Het uitwerken van een doordachte successieplanning kan dan ook noodzakelijk zijn. Alleenstaanden [...]

2017-12-12T08:49:22+00:00 31 maart 2017|Fiscaliteit, Successie|