Laden Evenementen

Ouders van een kind met een psychische kwetsbaarheid of een andere beperking leven met de vraag “Wat na ons, als wij er niet zijn om voor ons kind te zorgen?”. Bij een psychische problematiek is de kans bovendien zeer reëel dat een nalatenschap binnen een korte tijd in rook zou kunnen opgaan.

Kinderen met een psychische kwetsbaarheid of een andere handicap vragen een leven lang speciale zorg en begeleiding. De meeste ouders staan hier elke dag voor in en doen dit met hart en ziel.

Maar wat als u er niet meer bent? Naast de vraag hoe en door wie uw kind verder zal worden begeleid en verzorgd, dient ook stil te worden gestaan bij de vererving van uw nalatenschap. Want in het erfrecht zijn alle kinderen gelijk; het houdt geen rekening met specifieke noden van sommige kinderen.

Vele vragen werpen zich op, o.a.

  • Welk vermogen zal uw kind verkrijgen?
  • Kan uw zorgenkind hiermee omgaan of bestaat de kans dat dit vermogen verteerd wordt of verloren gaat als het zelf niet voor zijn belangen kan opkomen?
  • Is het een betere optie om te voorzien in een periodiek inkomen?
  • Kunnen uw andere (gezonde) kinderen hierbij betrokken worden?
  • Welke planningstechnieken kunnen aangewend worden om de controle over ons vermogen te regelen (testament, maatschap,…)?
  • Welke juridische en fiscale problemen komen hierbij zien?

Het is aan te raden om hierover na te denken en nu al bepaalde stappen te ondernemen, want als ouders bij leven geen regelingen treffen is het erfrecht later blind van toepassing.

Een goede planning op vandaag geeft u gemoedsrust voor de toekomst.

Similes Waas en Dender en Gezin en Handicap organiseren hierover een infodag waarop Kristof Delobelle van Lemon Consult te gast is als spreker.

 

Agenda

Onthaal
Voormiddag Getuigenis ouders
‘Het belang van een vroegtijdige zorgplanning’ door Manu Keirse  Uiteenzetting door Lemon Consult
Namiddag ‘Het erfrecht en de financiële toekomst van ons zorgenkind’ door Lemon Consult
Uiteenzetting door Koning Boudewijnstichting

Deel deze pagina

Ga naar de bovenkant