Fiscale coronamaatregelen

Download hier de fiche.

Reeds ingevoerde maatregelen

Om zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen hebben de Vlaamse overheid en de Federale overheid tal van steunmaatregelen in het leven geroepen of versoepelt. Hieronder een greep uit de maatregelen.

Verhoogde investeringsaftrek

 • Wat is het? Het aftrekken van een gedeelte van de aanschaffingswaarde van de belastbare winst bij bepaalde investeringen.
 • Voor wie? Eenmanszaken en KMO’s
 • Hoeveel? Verhoogde investeringsaftrek van 25% tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 terug gewone investeringsaftrek van 8%.

Carry back van verliezen

 • Wat is het? Een vennootschap die in 2019 winstgevend was maar in 2020 een fiscaal verlies verwacht, kan, onder bepaalde voorwaarden, een verlies overdragen naar 2019. Hierdoor vermindert de belastingschuld voor 2019 en kan een deel van de betaalde belastingen worden gerecupereerd.
 • Aandachtspunt? Als het verlies overschat wordt dan is er een sanctie. Er is een foutenmarge van 10% die getolereerd wordt zonder sanctie.

Tijdelijke werkloosheid

 • Wat is het? Systeem van tijdelijke werkloosheid voor werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis.
 • Welke werkgevers?
  • Zij die gedurende het 2e kwartaal van 2020 ten minste 20% van de arbeidsdagen tijdelijke werkloosheidsdagen waren wegens overmacht of omwille van economische redenen.
  • Zij die behoren tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen werd door de coronacrisis. De lijst vindt u hier.
 • Tot wanneer? Tot 31 december 2020.

Thuiswerkvergoeding

 • Wat is het? Een forfaitaire onkostenvergoeding voor kosten die gepaard gaan met een thuiskantoor.
 • Voor wie? Voor bedrijfsleiders of werknemers die regelmatig en structureel van thuis uit werken. D.i. minstens 5 dagen per maand.
 • Fiscaal? Belastingvrij tot eind 2020. Nadien in principe ruling vereist.
 • Hoeveel? € 129,48 per maand bureauvergoeding, eventueel te combineren met kostenvergoeding van € 20 voor het gebruik van een privécomputer en nog eens € 20 voor het gebruik van een privé internetaansluiting en -abonnement.

Tax Shelter COVID-19

 • Wat is het? Een belastingvermindering voor particulieren (ook bedrijfsleiders) die intekenen op een kapitaalverhoging van een vennootschap.
 • Voor welke vennootschappen? KMO’s waarvan de omzet voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30% gedaald is t.o.v. dezelfde periode in 2019. O.a. patrimonium- en managemenvennootschappen zijn uitgesloten.
 • Fiscaal voordeel voor de particulier? Belastingvermindering van 20% op de gedane kapitaalverhoging in het inkomstenjaar van de investering.
 • Tot wanneer? Kapitaalverhogingen tot 31 december 2020.

Giften

 • Wat is het? Belastingvrijstelling voor giften door particulieren aan erkende goede doelen (gift minstens € 40).
 • Fiscaal voordeel? Belastingvermindering van 60% i.p.v. 45%.
 • Tot wanneer? Giften tot 31 december 2020.

Receptiekosten

 • Wat is het? Receptiekosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar i.p.v. 50%.
 • Tot wanneer? Receptiekosten tot 31 december 2020.

 

Maatregelen in de pijplijn

Er zijn enkele maatregelen die de overheid aangekondigd heeft maar die bij het publiceren van dit artikel nog niet werden ingevoerd.

Soepelere winwinlening

 • Wat is het? Belastingvoordeel voor particulieren die een lening geven aan een KMO.
 • Fiscaal voordeel? Jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaand saldo van de lening.
 • Financieel rendement? Intrest van minimaal 0,875% en maximaal 1,75%.
 • Wijzigingen? Soepelere voorwaarden:
  • Looptijd: tussen 5 en 10 jaar i.p.v. steeds 8 jaar
  • Overheidswaarborg bij faillissement: 40% i.p.v. 30%
  • Maximumbedrag voor particulier: € 75.000 i.p.v. € 50.000
  • Maximumbedrag voor KMO: € 300.000 i.p.v. € 200.000

Winwinkapitaal

 • Wat is het? Belastingvoordeel voor particulieren die intekenen op een kapitaalverhoging van een KMO.
 • Fiscaal voordeel? Jaarlijks belastingkrediet van 2,5% gedurende 5 jaar.
 • Maxima?
  • Maximumbedrag voor particulier: € 75.000 (te verdelen over winwinlening en winwinkapitaal)
  • Maximumbedrag voor KMO: € 300.000 (te verdelen over winwinlening en winwinkapitaal)
 • Uitsluitingen? De particulier mag geen bestuurder, aandeelhouder (> 10%) of echtgenoto(o)t(e) of wettelijk samenwonende van voornoemden zijn
 • Tot wanneer? Zou een permanent systeem worden.

Wederopbouwreserve

 • Wat is het? De mogelijkheid om een vrijgestelde reserve aan te leggen ten belope van het verlies dat geleden wordt in 2020.
 • Wanneer aanleggen? Gedurende de aanslagjaren 2022, 2023 en 2034.
 • Voorwaarden? Onaantastbaarheidsvoorwaarde, geen dividenduitkeringen, geen inkoop eigen aandelen, geen kapitaalvermindering, geen daling van loonkosten met meer dan 15%.
Steve Bossuyt
Expert familiale planning
Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.