Belastingvrij schenken voor een Nederlandse notaris wordt wellicht onmogelijk

Wie in het kader van een successieplanning een schenking van gelden of effecten overweegt of wie aandelen van zijn (patrimonium)vennootschap wenst te schenken, moet snel actie ondernemen.

Belgen die een schenking van roerende goederen (een beleggingsportefeuille, aandelen van een vennootschap,…) willen organiseren, trekken regelmatig de grens over richting een notaris in Nederland. Interessant hieraan is namelijk dat Nederland geen schenkbelasting heft op schenkingen die worden gedaan door niet-inwoners. Zo kunnen roerende goederen belastingvrij overgedragen worden. Enige voorwaarde is dat de schenker niet overlijdt binnen de drie jaar na de schenking.

In het federaal parlement werd onlangs een wetsvoorstel ingediend dat deze mogelijkheid aan banden legt. Het wetsvoorstel maakt de registratie van schenkingsaktes van roerende goederen verplicht zodat er steeds schenkbelasting verschuldigd zal zijn, ongeacht of er geschonken wordt voor een Belgische of Nederlandse notaris. Het tarief in de schenkbelasting voor roerende goederen bedraagt 3%.

Het wetsvoorstel wordt in het parlement ‘met urgentie’ behandeld, waardoor het op korte termijn gestemd kan worden. De inwerkingtreding is voorzien 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Als u met andere woorden een schenking van gelden of effecten overweegt of indien u de aandelen van een patrimonium- of managementvennootschap wenst te schenken, dan onderneemt u best snel actie, want de tijd dringt.

Neem spoedig met Lemon Consult contact op, en wij begeleiden u bij dit proces van A tot Z.