Kan u binnenkort een hoger pensioen kopen?

Minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) heeft recent een voorstel ingediend waarbij vanaf 2017 studiejaren kunnen worden omgezet in gewerkte jaren, zodoende het pensioenbedrag op te krikken.

Hoe hoog uw wettelijk pensioen zal zijn, hangt onder andere af van uw loopbaanbreuk. In de teller van deze breuk vinden we het aantal gewerkte jaren terug of periodes die daarmee worden gelijkgesteld (vb. ziekte). In de noemer van de breuk staat een volledige carrière, zijnde 45 jaar. Iemand die dus 40 jaar heeft gewerkt, zal een loopbaanbreuk van 40/45ste kunnen voorleggen. Bijgevolg zal die ook recht hebben op 40/45ste van een volledig pensioen. De Minister wil nu de mogelijkheid bieden om deze loopbaanbreuk, en bijhorend ook het pensioenbedrag, te doen stijgen door het omzetten van studiejaren in gewerkte jaren.

Voor wie?

Werkenden uit alle drie de pensioenstelsels, zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen, zullen de mogelijkheid hebben om hun studiejaren om te zetten in gewerkte jaren tijdens de volledige duur van hun loopbaan.

Wat kost het?

Dit zou zo’n € 1.500 per studiejaar kosten, waarvan € 500 kan worden gerecupereerd via de aangifte in de personenbelasting. Het bedrag zal worden verbonden aan de index. De omzetting van studiejaren meer dan 10 jaar na het afsluiten van de studies, zal wel duurder zijn.

Hoger pensioenbedrag: altijd interessant?

Of het omzetten van studiejaren interessant is, hangt af van verschillende factoren zoals uw sociaal statuut, uw aantal loopbaanjaren, uw gewenste pensioenleeftijd, uw levensverwachting,…

Nemen we het voorbeeld van Frank (34 jaar), een zelfstandige die op 65 jaar op pensioen wenst te gaan. Op dat moment zal Frank een loopbaan van 40 jaar achter de rug hebben. Hij heeft tevens 5 jaar gestudeerd. Frank zal, net zoals heel wat zelfstandigen, recht hebben op een minimumpensioen. Het minimumpensioen bedraagt momenteel € 13.749,63 voor een volledige loopbaan van 45 jaar. Aldus zal Frank recht hebben op een pensioen van € 12.221,89 (40/45ste) per jaar.

Als Frank vijf studiejaren wenst bij te kopen, kost hem dit netto 5.000 euro. Zijn wettelijk pensioen zal hierdoor stijgen met 1.527,74 per jaar (€ 13.749,63 x 5/45). Na ongeveer 3 jaar en 3 maanden maakt Frank nominaal dus winst.

Nemen we nu het voorbeeld van Sofie (55 jaar). Sofie is momenteel actief als zelfstandige en heeft 3 jaar gestudeerd. Sofie wenst op 66 jaar op pensioen te gaan en zal op dat moment een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben. Voor Sofie is het niet interessant om haar 3 studiejaren om te zetten in loopbaanjaren, gezien zij reeds een volledige carrière van 45 jaar zal kunnen bewijzen. Kiest Sofie ervoor om reeds op 63 jaar een pensioen aan te vragen, dan kan dit mogelijks wel voordelig zijn.

Wie ervoor opteert om zijn of haar studiejaren te regulariseren in het begin van de carrière, dient er tevens rekening mee te houden dat het betaalde bedrag geen rendement meer zal genereren. Had Frank zijn 5.000 euro gedurende bijvoorbeeld 37 jaar belegd met een netto rendement van 2% (na inflatie), dan had hij op 67 jaar ongeveer € 10.200 gehad. Dit betekent dat Frank pas na 6,8 jaar winst zal maken.

Mypension.be

In de loop van 2017 zult u via mypension.be een raming kunnen maken van uw toekomstig pensioenbedrag, nog later zult u tevens kunnen simuleren welke impact een bepaalde loopbaankeuze heeft op uw pensioen. Dit zal u in staat stellen om een betere beslissing te nemen omtrent het al dan niet omzetten van studiejaren in loopbaanjaren.

Vroeger op pensioen?

Merk tenslotte op dat u door het bijkopen van studiejaren niet vroeger met pensioen kan gaan. Enkel het pensioenbedrag wordt verhoogd. Frank zijn pensioen zal dus wel stijgen, maar hij zal nog steeds maar op 67 jaar op pensioen kunnen gaan.

Liesje Vanneste
Expert Tax & Estate Planning