Mobiliteit is een hot topic. De klassieke bedrijfswagen die reeds jaren in het verloningspakket van vele werknemers en bedrijfsleiders is ingeburgerd wordt steeds meer fiscaal ontmoedigd. Dit in tegenstelling tot de aanmoediging voor de zgn. ‘zachte mobiliteit’. Zo heeft de wetgever enkele interessante fiscale incentives aan de bedrijfsfiets toegekend. Het is dan ook logisch dat het gebruik van de (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer populairder is dan ooit. Laat uzelf overtuigen.  

Geen voordeel van alle aard

Wanneer een bedrijfsfiets ter beschikking wordt gesteld van een bedrijfsleider of een werknemer voor de verplaatsingen van het woon-werkverkeer, dan wordt deze niet belast op een zgn. voordeel van alle aard. Hierbij is het irrelevant hoe regelmatig de fiets voor woon-werkverkeer wordt gebruikt. Daarnaast mag de fiets ook onbeperkt voor zuivere privéverplaatsingen gebruikt worden zonder dat een voordeel van alle aard wordt aangerekend.

Geen sociale bijdragen

Het privégebruik van een bedrijfsfiets is niet onderhevig aan sociale bijdragen. Wanneer een werknemer of bedrijfsleider zijn bedrijfsfiets gebruikt voor woon-werkverkeer én voor privéverplaatsingen, dan wordt dit sociaalrechtelijk niet aanzien als een loonvoordeel. Wordt de bedrijfsfiets daarentegen uitsluitend voor privéverplaatsingen aangewend, dan wordt dit wel als een loon aanzien waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

120% aftrekbaar

De kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer door de personeelsleden of de bedrijfsleider aan te moedigen zijn 120% aftrekbaar als beroepskost. Dit geldt zowel voor de aankoop van de fiets zelf als voor de toebehoren en de kosten van onderhoud en herstellingen.

Deze verhoogde aftrek wordt in de vennootschapsbelasting evenwel vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) afgeschaft. Voortaan zal een gewone aftrek ten belope van 100% gelden. Een zelfstandige met een eenmanszaak die onderworpen is aan de personenbelasting zal wel nog kunnen blijven genieten van de 120%-aftrek.

6% btw

Het federaal parlement heeft recent beslist om het btw-tarief voor de aankoop van zowel gewone als voor elektrische fietsen en speed pedelecs te verlagen van 21% naar 6%. De inwerkingtreding van de verlaging treed pas in werking na akkoord van de Europese Commissie. De btw-wetgeving is immers een Europese bevoegdheid zodat België niet autonoom kan bepalen op welke goederen en diensten zij verlaagde btw-tarieven toepast.

Onbelaste kilometervergoeding

Voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling kan er een vergoeding per gereden kilometer toegekend worden. Deze vergoeding is fiscaal vrijgesteld tot een bedrag van maximaal € 0,24 per kilometer (inkomstenjaar 2019). Zowel de kilometers afgelegd met een eigen fiets als met een ter beschikking gestelde bedrijfsfiets kunnen vergoed worden. De vrijstelling geldt zowel voor werknemers als voor bedrijfsleiders.

Kostenaftrek

In de aangifte personenbelasting wordt er bij werknemers en bedrijfsleiders een kostenforfait van de beroepsinkomsten afgetrokken. Er kan evenwel ook geopteerd worden om de werkelijke beroepskosten te bewijzen. Wanneer u hiervoor kiest, dan kan het woon-werkverkeer dat afgelegd wordt met de fiets ingebracht worden als bewezen beroepskost. In dat geval kan een forfaitaire kost van € 0,24 per afgelegde kilometer in rekening worden gebracht. Interessant is dat deze kostenvergoeding  cumuleerbaar is met de vrijgestelde fietsvergoeding (zie hiervoor).

Het gebruik van de forfaitaire kost is evenwel geen verplichting. De reële kosten verbonden aan de fiets (afschrijvingen, onderhoudskosten, etc.) mogen ook steeds bewezen worden. Wanneer de fiets tevens privé gebruikt wordt, moeten de kosten geprorateerd worden.

Welke fietsen komen in aanmerking?

Voor de sociale en fiscale gunstregimes zoals hiervoor uiteengezet komen zowel de gewone fiets als de elektrische fiets en de speed pedelecs in aanmerking.

Een elektrische fiets is een fiets waarbij de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een snelheid van maximum 25 km/uur. Een speed pedelec daarentegen is een snelle elektrische fiets waarbij de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een snelheid van 45 km/uur. Voor deze laatste is een inschrijving bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), een aansprakelijkheidsverzekering, nummerplaat, etc. vereist.

Steve Bossuyt
Expert Tax & Estate Planning