2020 wordt opnieuw een jaar vol veranderingen voor uw persoonlijke fiscale en familiale planning. Ontdek hier de belangrijkste wijzigingen en hoe Lemon Consult u doorheen dit veranderende fiscale landschap kan loodsen.

Uw fiscale planning

 • De bekendste maatregel is waarschijnlijk de afschaffing van de woonbonus en de verlaging van de Vlaamse registratiebelasting op de aankoop van de enige en eigen woning (daling van 7% naar 6% of 5% voor wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert).
 • De fiscale aftrekbaarheid van autokosten wordt vanaf 2020 aan de hand van een nieuwe formule berekend. Meer hierover leest u hier.
 • De tijdelijke verhoging van het basispercentage van de investeringsaftrek loopt af. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het basispercentage niet langer 20% maar 8%.
 • Het maximumbedrag voor de vrijstelling van dividenden aangaande roerende voorheffing wordt opgetrokken van € 640 naar € 800. Over deze vrijstelling van roerende voorheffing leest u hier
 • Het belastingvoordeel voor dienstencheques daalt vanaf 1 januari 2020 van 30% naar 20%.
 • Het algemeen tarief in de vennootschapsbelasting daalt voor boekjaren startend op 1 januari 2020 (verbonden aan aanslagjaar 2021) van 29,58% naar 25%. Het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting daalt van 20,4% naar 20%.
 • Vanaf 2020 wijzigt de berekeningswijze voor de rentevoet voor de creditinteresten die worden aangerekend op een rekening-courant. Voortaan staat de berekeningsmethode wettelijk ingeschreven.
 • De 120%-aftrek in de vennootschapsbelasting voor kosten van elektrische auto’s, collectief vervoer voor woon-werkverkeer, beveiliging en de bedrijfsfiets wordt afgeschaft. Een aftrek van 100% wordt het nieuwe maximum.

 

Uw vennootschappenstructuur

 • Op 1 januari 2020 treden de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking voor bestaande vennootschappen. Hoe dit nieuwe vennootschapsrecht nieuwe mogelijkheden opent bij een familiale opvolging leest u hier.

Anderzijds brengt de nieuwe wetgeving ook enkele nieuwe verplichtingen en aandachtspunten met zich mee. Zo zal een herschikking van uw bestuursorgaan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn. Meer hierover leest u hier.

 • Vóór 1 januari 2020 dienen de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap(pen) geregistreerd te worden in het zgn. UBO-register. Zo niet kan een geldboete worden opgelegd.

 

Uw pensioenplanning

 • Het gunstregime voor het afkopen van studiejaren eindigt op 1 december 2020. U gaat dus best vóór 1 december 2020 na of het afkopen van studiejaren voor u interessant kan zijn. Meer over het regulariseren van studiejaren leest u hier.

 

Uw nalatenschapsplanning

 • De Vlaamse regering heeft beslist om het duolegaat in de huidige vorm in de loop van 2020 af te schaffen. Heeft u een testament waarin een duolegaat is opgenomen? Dan laat u best uw testament nakijken zodat de verdeling van uw nalatenschap nog steeds kan gebeuren zoals u voor ogen heeft. Meer over dit onderwerp en de andere bepalingen uit het Vlaamse regeerakkoord leest u hier.

 

Steve Bossuyt
Expert fiscale en familiale planning

Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.