Laden Evenementen

“Praktisch, ’to the point’, interactief, met tal van optimalisatieschema’s. Besluit = topseminar.”

Piet Dujardin, Certam Bedrijfsrevisoren

Wat gebeurt er met mijn zaak en de rest van mijn vermogen mocht ik komen te overlijden? Moet ik stappen ondernemen naar aanleiding van het nieuwe erfrecht? Welk kapitaal moet ik opbouwen om mijn levensstandaard ook op pensioenleeftijd aan te houden?

Wordt u ook geconfronteerd met dergelijke vragen van uw klanten omtrent successie- en pensioenplanning?

Om uw klant ook in deze materies te woord te kunnen staan en een eerste oriënterend advies te kunnen geven, organiseert Lemon Consult “Start To Plan”, een opleidingstraject in successie- en financiële planning gericht naar boekhouders, belastingconsulenten, accountants, verzekeringsmakelaars,… .

De opleiding is opgebouwd rond drie modules. De eerste module behandelt de belangrijkste facetten van een successieplanning (5 halve dagen). In de tweede module gaan we in op alle aspecten van een pensioen- en renteniersplanning (2 halve dagen).  Tenslotte zetten we de opgedane kennis om in praktijkgerichte cases (2 halve dagen).

“Elke les worden tips en tricks aangereikt waarbij we geld verdienen voor ons cliënteel.”

Fatima Larit, boekhouder-fiscalist

Meer concreet komen volgende zaken aan bod:

  1. Huwelijksvermogens- en erfrecht

– Huwelijksvermogensrecht
– Huwelijksstelsels en – contracten
– Samenwonen
– Erfrecht
– De wettelijke devolutie
– Samenloop met de langstlevende echtgeno(o)t(e)
– Gevolgen voor nieuw samengestelde gezinnen
– Reservatair erfdeel – fictieve massa – inbreng en inkorting

 

  1. Erfbelasting en – tarieven

– Algemene tarieven
– Vrijstellingen en verminderingen
– Specifiek regime voor familiale ondernemingen

 

  1. Successieplanning

– Doelstellingen bij het opzetten van een planning
– Gunstregimes benutten
– De gezinswoning
– De familiale onderneming
– Schenken
– Notarieel of via een bankgift?
– Notaris in België of in Nederland?
– Bijzondere clausules in schenkingen
– Testamenten
– Clausules
– Soorten legaten in de praktijk
– Beding van aanwas
– Successieplanning tussen echtgenoten
– Via huwelijkscontract
– Schenken en testament
– Successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen

 

  1. Successieplanning en controlebehoud

– Hoe controlebehoud organiseren in vennootschappen?
– Planning via een burgerlijke maatschap
– Planning via beleggingsverzekeringen
– De private stichting

 

  1. Pensioenplanning: de drie pijlers

– De berekening van het wettelijk pensioen
– Fiscale pensioenopbouw
– Pensioensparen
– Lange termijnsparen
– Vrij aanvullend pensioen
– Individuele pensioentoezegging en groepsverzekering
– Riziv voor artsen, tandartsen,…
– berekening 80%-grens

 

  1. Pensioenplanning: behoud levensstandaard

– Het overlevingspensioen
– Werkonbekwaamheid: inkomensverlies indekken.
– Niet fiscale pensioenopbouw
– Soorten verzekeringspolissen:
– Soorten polissen – hoe herkennen?
– Hoe polissen lezen en interpreteren?

 

  1. Fiscale en financiële planning in de praktijk

– Doel: integraal advies / vermogensdoelstellingen definiëren en integreren
– Meerwaarde voor de klant
– Deelgebieden van fiscale en financiële planning.
– Inkomensoptimalisatie
– Pensioenplanning
– Vermogensplanning
– Successieplanning
– Analyse bij overlijden en werkonbekwaamheid
– Aanpak: een stap terugzetten en grondig analyseren
– Een vragenlijst om zicht te krijgen op de totale situatie

 

  1. Fiscale en financiële planning reflexen – praktijkcases

– Herkennen van probleemsituaties
– Eerste aanzet naar een oplossing

 

“Een heel leerzame opleiding waarbij op een toegankelijke en praktische manier inzicht wordt gegeven in een moeilijke materie. Een aanrader voor iedereen die in de praktijk wordt geconfronteerd met successieplanning.”

Thomas Dujardin, Lexam advocaten

Het wordt een persoonlijk opleidingstraject met alle ruimte voor vragen en bijsturingen op maat van de deelnemers.

De opleiding wordt gespreid over 9 halve dagen (telkens op vrijdagnamiddag) in de maanden februari tot juni: 1 feb – 15 feb – 1 maa – 15 maa – 29 maa – 26 apr – 10 mei – 24 mei – 7 juni. In overleg met de deelnemers kunnen de sessies ook op andere data doorgaan.

De sessies starten om 13u30 om te eindigen rond 17u.

Het tarief voor deelname bedraagt € 2.250 (excl. BTW) per deelnemer. Tot maximaal 40% van de inschrijvingsprijs is subsidieerbaar via de KMO-portefeuille, zodat u zelf slechts € 1.350, excl. BTW betaalt.

De opleiding komt in aanmerking voor 27 uur permanente vorming bij het IAB/BIBF.

Deel deze pagina

Ga naar de bovenkant