Fiscale en financiële planning, het is de core business van Lemon Consult. Maar wat houdt dat nu juist in? We gingen te rade bij Kristof Delobelle, vennoot van Lemon Consult.

Wat houdt fiscale en financiële planning juist in?
Kristof Delobelle : Ieder van ons heeft z’n persoonlijke familiale en professionele situatie, z’n dromen en verwachtingen. U maakt hierbij permanent keuzes. Het is belangrijk om op die momenten er voor te zorgen dat uw fiscaal en financieel potentieel volledig benut is, dat u geen opportuniteiten laat liggen. Het is onze ambitie om onze klant daarin bij staan, zodat zijn potentieel ten volle wordt benut.

Dit klinkt vrij abstract. Maak het eens wat concreter.
Kristof Delobelle : Wel, sta mij toe om u een wedervraag te stellen. Stel: u was gisteren overleden. Wat dan? Weet u hoe uw vermogen dan verdeeld wordt onder uw erfgenamen? Hoe uw gezin er voor staat? Hoeveel erfbelasting zij betalen? We voeren dit debat met onze klant en gaan na hoe u uw familie veiligstelt, hoe er erfbelasting kan bespaard worden, hoe er discussie kunnen vermeden worden tussen de erfgenamen,…

Fiscale en financiële planning gaat dus over het plannen van uw nalatenschap?
Kristof Delobelle : Ja, maar ook over veel meer. Nalatenschapsplanning is een onderdeel van een veel groter geheel.

Wie bijvoorbeeld actief is als zelfstandige met een eigen vennootschap, botst nogal snel op de vraag hoe hij gelden vanuit z’n vennootschap naar zijn privévermogen kan overbrengen, liefst zonder al te veel belastingen te betalen. In een dergelijke situatie gaan we op zoek naar een goed evenwicht in de loonpolitiek. Een lange termijnvisie hierin ontbreekt vaak.

Uw inkomensplan vormt immers de basis van een duidelijk pensioenplan. Weet u, of u voldoende aan het opbouwen bent om ook later een comfortabel leven te hebben? Het is immers bekend dat het wettelijk pensioen voor de meeste Belgen niet volstaat om ook na de pensioenleeftijd de gewenste levensstandaard aan te houden. Daarom dient u ook zelf een pensioenkapitaal op te bouwen. te doen. De uitdaging is om dit op de juiste manier te doen.

Adviseren jullie aan klanten ook in welke fondsen, aandelen,… zij best beleggen?
Kristof Delobelle : Nee, wij kiezen er uitdrukkelijk voor om dat niet te doen. Wij verkopen geen beleggingsproducten. Op die manier kunnen wij werkelijk onafhankelijk advies verstrekken op maat van onze klant.

Wat wij wel doen is, in functie van de gemaakte analyses, nagaan in welke productcategorieën de klant zou kunnen beleggen. Maar hoe dit juist wordt ingevuld is de taak van bankiers, verzekeringsmakelaars,…

Het opzetten van een planning waarbij als deze facetten aan bod komen, is een noodzakelijke stap op weg naar financiële onafhankelijkheid.

“Het opzetten van een planning waarbij als deze facetten aan bod komen, is een noodzakelijke stap op weg naar financiële onafhankelijkheid.”

Hoe pakken jullie zoiets aan?
Kristof Delobelle : Omdat alle aspecten nauw met elkaar verbonden zijn, zijn wij er dan ook van overtuigd dat je zicht moet hebben op de volledige situatie van de klant. Pas als je dit weet, kan je met kennis van zaken een correct advies verlenen.

Daarom vragen we in een eerste fase aan onze klant om heel wat informatie aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld om het huwelijkscontract, een overzicht van de beleggingsportefeuille en het vastgoed, de jaarrekening van zijn vennootschap, zijn belastingaangifte, etc.

Eens we deze info verzameld hebben gaan we aan de slag en maken we een scan op. Daarin brengen we de huidige situatie duidelijk in kaart en gaan we die tevens analyseren, rekening houdend met de ambities, dromen en zorgen van onze klant. Het vormt de basis voor een onderbouwd stappenplan met adviezen over fiscaliteit, pensioenopbouw, successie- en vermogensplanning.

In een volgende fase kunnen we ook instaan voor de implementatie van de verstrekte adviezen. Hier spreken we dan bijvoorbeeld over de opmaak van een testament, de oprichting van een maatschap, het uitschrijven van een aandeelhoudersovereenkomst, begeleiding bij een reorganisatie,….

Dat is allemaal zeer ruim. Ik kan mij inbeelden dat niet iedereen een boodschap heeft aan al die zaken die u opnoemt.
Kristof Delobelle : Klopt. Iemand die niet actief is als zelfstandige is, heeft inderdaad weinig aan een doorgedreven analyse omtrent inkomensfiscaliteit. Daarom bieden we ook een successie- en pensioenscan aan, waarbij de focus vooral ligt op een nalatenschapsanalyse en de pensioenopbouw.

Hetzelfde geldt voor wie reeds gepensioneerd is. Voor deze klanten wordt het advies omtrent de nalatenschap aangevuld met een renteniersanalyse, in een successie- en renteniersscan.

We spreken over nalatenschap regelen en over pensioenplanning. Dit klinkt alsof fiscale en financiële planning is weggelegd voor vermogenden en/of voor mensen die hun pensioen naderen.
Kristof Delobelle : Helemaal niet! Dat zijn twee grote misvattingen.

Fiscale en financiële planning start eigenlijk al heel vroeg. Wie net van de schoolbanken komt en met z’n eerste loon een pensioenspaarcontract afsluit, neemt daar onmiddellijk een belangrijke beslissing. Daar wordt immers vastgelegd hoe de betaalde premie de volgende 40 à 45 jaar wordt belegd.

En doorheen de verdere carrière wordt u dikwijls geconfronteerd met belangrijke levensgebeurtenissen, zowel op privé als op zakelijk vlak: u gaat huwen, u gaat misschien uit elkaar, u koopt een tweede verblijf aan, u start een vennootschap, u koopt een bedrijfsgebouw, u wenst uw zaak over te laten, u gaat op pensioen,… allemaal gebeurtenissen met een impact op uw vermogen in de brede zin van het woord. Welnu, het is onze ambitie om een lifetime vermogenspartner te zijn, waarbij wij een klankbord zijn telkens wanneer u met zo’n belangrijke gebeurtenis geconfronteerd wordt.

Mensen hoeven bij ons ook helemaal niet over een bepaald minimumvermogen te beschikken om klant te worden. Dit is voor ons irrelevant.

“Het is onze ambitie om een lifetime vermogenspartner te zijn van onze klant, waarbij wij een klankbord zijn telkens wanneer hij met een belangrijke gebeurtenis geconfronteerd wordt.”

Hebben jullie bepaalde kwaliteitslabels?
Kristof Delobelle : Wij hebben een dubbel statuut. Enerzijds zijn wij erkend als onafhankelijk financieel planner door het FSMA (Autoriteit voor financiële diensten en markten). Slechts een select groepje is erkend om raad over financiële planning te verstrekken, en mag ook stellen dat dit op een onafhankelijke manier gebeurt.

Daarnaast zijn wij ook erkend als belastingconsulent door het IAB (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten), wat de kwaliteit van onze fiscale adviesverlening onderstreept. Dit laat ons toe om ook herstructureringen van vennootschappen te begeleiden, fiscale rulings aan te vragen,…

Wij zijn de enige onderneming in België met deze dubbele erkenning, waar we best trots op zijn.

Zijn jullie dan een concurrent voor boekhouders?
Kristof Delobelle : Nee, integendeel. Wij werken zeer nauw samen met boekhouders, verzekeringsmakelaars, vermogensbeheerders,…

Het is voor deze partijen een grote troef en een onderdeel van een goede dienstverlening, wanneer zij hun klanten, die op zoek zijn naar een breed advies, in contact kunnen brengen met Lemon Consult. Het is de bedoeling dat we samen met de boekhouder of verzekeringsmakelaar zoeken naar de juiste oplossing, en niet naast elkaar.

Is het opzetten van zo’n planning duur?
Kristof Delobelle : Dat valt wel mee, zeker als je ziet welke voordelen en verbeteringen er doorgaans uit zo’n scan voortvloeien.

Bovendien is Lemon Consult erkend als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille. Hierdoor kan een onderneming tot maximaal 40% van z’n factuurbedrag gesubsidieerd zien door de Vlaamse overheid.

Kristof, ik krijg zin om zo’n scan te laten opmaken door jullie.
Kristof Delobelle : Dat mij lijkt mij een mooie uitdaging om er in 2019 werk van te maken!