Management- of patrimoniumvennootschap? Deadline voor successieplanning nadert!

U bent aandeelhouder van een management- of patrimoniumvennootschap, of u bezit een beleggingsportefeuille? Dan kan u uw aandelen of portefeuille belastingvrij schenken. Maar dan moet u wel nu actie ondernemen!

Hebt u zich al eens afgevraagd hoeveel successierechten uw erfgenamen zouden moeten betalen indien u zou komen te overlijden? Wel, die successierechten kunnen zeer hoog oplopen, tot maar liefst 27% voor uw partner of kinderen.

Hoe kan dit vermeden worden? U kan reeds bij leven een deel van uw vermogen overdragen aan de gewenste personen. Zo kan u bijvoorbeeld aandelen van een vennootschap of spaargelden schenken aan uw partner of kinderen. Wanneer u dan later komt te overlijden, worden hier geen successierechten meer op geheven.

Wordt zo’n schenking getaxeerd? Inderdaad, in principe worden er schenkingsrechten betaald, met name 3% van de geschonken waarde. Hierop bestaan er gelukkig enkele uitzonderingen. Zo kunnen aandelen van actieve vennootschappen overgedragen worden met een vrijstelling van schenkingsrechten. Deze uitzondering geldt echter niet voor management- of patrimoniumvennootschappen.

Hoe belastingvrij schenken? Aandelen van management- of patrimoniumvennootschappen kunnen toch belastingvrij geschonken worden, door de schenking te organiseren voor een notaris in Nederland, in plaats van een Belgische notaris. Als Belg betaalt u in Nederland geen schenkingsrechten. De keerzijde van de medaille is dan wel dat u na de schenking nog 3 jaar in leven moet blijven opdat er geen successierechten meer worden betaald.

Wat is er nu zo dringend? In het federaal parlement ligt er momenteel een wetsvoorstel voor die de Nederlandse piste afsluit. Het wetsvoorstel maakt de registratie van schenkingsaktes van roerende goederen verplicht zodat er steeds schenkbelasting verschuldigd zal zijn, ongeacht of er geschonken wordt voor een Belgische of Nederlandse notaris.

De wetswijziging zou ingaan vanaf 1 december 2020. Aandelen van management- of patrimoniumvennootschappen die geschonken worden na 1 december 2020 zullen steeds getaxeerd worden met 3% schenkingsrechten.

Met andere woorden: bezit u aandelen van een management- of patrimoniumvennootschap, dan onderneemt u best spoedig actie. Neem contact op met Lemon Consult en dan bekijken wij samen met u of het de moeite loont om nog voor 1 december actie te ondernemen.

Ook voor spaargelden? Inderdaad. Spaarcenten kunnen – zonder tussenkomst van een notaris – belastingvrij geschonken worden via een bankgift, ook na 1 december 2020. Toch kan het nuttig zijn om een dergelijke schenking via een notariële akte te laten verlopen, bijvoorbeeld om bepaalde clausules aan de schenking te koppelen (zoals een voorbehoud van vruchtgebruik) of wanneer de gelden zijn ondergebracht in een controlestructuur zoals een maatschap. In deze gevallen loont het dus ook de moeite om nog voor 1 december concrete stappen te zetten.

Is dit allemaal wel koosjer? Zonder twijfel luidt het antwoord: ja! De Vlaamse belastingdienst heeft een aantal jaar terug zelf bevestigd dat een schenking voor een notaris in Nederland perfect geoorloofd is.

Dieter Bossuyt
Gecertificeerd belastingadviseur

Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.