Laden Evenementen

“Praktisch, ’to the point’, interactief, met tal van optimalisatieschema’s. Besluit = topseminar.”

Piet Dujardin, Certam Bedrijfsrevisoren

Wat gebeurt er met mijn zaak en de rest van mijn vermogen mocht ik komen te overlijden? Hoe kan ik mijn familie op financieel vlak beschermen? Welk kapitaal moet ik opbouwen om mijn levensstandaard ook op pensioenleeftijd aan te houden?

Wordt u ook geconfronteerd met dergelijke vragen van uw klanten omtrent successie- en pensioenplanning?

Om uw klant ook in deze materies te woord te kunnen staan en een eerste oriënterend advies te kunnen geven, organiseert Lemon Consult “Start To Plan”, een opleidingstraject in successie- en pensioenplanning gericht naar boekhouders, belastingconsulenten, accountants, verzekeringsmakelaars,… .

De opleiding is opgebouwd rond drie modules. De eerste module behandelt de belangrijkste facetten van een successieplanning (5 halve dagen). In de tweede module gaan we in op alle aspecten van een pensioen- en renteniersplanning (2 halve dagen).  Tenslotte zetten we de opgedane kennis om in praktijkgerichte cases (2 halve dagen).

“Elke les worden tips en tricks aangereikt waarbij we geld verdienen voor ons cliënteel.”

Fatima Larit, boekhouder-fiscalist

Meer concreet komen volgende zaken aan bod:

  1. Huwelijksvermogens- en erfrecht

– Huwelijksvermogensrecht
– Huwelijksstelsels en – contracten
– Samenwonen
– Erfrecht
– De wettelijke devolutie
– Samenloop met de langstlevende echtgeno(o)t(e)
– Gevolgen voor nieuw samengestelde gezinnen
– Reservatair erfdeel – fictieve massa – inbreng en inkorting

 

  1. Erfbelasting en – tarieven

– Algemene tarieven
– Vrijstellingen en verminderingen
– Specifiek regime voor familiale ondernemingen

 

  1. Successieplanning

– Doelstellingen bij het opzetten van een planning
– Gunstregimes benutten
– De gezinswoning
– De familiale onderneming
– Schenken
– Notarieel of via een bankgift?
– Notaris in België of in Nederland?
– Bijzondere clausules in schenkingen
– Testamenten
– Clausules
– Soorten legaten in de praktijk
– Beding van aanwas
– Successieplanning tussen echtgenoten
– Via huwelijkscontract
– Schenken en testament
– Successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen

 

  1. Successieplanning en controlebehoud

– Hoe controlebehoud organiseren in vennootschappen?
– Planning via een maatschap
– Planning via beleggingsverzekeringen

 

  1. Pensioenplanning: behoud levensstandaard

– Berekening benodigd kapitaal na pensionering
– Financiële bescherming bij overlijden of werkonbekwaamheid

 

  1. Pensioenplanning: de drie pijlers

– De wettelijke en vervroegde pensioenleeftijd
– De berekening van het wettelijk pensioen
– Overlevingspensioen, regularisatie studiejaren,…
– Fiscale en niet-fiscale pensioenopbouw
– berekening 80%-grens
– Begunstigingsclausules van pensioenverzekeringen
– Werkonbekwaamheid: inkomensverlies indekken.

 

  1. Fiscale en financiële planning in de praktijk

– Herkennen van probleemsituaties
– Eerste aanzet naar een oplossing

 

“Een heel leerzame opleiding waarbij op een toegankelijke en praktische manier inzicht wordt gegeven in een moeilijke materie. Een aanrader voor iedereen die in de praktijk wordt geconfronteerd met successieplanning.”

Thomas Dujardin, Lexam advocaten

Het wordt een persoonlijk opleidingstraject met alle ruimte voor vragen en bijsturingen op maat van de deelnemers.

De opleiding wordt gespreid over 9 halve dagen (telkens op donderdagnamiddag) in de maanden februari tot juni: 6 febr – 20 febr – 5 maa – 19 maa2 apr – 23 apr – 7 mei – 28 mei – 4 juni – 11 juni – 18 juni25 juni.

De sessies starten om 13u30 om te eindigen rond 17u.

Het tarief voor deelname bedraagt € 2.250 (excl. BTW) per deelnemer. Voor inschrijvingen vóór 1 december 2019 is tot maximaal 40% van de inschrijvingsprijs subsidieerbaar via de KMO-portefeuille, zodat u zelf slechts € 1.350, excl. BTW betaalt. Voor inschrijvingen na 1 december 2019 bedraagt het maximaal subsidieerbaar gedeelte 30%. Het erkenningsnummer van Lemon Consult bij de KMO-portefeuille is DV.O220613.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de gloednieuwe “Praktijkgids Successieplanning 2019-2020” van professor Jos Ruysseveldt aan te kopen, tegen een prijs van € 250 + 6% BTW (normale winkelprijs: € 290 + 6% BTW). Het boek behandelt het erfrecht, het schenkings- en successierecht en huwelijksvermogensrecht en vormt een onmisbaar werkinstrument en naslagwerk voor de practicus.

Deel deze pagina

Ga naar de bovenkant