U wenst uw fiscale en financiële zaken op orde te stellen? Maar hoe pakt u dit aan? Wij zetten u alvast op weg met enkele tips.

Inventariseer uw vermogen (beleggingen, verzekeringspolissen, vastgoed), uw inkomsten en uw uitgaven. Ga aan de hand van uw huwelijkscontract na wat eigen vermogen is en wat gemeenschappelijk vermogen is.

2° Ga na wat de belastingdruk op uw inkomen is en onderzoek of de fiscale mogelijkheden benut zijn om dit te verlagen.

3° Onderzoek of u alle fiscale ruimtes om aan pensioenopbouw te doen zo optimaal mogelijk benut.

4° Formuleer uw doelstellingen: Wanneer wenst u te stoppen met werken? Over welk inkomen wenst u te beschikken op pensioenleeftijd? Wenst u uw kinderen/kleinkinderen financieel te steunen? Welke grote aankopen of investeringen voorziet u in de toekomst?

5° Ga na wat er gebeurt mocht u of uw partner komen te overlijden: Wie erft wat? Stemt dit overeen met uw verwachtingen? Hoeveel erfbelasting moet er betaald worden? Is uw partner voldoende beschermd? En uw kinderen?

 

Stelt u vast dat u opportuniteiten laat liggen?

Lemon Consult is uw lifetime partner die u helpt bij de realisatie van uw dromen, het benutten van uw fiscaal en financieel potentieel. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen.

Lynn Boterberg
Expert fiscale en financiële planning

Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.