Laden Evenementen

Wat gebeurt er met mijn zaak en de rest van mijn vermogen mocht ik komen te overlijden? Moet ik stappen ondernemen naar aanleiding van het nieuwe erfrecht? Welk kapitaal moet ik opbouwen om mijn levensstandaard ook op pensioenleeftijd aan te houden?

“Een uitermate boeiende en interactieve opleiding, vol praktijkgerichte cases, met de nodige animo gebracht. Een aanrader, waarbij de meerwaarde van de opleiding de kostprijs ruimschoots overtreft!”

Ayrton Devriendt, Vanhaecke, Devriendt & Rosseel Bvba

Wordt u ook geconfronteerd met dergelijke vragen van uw klanten omtrent successie- en pensioenplanning?

Om uw klant ook in deze materies te woord te kunnen staan en een eerste oriënterend advies te kunnen geven, organiseert Lemon Consult “Start To Plan”, een opleidingstraject in successie- en pensioenplanning gericht naar boekhouders, belastingconsulenten, accountants, verzekeringsmakelaars,… .

De opleiding is opgebouwd rond drie modules. De eerste module behandelt de belangrijkste facetten van een successieplanning (5 halve dagen). In de tweede module gaan we in op alle aspecten van een pensioen- en renteniersplanning (2 halve dagen).  Tenslotte zetten we de opgedane kennis om in praktijkgerichte cases (2 halve dagen).

COVID-proof
We vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt tijdens de opleidingen en daarom werken we met een groep van maximum 10 personen. Zo creëren we ruimte voor vragen en kunnen we de social distancing garanderen. 

Download het programma (pdf)

“Praktijkgerichte en inzichtgevende opleiding in een aangenaam kader.”

Lien De Vleeschouwer, Flamand & Partners Bvba

Meer concreet komen volgende zaken aan bod:

 1. Successieplanning: 5 halve Dagen
  1. Het concept: Fiscale en familiale planning (sessie 1)
   • Doel: integraal advies / vermogensdoelstellingen definiëren en integreren
   • Meerwaarde voor de klant bieden
   • Successieplanning: analyse bij overlijden
    1. Een stap terug zetten en grondig analyseren
    2. Actief luisteren, inventariseren, analyseren
    3. Adviseren en implementeren
    4. Toekomst planning opmaken en opvolgen
  1. Wie erft wat? Erf- en huwelijksvermogensrecht (sessie 1 en 2)

Doel: Op basis van praktische voorbeelden en schema’s kan u bepalen aan wie de erfenis toekomt en wat dit concreet betekent voor de erfgenaam. Welke regeling is geldig voor alle Belgen, hoe heeft de Staat dit voor u geregeld?

   • Het (vernieuwde) erfrecht
    1. De wettelijke devolutie
    2. Samenloop met de langstlevende echtgeno(o)t(e)
    3. Aandachtspunten in een nieuw samengesteld gezin
   • Het (vernieuwde) huwelijksvermogensrecht
    1. Samenwonen
    2. Huwelijksstelsels en contracten
    3. Aandachtspunten en mogelijke wijzigingen aan de basisstelsels
  1. Erfbelasting en – tarieven : hoeveel erfbelasting moet er betaald worden (sessie 1 en 2)

Doel: Je leert om uit de losse pols een vereenvoudigde berekening te maken hoeveel erfbelasting er dient betaald te worden zodat je klant reeds een beeld krijgt op de problematiek.

   • Erfbelasting
   • Tarieven
    1. Algemene tarieven
    2. Bijzonder tarief voor de gezinswoning
    3. Bijzonder tarief voor actieve familiale ondernemingen
  1. Successieplanning (sessie 3 en 4)

Doel: planningstechnieken aanleren hoe je de nalatenschap kan bijsturen om af te wijken van  de wettelijke regeling en hoe je erfbelasting kan besparen?

   • Doelstellingen
   • Afwijken kan maar in welke mate?
    1. Reservatair erfdeel
    2. fictieve massa
    3. inbreng en inkorting
   • Gunstregimes benutten
    1. De gezinswoning
    2. De actieve familiale onderneming
   • Schenken
    1. Hoe doe ik een bankgift correct?
    2. Schenken voor notaris in België of in Nederland?
    3. Bijzondere clausules in schenkingen – inzicht en kunnen bespreken
   • Testament
    1. Vormen
    2. Soorten legaten in de praktijk
   • Modellen in praktische situaties
   • Beding van aanwas
   • Successieplanning tussen echtgenoten
    1. Via huwelijkscontract
    2. Schenken en testament
   • Successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen
    1. Bijzondere aandachtspunten
   • Successieplanning bij ouders met kinderen met een handicap
  1. Successieplanning en controle behoud (sessie 5)

Doel: Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik bij een schenking of na een overlijden van mijn partner toch de touwtjes in handen kan houden? Hoe controlebehoud organiseren?

   • Bij een schenking van onroerende goederen
   • Bij een schenking van vennootschappen
   • De maatschap als controlevehikel
   • De beleggingsverzekeringen (tak 21-23-Ipt,…)
    1. Verzekeringen in het erfrecht: een geval apart.
    2. Hoe een slimme overlijdenspolis in elkaar steken
    3. Hoe een tak 23/21 gebruiken om controle behoud te organiseren.
   • De private stichting
  1. Het gunstregime actieve familiale onderneming in detail. (sessie 6)
   • De participatie voorwaarde in speciale gevallen
   • De activiteit voorwaarde in speciale gevallen
   • De behandeling van holdings
 1. Pensioenplanning: 2 halve dagen

Doel: Uw klant een zicht kunnen geven hoe ver hij staat in de opbouw van een vermogen zodat hij later op pensioenleeftijd een comfortabel inkomen kan genieten. Hoe bouw ik best mijn vermogen op in functie van mijn levenstandaard op pensioenleeftijd. Je ontvangt een excel berekeningstool.

7. Pensioenplanning: behoud levensstandaard (sessie 6)

   • Hoe maak ik een renteniers- of pensioenplan op voor mijn klant, aan de hand van een rekentool op basis van excel
   • Projecteren van huidig vermogen
   • Projecteren van spaarcapaciteit
   • Hoeveel moet ik bijkomen sparen?

8. Pensioenplanning: de drie pijlers (sessie 7)

    • De berekening van het wettelijk pensioen
    • Het overlevingspensioen
    • Werkonbekwaamheid: inkomensverlies indekken en de zorgvolmacht
    • Fiscale pensioen opbouw
     1. Pensioensparen
     2. Lange termijn sparen
     3. Vrij aanvullend pensioen
     4. Individuele pensioentoezegging en groepsverzekering
     5. Riziv voor artsen, tandartsen,…
     6. De 80% regel berekenen
    • Niet fiscale pensioen opbouw
 1. Fiscale en familiale planning in de praktijk: 2 halve dagen

Doel: de opgedane kennis omzetten in praktijk.

  1. Herken situaties – reflexen – praktijkcases (sessie 8 en 9)
   • Herkennen van probleemsituaties aan de hand van cases
   • Eerste aanzet naar een oplossing formuleren

 

“Ik vond dit in vergelijking met vele andere opleidingen binnen ons vakgebied eindelijk eens een praktijkgerichte opleiding.
De opgedane kennis kan onmiddellijk worden gebruikt in de praktijk.”

Brian Declerck, Buro Bruto, Oostkamp

Het wordt een persoonlijk opleidingstraject met alle ruimte voor vragen en bijsturingen op maat van de deelnemers.

De opleiding wordt gespreid over 9 halve dagen (telkens op donderdagnamiddag) in de maanden september tot december: 10 sept – 24 sept – 1 okt – 8 okt – 22 okt – 12 nov – 26 nov – 3 dec – 17 dec.

De sessies starten om 13u30 om te eindigen rond 17u.

Deelname vraagt een investering van € 2.250 exclusief btw per deelnemer. 30% van de inschrijvingsprijs is subsidieerbaar via de KMO-portefeuille, zodat u zelf slechts € 1.575 exclusief btw betaalt.

€  2.250 – 30% KMO portefeuille = € 1.575

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de gloednieuwe “Praktijkgids Successieplanning 2019-2020” van professor Jos Ruysseveldt aan te kopen, tegen een prijs van € 250 + 6% btw(normale winkelprijs: € 290 + 6% btw). Het boek behandelt het erfrecht, het schenkings- en successierecht en huwelijksvermogensrecht en vormt een onmisbaar werkinstrument en naslagwerk voor de practicus.

De opleiding komt in aanmerking voor 27 uur permanente vorming bij het IAB/BIBF en voor 6 punten bij het FSMA (verzekeringen – accreditatienummer 500173A).

Deel deze pagina

Ga naar de bovenkant