Laden Evenementen

Wat gebeurt er met mijn zaak en de rest van mijn vermogen mocht ik komen te overlijden? Moet ik stappen ondernemen naar aanleiding van het nieuwe erfrecht? Welk kapitaal moet ik opbouwen om mijn levensstandaard ook op pensioenleeftijd aan te houden?

De cursus werd op een speelse, interactieve manier gegeven, waardoor de ‘zware’ materie toch ‘luchtig’ werd.

Jana Blokken, Knafico – Boekhouding en Bedrijfsadvies Bvba, Beringen

Wordt u ook geconfronteerd met dergelijke vragen van uw klanten?

Om uw klant ook in deze materies te woord te kunnen staan en een eerste oriënterend advies te kunnen geven, organiseert Lemon Consult “Start To Plan”, een opleidingstraject in successie- en pensioenplanning gericht naar boekhouders, belastingconsulenten, accountants, verzekeringsmakelaars,… .

De opleiding is opgebouwd rond drie modules. De eerste module behandelt de belangrijkste facetten van een successieplanning (5 halve dagen). In de tweede module gaan we in op alle aspecten van een pensioen- en renteniersplanning (2 halve dagen).  Tenslotte zetten we de opgedane kennis om in praktijkgerichte cases (2 halve dagen).

COVID-proof
We vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt tijdens de opleiding en laten daarom slechts een beperkt aantal deelnemers toe. Zo creëren we ook ruimte voor vragen en kunnen we de social distancing garanderen. 

Een uitermate boeiende en interactieve opleiding, vol praktijkgerichte cases, met de nodige animo gebracht. Een aanrader, waarbij de meerwaarde van de opleiding de kostprijs ruimschoots overtreft!

Ayrton Devriendt, Vanhaecke, Devriendt & Rosseel Bvba, Jabbeke

 

Meer concreet komen volgende zaken aan bod:

Dag 1 – do 16/09

 • Wat is successieplanning? Waarom? Bezwaren en uitvluchten. Wat heb je nodig?
 • Wie erft wat als er geen partner is?
 • De verschillende samenlevingsvormen

Dag 2 – do 23/09

 • Wie erft wat als er een partner is?
 • Successieplanning met huwelijkscontracten
 • Berekening van de erfbelasting

Dag 3 – do 7/10

 • Grenzen aan een planning: rechten van de reservataire erfgenamen
 • Successieplanning met testamenten

Dag 4 – do 14/10

 • Successieplanning met schenkingen
 • Modaliteiten en clausules in schenkingsaktes
 • Wanneer is de opmaak van een erfovereenkomst nuttig?

Dag 5 – do 28/10

 • De schenking tussen echtgenoten
 • Planning met een beding van aanwas
 • De maatschap als controlevehikel
 • Planning met levensverzekeringen

Dag 6 – do 18/11

 • Het gunstregime van de actieve familiale onderneming in detail.
 • De zorgvolmacht: wat regel je ermee?
 • Hoe maak je een pensioenplan op?

Dag 7 – do 25/11

 • Het wettelijk pensioen: wanneer en welk bedrag?
 • De tweede en derde pijler: IPT, VAPZ, POZ, pensioensparen

Dag 8 – do 9/12

 • Praktijkcases successieplanning

Dag 9 – do 16/12

 • Praktijkcases successieplanning

Héél leerrijke en praktijkgerichte opleiding, to the point, inclusief een uitgebreide cursus.

Dieter Bonte, Decupere & Partners, Roeselare

Het wordt een persoonlijk opleidingstraject met alle ruimte voor vragen en bijsturingen op maat van de deelnemers.

De opleiding wordt gespreid over 9 halve dagen (telkens op dondernamiddag) in de maanden september tot december: 16/09 – 23/09 – 7/10 – 14/10 – 28/10 – 18/11 – 25/11 – 9/12 – 16/12

De sessies starten om 13u30 om te eindigen rond 17u.

Deelname voor de 9 sessies vraagt een investering van € 2.250 (exclusief btw) per deelnemer.
30% van de inschrijvingsprijs is subsidieerbaar via de KMO-portefeuille, zodat u zelf slechts € 1.575 exclusief btw betaalt.

Inschrijven voor een individuele sessie is ook mogelijk: €320/sessie.
30% van de inschrijvingsprijs is subsidieerbaar via de KMO-portefeuille, zodat u zelf slechts € 224 exclusief btw betaalt.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het referentiewerk “Praktijkgids Successieplanning 2019-2020” van professor Jos Ruysseveldt aan te kopen, tegen een prijs van € 250 + 6% btw(normale winkelprijs: € 290 + 6% btw). Het boek behandelt het erfrecht, het schenkings- en successierecht en huwelijksvermogensrecht en vormt een onmisbaar werkinstrument en naslagwerk voor de practicus.

De opleiding komt in aanmerking voor 27 uur permanente vorming bij het ITAA en voor 6 punten bij het FSMA (verzekeringen – accreditatienummer 500173A).

Deel deze pagina

Ga naar de bovenkant