Ik wil mijn totale vermogen optimaliseren 2018-02-26T09:13:30+00:00

Lifetime vermogenspartner voor financiële gemoedsrust

Je financiële toekomst veiligstellen? Aan de fundamenten daarvan bouw je best al van in het begin van je carrière. In deze snel veranderende wereld is een helder inzicht in het volledig patrimonium dan geen overbodige luxe, maar een basisvoorwaarde voor financiële gemoedsrust voor jezelf en je naasten.

Gedurende je volledige loopbaan willen wij daarom de combinatie van je onderneming en privévermogen optimaal laten renderen, en dat allemaal in functie van jouw dromen en wensen. Het is onze ambitie om een levenslang partnership aan te gaan zodat in alle openheid en vanuit een volledig overzicht gewerkt kan worden aan het verwezenlijken van de ambities.

Onze aanpak

De meest optimale aanpak voor jouw specifieke situatie en wensen? De oplossing start telkens vanuit de analyse van je volledige privé en professionele situatie in combinatie met jouw persoonlijke en familiale belangen.

Elk advies start met het in kaart brengen van je situatie, ambities, dromen en zorgen.

Wij willen precies weten wat jij wilt.

Gepersonaliseerd advies start altijd met een objectieve analyse van de totale situatie van een cliënt.

Een auditrapport biedt inzichten in je actuele en reële situatie. Het legt de pijnpunten en actiepunten bloot en vormt de basis voor onderbouwd strategisch advies over fiscaliteit, pensioenopbouw, successie- en vermogensplanning.

Om je doelstellingen te bereiken heb je een plan nodig. Een realistisch stappenplan over meerdere jaren biedt op een tijdslijn een duidelijk overzicht over verschillende reële en mogelijke gebeurtenissen waar je al dan niet rekening mee moet houden.

Met helder strategisch advies, begeleiding en het aanreiken van concrete oplossingen helpen we je zo bij het plannen van je financiële toekomst en bij het maken van de juiste keuzes.

We begeleiden je bij de implementatie van je plan, in nauwe samenwerking met je bankier, makelaar, boekhouder, notaris en andere adviseurs. We staan in voor de opmaak van alle benodigde fiscale en juridische documenten.

Met Lemon Consult aan je zijde heb je een duidelijk plan voor je fiscale en financiële toekomst. Naargelang de wijzigingen in je leven en loopbaan wordt dit continu bijgestuurd en staan wij aan uw zijde met sterk overkoepelend advies voor elke beslissing die gevolgen kan hebben op uw persoonlijk en zakelijk vermogen.

Met andere woorden, we anticiperen op levensgebeurtenissen en organiseren je vermogen in functie van de verschillende levensfases van jou en je familie.

Concrete stappen naar financiële gemoedsrust

Onze grondige aanpak start telkens met een vermogensscan. Die overkoepelt je totale vermogen, gaande van je vastgoed tot je verzekeringen, beleggingen, je familiale situatie, enz. Op basis hiervan ontvang je al een eenvoudige vermogensprojectie en successieberekening.

Dit overzicht wordt aangevuld met drie plannen, waarin een scan telkens het verschil tussen de gewenste en de actuele situatie blootlegt. Het bijhorende plan biedt geschikte manieren om je wensen en doelstellingen te bereiken. Een volledige opmaak van alle plannen garandeert dat je fiscaal en financieel potentieel volledig benut wordt. Zo kan je met een gerust gemoed verder ondernemen.

Lemon’s taxscan indexeert nauwkeurig je persoonlijke situatie

Het fiscaal plan focust op het optimale gebruik van je onderneming voor de opbouw van je vermogen en je pensioen. De scan onderzoekt de huidige verloning, de status van de vermogensopbouw en de structuren van de vennootschap(pen). Het plan biedt dan weer concrete handvaten voor verbetering.

 • Hoe structureer ik mijn inkomen fiscaal-vriendelijk?
 • Is een herstructurering van mijn vennootschap(-pen) opportuun?
  Zo ja, welke structuur is het voordeligst en hoe wordt dit het best gerealiseerd

  • Fusie en/of (partiële) splitsing
  • Holdingvennootschappen
  • Vennootschapsrechtelijke verslagen (motivatie en onderbouw)
  • Btw-eenheid
  • Fiscale rulings bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen
 • Hoe organiseer ik mijn managementvennootschappen optimaal?
  • Opmaak van dienstverleningsovereenkomsten
  • Organisatie van het bestuur
 • Welke overeenkomsten kunnen bijdragen aan mijn doelstellingen?
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Optieovereenkomsten
 • Hoe kadert mijn gezin en verdere familie binnen wat ik wil bereiken?
  • Familiecharter

Lemon’s pensioenscan berekent precies je huidige levenstandaard

Het pensioenplan bekijkt precies wat er moet gebeuren om je huidige levensstandaard te kunnen behouden na je pensioen. Opties worden tegenover elkaar afgewogen en de impact van bepaalde beslissingen en gebeurtenissen naast elkaar opgelijst.  Dit plan maakt dus duidelijk wat je moet doen om je doelstellingen te behalen.

 • Waar sta ik vandaag?
  • Huidig vermogen
  • Financiële polissen, vrije ruimtes, ..
  • Reële spaarcapaciteit
 • Wat als …
  • Ik arbeidsonbekwaam word?
  • Ik met pensioen ga?
 • Waar wil ik naartoe?
  • Wanneer stoppen met werken?
  • Hoeveel heb ik nodig om te kunnen stoppen?

Lemon’s successiescan brengt zowel rationele als emotionele elementen in kaart

Een successieplan waar jij je goed bij voelt, maakt duidelijk wie wat erft, hoeveel erfbelasting van toepassing is en waar financiële bescherming nodig is. Maar ook of en hoeveel je al zou kunnen schenken aan je kinderen en de invloed daarvan op je vermogen en je pensioen.

 • Wie ontvangt wat? Bevalt mij dat?
  • Komt mijn erfenis terecht bij wie ik wil?
  • Aan wie wil ik dat mijn vermogen nalaten?
  • In hoeverre is mijn (nieuwe) partner beschermd en zijn de belangen van mijn kinderen dat ook?
 • Hoeveel bedraagt de erfbelasting?
 • Hoe staat mijn gezin er financieel voor als ik er niet meer ben?

Tenslotte vertalen deze plannen zich vaak in concreet advies aan andere financiële dienstverleners die je adviseren: je boekhouder, notaris, bankier, … Wij begeleiden ook hen en maken de juiste juridische en fiscale documenten op.

 • Juridische en fiscale documenten:
  • Testamenten
  • Schenkingsakten
  • Wijziging huwelijkscontract
  • Aanwasovereenkomst – Beding van aanwas – Tontine
  • Oprichting burgerlijke maatschap
  • Oprichting private stichting (STAK)
  • Opmaak statuten en -wijzigingen
  • Aandeelhoudersovereenkomsten – Optieovereenkomsten
  • Opmaak en indienen van een rulingaanvraag bij Vlabel
  • Vastgoedfiscaliteit
   • Advies inzake vruchtgebruik / erfpacht / recht van opstal
   • Vastgoed in het buitenland
  • Opvolging en overname familiale onderneming
 • Herstructureringen:
  • Partiële splitsing
   • afzonderen van een activiteit
   • afzonderen van onroerend goed
  • Fusie
   • vereenvoudiging vennootschapsstructuur
   • samenbrengen van gelijkaardige activiteiten
  • Organisatie van managementvennootschappen
   • onderbouw verloning
  • Oprichten holdingvennootschappen
   • interne meerwaarden
   • familiale opvolging onderneming
  • Ruling aanvragen
   • inkomstenbelasting

Nieuws

Langer (moeten) werken: wat met uw verzekering ‘gewaarborgd inkomen’?

12 november 2019|

Sinds enkele jaren is de uitkering van pensioenkapitalen uit de tweede pijler (IPT, VAPZ,…) gekoppeld aan de wettelijke pensioendatum. Dit betekent dat: De pensioenkapitalen mogen worden uitgekeerd vanaf het moment dat u recht hebt op [...]

Investeringen gepland? Doe het nog dit jaar!

31 oktober 2019|

Heeft u met uw onderneming investeringen gepland? Dan is het te overwegen om deze nog voor het jaareinde te doen. Aan investeringen in 2019 zijn immers een aantal fiscale voordelen verbonden die vanaf 2020 verdwijnen. [...]

Het beding van aanwas onder de loep

25 oktober 2019|

Heeft u in het verleden samen met uw oudere of jongere partner een beding van aanwas afgesloten? En heeft u het leeftijdsverschil destijds gecompenseerd met een hogere of lagere inleg? Is het op vandaag überhaupt [...]

Meer nieuws

Kalender

Start to Plan: opleidingstraject in successie- en pensioenplanning

5 september 2019 | 13:30 - 12 december 2019 | 17:00

Start to Plan: opleidingstraject in successie- en pensioenplanning

6 september 2019 | 13:30 - 13 december 2019 | 17:00