Een testament opmaken: hoe ga je te werk?

Download hier onze infofiche.

De wet bepaalt wie van ons erft, maar dit komt misschien niet overeen met jouw specifieke wensen. Wil je afwijken van de wettelijke regels, dan kan je een testament opstellen.

Om een testament op te stellen moet je:

 • Gezond van geest zijn
 • Wilsbekwaam zijn
 • Minimum 16 jaar zijn

Er bestaan 3 verschillende testamentvormen, elk met zijn voor- en nadelen.

Eigenhandig testament

1) Geldigheidsvoorwaarden:

 • Volledig zelf met de hand geschreven (niet getypt!)
 • Datum moet vermeld zijn
 • De testator (=degene die het testament opstelt) moet zijn handtekening plaatsen

2) Een duidelijke en ondubbelzinnige formulering is essentieel, anders loop je het risico dat je testament niet wordt uitgevoerd.

3) Geef je testament in bewaring bij een notaris

 • Zo vermijdt je het risico dat je testament verloren gaat
 • Zo bestaat er geen gevaar dat je testament vernietigd wordt door iemand die zich benadeeld voelt.

4) Vraag je notaris om je testament in te schrijven in het Centraal Register der Testamenten (C.R.T.)

 • Zekerheid dat je testament na je overlijden zal worden teruggevonden.
 • Kostprijs +/- € 75

5) Voordelen:

 • Eenvoudig en gemakkelijk op te maken (enkel pen en papier nodig)
 • Discreet (geen getuigen die op de hoogte zijn van je testament)
 • Goedkoop

 6) Nadelen:

 • Grotere kans op betwisting dan bij het notarieel testament, bijvoorbeeld inzake de geestestoestand, de handtekening of het geschrift van de testator.
 • Groter risico op verlies, maar kan verholpen worden door het testament te deponeren bij een notaris en te laten registreren in het C.R.T.

Notarieel testament

 1) Geldigheidsvoorwaarden:

 • De notaris stelt het testament op, op basis van de uitgedrukte wil van de testator. Het verplichte dictee door de testator is sinds 1 september 2020 afgeschaft,
 • In het bijzijn van twee getuigen of een tweede notaris.
 • Voorlezing van het dictee door de notaris.
 • Ondertekening door de testator, de notaris en de getuigen (of de tweede notaris).

2) Voordelen:

 • Het testament kan niet verloren gaan. De notaris bewaart het en zorgt voor de inschrijving in het C.R.T.
 • Minder kans op betwisting dan bij een eigenhandig testament.
 • Vaststelling door de notaris dat de testator gezond van geest was en niet handelde onder druk of dwang.
 • het testament inhoudelijk gecontroleerd op eventuele onwettigheden.
 • De handtekening en het geschrift van de testator kan niet betwist worden

3) Nadelen:

 • Meer formaliteiten dan bij een eigenhandig testament (tussenkomst notaris en getuigen).
 • Voor het opstellen van een notarieel testament betaal je enkele honderden euro’s.
 • Minder discreet (de inhoud van het testament is gekend door de notaris en de getuigen).

Internationaal testament

Hoofdzakelijk ingevoerd voor vreemdelingen die in België vertoeven, maar niets belet dat dit ook door Belgen wordt gebruikt.

 1) Geldigheidsvoorwaarden:

 • Handgeschreven of getypt
 • Opgesteld door de testator zelf of door een andere persoon
 • In om het even welke taal
 • Persoonlijke overhandiging aan de notaris, in aanwezigheid van twee getuigen, en verklaring van de testator dat het stuk zijn testament is en dat hij de inhoud ervan kent.
 • Ondertekening van het testament door de testator, de notaris en de getuigen.
 • De notaris maakt een akte verklaring op waaruit blijkt dat aan de wettelijke vereisten is voldaan. Eén exemplaar wordt overhandigd aan de testator, een ander exemplaar wordt door de notaris bijgehouden.
 • Het testament wordt door de notaris in een omslag gestoken en verzegeld, in tegenwoordigheid van de testator en de getuigen. De omslag wordt samen met een exemplaar van de verklaring bij de minuten van de notaris bewaard

2) Voordelen:

 • Discretie (de notaris en de getuigen hoeven de inhoud van het testament niet te kennen)
 • Geen risico op verlies. De notaris bewaart het en zorgt voor de inschrijving in het C.R.T.

3) Nadelen:

 • Veel formaliteiten.
 • Er zullen notariskosten moeten betaald worden.
 • Kans op betwisting, bijvoorbeeld inzake dubbelzinnigheden of onwettigheden.

Dana Vandaele
Expert vermogensplanning

Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.