Vanaf 1 januari 2017 schrapt het Brussels Gewest het stelsel van de woonbonus, de belastingvermindering van het lange termijnsparen en de belastingvermindering voor (bijkomende) intresten.

In ruil hiervoor wordt het abattement (vrijstelling van registratierechten) bij de aankoop van een hoofdverblijfplaats “op substantiële wijze” verhoogd. Dit abattement is op vandaag een forfaitaire vermindering van de heffingsgrondslag van € 60.000 (of in sommige gevallen € 75.000). Vanaf 2017 zal dit abattement in alle gevallen € 175.000 bedragen, voor zover de aankoopprijs van het onroerend goed niet meer dan € 500.000 bedraagt. Dit betekent dat u voortaan op de eerste € 175.000 geen registratierechten betaalt.

We illustreren dit met een voorbeeld:

Frank en Linda kopen een gezinswoning aan in het Brussels Gewest en betalen hiervoor € 275.000. Zij zijn hierop het verkooprecht van 12,5% verschuldigd. Voor de aankoop van deze woning sluiten zij eveneens een hypothecaire lening af ten belope van € 200.000 op 15 jaar.

 • De aankoop vindt vóór 1 januari 2017 plaats:
  • Verkooprecht: (€ 275.000 – € 60.000) x 12,5% = € 26.875
  • Besparing verkooprecht van € 7.500
  • Fiscaal voordeel woonbonus: € 3.070 x 45% = € 1.381,50 per jaar, per persoon. Over de totale looptijd van de lening bedraagt het fiscaal voordeel dus € 41.445.
 • De aankoop vindt ná 1 januari 2017 plaats:
  • Verkooprecht: (€ 275.000 – € 175.000) x 12,5% = € 12.500
  • Besparing verkooprecht van € 21.875
  • Geen fiscaal voordeel woonbonus.

Het belastingvoordeel van Frank en Linda zal in dit voorbeeld, ingevolge het schrappen van de woonbonus, dalen vanaf 2017. Zij zullen echter wel het belastingvoordeel reeds volledig verkrijgen op het moment van aankoop van de woning en niet langer gespreid over de looptijd van de lening.

De voorwaarden voor het bekomen van het abattement blijven ongewijzigd. Belangrijk is wel dat bij de aankoop van een bouwgrond of een nieuwbouw geen vermindering van registratierechten mogelijk is.

Liesje Vanneste
Expert Tax & Estate Planning