18 jaar en wat nu?

Een eerste belangrijke mijlpaal in ieders leven: meerderjarig worden. Een moment waarop vaak al enkele belangrijke beslissingen moeten genomen worden. Om je vermogen maximaal te laten renderen is het noodzakelijk om al bij de start een weloverwogen lange termijnvisie na te streven.

Eens afgestudeerd begint de zoektocht naar een eerste job. In dienstverband of toch maar liever je eigen baas als zelfstandige? Wat zijn precies de voordelen van het zelfstandigenstatuut? Wat zijn de risico’s? Doe ik dit het best onder de vorm van een eenmanszaak of opteer ik beter voor een vennootschap? Welke formaliteiten komen hierbij kijken? Het zijn maar enkele van de vele vragen die elke ondernemingsgezinde zichzelf stelt vooraleer over te gaan tot de opstart van zijn eigen zaak.

Na enige tijd kan je misschien ook je eerste spaarcenten opzijzetten. Wanneer je over een (kleine) spaarcapaciteit beschikt waarvan je verwacht deze niet nodig te hebben voor een geplande investering (zoals de aankoop van een eigen woning) kan u deze aanwenden om op een fiscaal interessante manier te sparen. Dit levert, dankzij het fiscaal voordeel, dikwijls een hoger rendement op dan een gewone belegging. Hoe vroeger deze spaarinspanning wordt aangevat, hoe groter de impact ervan zal zijn op latere leeftijd door het “sneeuwbaleffect” dat de samengestelde interest genereert (dat is interest die opnieuw wordt belegd en op zijn beurt opnieuw interest oplevert).

Bij het verlaten van het ouderlijk huis start de zoektocht naar een eigen stek. Niet zelden wordt hierbij een financieel duwtje in de rug gegeven door de ouders. Hier wordt best de nodige aandacht aan besteed. Zo kan bijvoorbeeld vermeden worden dat het ene kind onbedoeld bevoordeeld wordt ten opzichte van de andere kinderen en dat de geschonken gelden bij een vooroverlijden van het kind onderworpen worden aan erfbelasting of terecht komen bij de (familie van de) partner.

Het zijn maar enkele van de mogelijke scharniermomenten waarmee men te maken kan hebben op jonge leeftijd. Onafhankelijk deskundig advies bij het nemen van deze beslissingen is vaak onontbeerlijk. Lemon Consult bouwt als lifetime vermogenspartner dan ook graag van bij het begin van uw carrière mee aan de fundamenten van uw vermogen zodat u steeds uw financieel en fiscaal potentieel maximaal benut.