Laden Evenementen

Inschrijven

Tribe Loading Animation Image

Lemon Consult organiseert Start To Plan, een opleidingstraject in fiscale en financiële planning gericht naar boekhouders, belastingconsulenten, accountants, verzekeringsmakelaars,… .

Het doel van de opleiding is om uw klant te woord te kunnen staan op vlak van successie- en pensioenplanning en een eerste oriënterend advies te kunnen geven. Onder andere volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  1. Huwelijksvermogens- en erfrecht

– Huwelijksvermogensrecht
– Huwelijksstelsels en – contracten
– Samenwonen
– Erfrecht
– De wettelijke devolutie
– Samenloop met de langstlevende echtgeno(o)t(e)
– Gevolgen voor nieuw samengestelde gezinnen
– Reservatair erfdeel – fictieve massa – inbreng en inkorting

 

  1. Erfbelasting en – tarieven

– Algemene tarieven
– Vrijstellingen en verminderingen
– Specifiek regime voor familiale ondernemingen

 

  1. Successieplanning

– Doelstellingen bij het opzetten van een planning
– Gunstregimes benutten
– De gezinswoning
– De familiale onderneming
– Schenken
– Notarieel of via een bankgift?
– Notaris in België of in Nederland?
– Bijzondere clausules in schenkingen
– Testamenten
– Clausules
– Soorten legaten in de praktijk
– Beding van aanwas
– Successieplanning tussen echtgenoten
– Via huwelijkscontract
– Schenken en testament
– Successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen

 

  1. Successieplanning en controlebehoud

– Hoe controlebehoud organiseren in vennootschappen?
– Planning via een burgerlijke maatschap
– Planning via beleggingsverzekeringen
– De private stichting

 

  1. Pensioenplanning: de drie pijlers

– De berekening van het wettelijk pensioen
– Fiscale pensioenopbouw
– Pensioensparen
– Lange termijnsparen
– Vrij aanvullend pensioen
– Individuele pensioentoezegging en groepsverzekering
– Riziv voor artsen, tandartsen,…
– berekening 80%-grens

 

  1. Pensioenplanning: behoud levensstandaard

– Het overlevingspensioen
– Werkonbekwaamheid: inkomensverlies indekken.
– Niet fiscale pensioenopbouw
– Soorten verzekeringspolissen:
– Soorten polissen – hoe herkennen?
– Hoe polissen lezen en interpreteren?

 

  1. Fiscale en financiële planning in de praktijk

– Doel: integraal advies / vermogensdoelstellingen definiëren en integreren
– Meerwaarde voor de klant
– Deelgebieden van fiscale en financiële planning.
– Inkomensoptimalisatie
– Pensioenplanning
– Vermogensplanning
– Successieplanning
– Analyse bij overlijden en werkonbekwaamheid
– Aanpak: een stap terugzetten en grondig analyseren
– Een vragenlijst om zicht te krijgen op de totale situatie

 

  1. Fiscale en financiële planning reflexen – praktijkcases

– Herkennen van probleemsituaties
– Eerste aanzet naar een oplossing

 

Het wordt een persoonlijk opleidingstraject met alle ruimte voor vragen en bijsturingen op maat van de deelnemers.

De opleiding wordt gespreid over 9 halve dagen (telkens op vrijdagnamiddag) in de maanden februari tot juni: 1 feb – 15 feb – 1 maa – 15 maa – 29 maa – 26 apr – 10 mei – 24 mei – 7 juni. In overleg met de deelnemers kunnen de sessies ook op andere data doorgaan.

De sessies starten om 13u30 om te eindigen rond 17u.

Het tarief voor deelname bedraagt € 2.250 (excl. BTW) per deelnemer.