Best handig, een eigenhandig testament

Vertrek je binnenkort op reis, oefen je een ‘extreme’ sport uit, heb je een risicovolle job of moet je een zware operatie ondergaan? Dan sta je best even stil bij de vraag: wat als het verkeerd loopt? Moet ik nog zaken regelen?

Weinig tijd voor successieplanning ten gronde, wel nog voor een testament?

Idealiter bespreek je je verschillende bezorgdheden en doelstellingen tijdig met een deskundige zodat alles goed geregeld of geüpdatet kan worden.

Het kan echter zijn dat je snel moet handelen en geen tijd meer hebt om je situatie ten gronde te laten door lichten, dat je in afwachting reeds in een vangnet wil voorzien, of dat je met onmiddellijke ingang een erfgenaam wenst uit te sluiten of te bevoordelen.

Een makkelijke, goedkope, flexibele en discrete manier om dan aan successieplanning te doen, is door een (nieuw) eigenhandig testament neer te pennen. Zo kan je zelf richting geven aan de verdeling van je vermogen.

Het hoeft geen betoog dat je je ook hiervoor best laat bijstaan door een deskundige. Zorg er voor dat alles goed en duidelijk opgesteld is, met de correcte bewoording, rekening houdend met de actuele fiscale aspecten.

Eenmaal, andermaal, …

Met een testament kan je dus snel uitvoering geven aan je wensen, voor het geval je zou komen te overlijden. Dit neem echter niet weg dat je je vermogensplanning best ook ten gronde onder de loep neemt. Heb je intussen een testament opgemaakt? Dat belet niet dat het later weer kan worden aangepast. Het is immers steeds het meest recente testament dat geldt.

Hoe schrijf je zo’n eigen testament?

Er zijn slechts enkele vereisten waar je qua vorm rekening mee moet houden om een geldig testament op te maken:

  • schrijf je testament volledig zelf neer. Print het niet uit en laat het niet door iemand anders neerpennen.
  • vermeld de datum waarop je het schrijft. Je laatste geldige testament zal toepassing krijgen.
  • vergeet niet om je testament te ondertekenen.

Rekening houdend met voormelde vormvereisten, kan je dus je testament geldig neerschrijven op een leeg blad papier, op een notitieblok of zelfs op de achterzijde van een bierviltje!

Tips and tricks voor je testament

Voor meer nuttige tips and tricks over het eigenhandig testament of over de alternatieve vormen, kan je terecht op onze infofiche. Je kan ook met Lemon Consult contact opnemen om samen je testament op maat uit te werken.