Laden Evenementen

Kapitaalverminderingen zijn actueler dan ooit. Vooreerst trad er op 1 januari 2018 een nieuwe wetgeving in voege die bepaalt dat kapitaalverminderingen voortaan pro rata moeten aangerekend worden op het gestort kapitaal en de belaste reserves. Maar hoe moet deze pro rata regeling concreet worden toegepast? Wat bijvoorbeeld met belastingvrije reserves, onbeschikbare reserves, liquidatiereserves,…?

De nieuwe wetgeving betekent evenwel niet dat er geen kapitaalvermindering meer kunnen doorgevoerd worden, integendeel. Heel wat ondernemers hebben immers 4 jaar geleden gebruik gemaakt van de ‘interne liquidatie’, om zo aan de verhoogde liquidatiebelasting te ontsnappen. Voor velen loopt de wachtperiode die moest worden nageleefd stilaan ten einde en kan er gedacht worden aan een kapitaalvermindering.

Maar bij zo’n kapitaalvermindering komt heel wat meer kijken dan op het eerste zicht lijkt. Wat is bijvoorbeeld de impact van een reeds gedane erfenisplanning op de aandelen, waarbij de aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik werden geschonken? Wie heeft recht op welk deel van de kapitaalvermindering?

Daarnaast biedt een kapitaalvermindering ook heel wat opportuniteiten. Zo kan er aan gedacht worden om een onroerend goed aan de vennootschap te onttrekken, al brengt dit bijzondere aandachtspunten met zich mee. Zo stelt zich op vlak van registratierechten de vraag of het verkooprecht, het verdeelrecht, dan wel het algemeen vast recht van toepassing is.

En last but not least, ook het huwelijksvermogensrecht kan bij een kapitaalvermindering een belangrijke rol spelen.

Dieter Bossuyt van Lemon Consult legt u op een heldere wijze uit hoe de nieuwe pro rata regeling moet worden toegepast en schetst de fiscale aandachtspunten en de opportuniteiten die een kapitaalvermindering met zich meebrengt.

Deze opleiding komt in aanmerking voor 1,5u permanente vorming bij het BIBF en het IAB.
Erkenningsnummer BIBF: 81196
Erkenningsnummer IAB: B0554/2017-11

Docent
Dieter Bossuyt (Lemon Consult)
Doelgroep / Voorkennis
Boekhouders, accountants, verzekeringsmakelaars, bankiers,…
Prijs
Gratis, vooraf inschrijven vereist

Agenda

19:00 Ontvangst met belegde broodjes
19:30 Start infosessie
21:00 Napraten bij een hapje en een drankje. Mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Deel deze pagina

Ga naar de bovenkant