Sinds kort is Lemon Consult erkend als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille. Hierdoor kunnen ondernemingen die beroep doen op de diensten van Lemon Consult tot 40% van hun factuurbedrag gesubsidieerd krijgen. Dieter Bossuyt van Lemon Consult licht dit nader toe.

“De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid waardoor ondernemingen subsidies kunnen ontvangen wanneer zij advies inwinnen bij geregistreerde dienstverleners of investeren in opleidingen. Lemon Consult is zowel erkend voor het luik ‘advies’ als het luik ‘opleiding’ ”, aldus Bossuyt.

“Dit betekent vooreerst dat wanneer Lemon Consult advies verstrekt aan ondernemingen (bv. met betrekking tot de juridische structuur van de onderneming), zij tot 40% van het factuurbedrag gesubsidieerd kunnen krijgen.

Maar ook professionals, zoals boekhouders, verzekeringsmakelaars of bankiers die bij Lemon Consult een opleiding(straject) volgen, kunnen van deze maatregel gebruik maken.”

Hoeveel subsidies een onderneming kan ontvangen, hangt af van de grootte van de onderneming. Dieter Bossuyt: “Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en middelgrote ondernemingen:

  • Kleine ondernemingen zijn bedrijven met minder dan 50 werknemers én met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro of een balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro. Zij kunnen 40% van het factuurbedrag gesubsidieerd krijgen, met een maximum van 10.000 euro per jaar.
  • Middelgrote ondernemingen zijn dan weer bedrijven met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro óf een balanstotaal van minder dan 43 miljoen euro. Zij kunnen 30% van het factuurbedrag gesubsidieerd krijgen, met een maximum van 15.000 euro per jaar.”

Uw onderneming heeft nood aan advies en begeleiding op fiscaal/juridisch vlak, maar u wenst te weten of u recht heeft op de subsidiemaatregel? Neem hier contact op met Lemon Consult voor meer informatie.

Meer info over de KMO-portefeuille kan u ook vinden op www.kmoportefeuille.be.