Vanaf 2020 wijzigen de fiscale spelregels in verband met de aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Ontdek hier welke impact de hervorming heeft voor uw wagenpark.

Aftrek autokosten voor vennootschappen

Huidige berekeningsmethode

De aftrekbaarheid van autokosten hangt op vandaag samen met de CO2-uitstoot alsook het type brandstof van de wagen. Het aftrekpercentage van de autokosten wordt bepaald aan de hand van volgende tabel:

De autokosten van elektrische wagens zijn voor 120% aftrekbaar.

Nieuwe berekeningsmethode

Voor vennootschappen gelden vanaf aanslagjaar 2021 (voor zover het boekjaar ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) nieuwe regels. Deze nieuwe regels zijn zowel van toepassing op wagens die reeds in bezit zijn, als op wagens die nieuw worden aangekocht.

De aftrekbaarheid van de autokosten wordt onder de nieuwe regelgeving vastgesteld op basis van volgende formule:

                                   AFTREKPERCENTAGE = 120% – (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2/km)

Waarbij:

– Coëfficiënt voor voertuigen met een dieselmotor (en dieselvarianten): 1
– Coëfficiënt voor voertuigen met andere motor (bv. benzine): 0,95
– Coëfficiënt voor voertuigen op CNG (tot 11 fiscale pk):  0,90

Maximumpercentage: 100% aftrek (120% aftrek voor elektrische wagens verdwijnt)

Minimumpercentage: 50% aftrek (uitzondering: indien CO2–uitstoot ≥ 200 gram CO2/km, dan 40% aftrek).

Onderstaande tabel licht de impact toe van de gewijzigde berekeningsmethode voor diesel- en benzinewagens. Zo blijkt dat de nieuwe berekeningsmethode over het algemeen een lager aftrekpercentage met zich meebrengt, waarvan het verschil met de ‘oude’ aftrekregels zelfs hoog kan oplopen.

Verder wordt ook de fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor elektrische wagens (100% aftrekbaar i.p.v. huidige 120% aftrek) en de zgn. “valse” hybride wagens beperkt onder de nieuwe aftrekregels.

Een “valse” hybride is een voertuig dat uitgerust is met een batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht of die een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2 per kilometer. Voor deze wagens zullen de autokosten voortaan nog aftrekbaar zijn o.b.v. de CO2-uitstoot van het overeenstemmend model met brandstofmotor. De lijst met de overeenstemmende voertuigen wordt bekendgemaakt op de website van de FOD Financiën. Als er geen overeenstemmend voertuig met verbrandingsmotor bestaat, dan zal de CO2-uitstoot van de “valse” hybride vermenigvuldigd met factor 2,5 in rekening moeten worden genomen voor de berekening van het aftrekpercentage op basis van voorgaande formule. Een uitzondering bestaat voor “valse” hybride wagens die aangekocht of besteld werden vóór 1 januari 2018. De autokosten van deze wagens blijven aftrekbaar o.b.v. de CO2-uitstoot van de hybride versie.

De autokosten van een “echte” hybride wagens daarentegen zijn aftrekbaar o.b.v. de CO2-uitstoot van de hybride wagen zelf.

Belangrijk is dat de nieuwe aftrekregels ook gelden voor de brandstofkosten. Dit betekent dat de aftrekbaarheid van de brandstofkosten voortaan gekoppeld wordt aan de CO2-uitstoot van de wagen. De 75%-aftrek (ongeacht de CO2-uitstoot) wordt dus afgeschaft.

 

Aftrekbaarheid autokosten voor éénmanszaken

Huidige berekeningsmethode

De berekeningsmethode voor de aftrekbaarheid van autokosten in een eenmanszaak is gelijkgeschakeld met de huidige berekeningsmethode voor vennootschappen. De aftrekbaarheid wordt dus bepaald overeenkomstig bovenstaande tabel.

Wel wordt voor wagens die aangekocht werden vóór 1 januari 2018 een minimaal aftrekpercentage gehanteerd van 75%.

Nieuwe berekeningsmethode

Voor de autokosten (incl. brandstofkosten) in eenmanszaken zijn vanaf 1 januari 2020 de volgende regels van toepassing:

  • Wagens aangekocht ná 1 januari 2018: aftrek volgens de nieuwe formule zoals van toepassing voor bedrijfswagens in vennootschappen (zie hierboven).
  • Wagens aangekocht vóór 1 januari 2018: aftrek volgens de nieuwe formule zoals van toepassing voor bedrijfswagens in vennootschappen (zie hierboven), met een minimum van 75%-aftrek (voor de resterende gebruiksduur van de wagen).

De fiscale aftrekbaarheid van elektrische wagens en de “valse” hybride wagens worden op eenzelfde manier gewijzigd zoals voor bedrijfswagens in een vennootschap het geval is (zie hierboven).

Aangezien voortaan iedere wagen een eigen aftrekbaar percentage toegekend krijgt o.b.v. de voornoemde formule, betekent dit dat alle autokosten (alsook de brandstofkosten) toegerekend zullen moeten kunnen worden aan de wagen waarvoor de desbetreffende kosten gemaakt werden. Wellicht zal dit voor veel ondernemingen een aanpassing van de administratie en/of boekhouding vergen.

Steve Bossuyt
Expert fiscale en familiale planning

Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.