Ik heb geërfd. Wat nu?

Vroeg of laat staat dit ons allemaal te wachten. Uw ouders komen te overlijden en u erft hun vermogen. Maar wat doet u nu precies met dit vermogen? Ontdek hier alvast 3 nuttige tips.

Vermijdt vermenging met gemeenschappelijk vermogen

Of u nu gehuwd bent onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen, hetgeen u uit erfenis verkrijgt behoort steeds tot uw eigen vermogen. Uw partner krijgt dus geen eigendomsrechten in de goederen die u uit erfenis verkrijgt. Dit is dikwijls ook gewenst, zeker in het licht van een eventuele latere echtscheiding of het opzetten van een familiale planning.

Het is echter belangrijk om ook in de praktijk een strikte scheiding te organiseren in het vermogen dat u samen met uw partner aanhoudt, en de zaken die u persoonlijk toebehoren (zoals de goederen die u uit erfenis verkrijgt).

Bent u gehuwd met een gemeenschapsstelsel? Dan heeft de wetgever een vermoeden gevestigd ten voordele van het gemeenschappelijk vermogen. Dit wil zeggen dat wanneer één van de echtgenoten beweert dat een bepaald goed eigen is, hij/zij daarvan het bewijs moet kunnen leveren. Vaak wordt daar weinig aandacht aan besteed en kan men na verloop van tijd dit bewijs niet meer leveren. Bovendien zijn alle aanwinsten (vb. intresten) van eigen vermogen gemeenschappelijk.

Het is daarom aangewezen om gelden die u uit een erfenis ontvangt op een afzonderlijke rekening te laten storten op uw eigen naam en de inkomsten ervan (automatisch) te laten overschrijven naar een andere rekening. Zo niet kan er vermenging ontstaan tussen het eigen vermogen en het gemeenschappelijk vermogen.

Van het principe dat inkomsten van eigen goederen gemeenschappelijk zijn, kan afgeweken worden bij huwelijkscontract. Zo kan u in uw huwelijkscontract bepalen dat de inkomsten van uw eigen goederen ook tot uw eigen vermogen zullen behoren. Hierdoor loopt u niet langer het risico dat uw eigen vermogen zich zou vermengen met gemeenschappelijk vermogen.

Bent u gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen? Ook dan is het belangrijk om geërfde gelden op een afzonderlijke rekening aan te houden. Laat u de gelden storten op een rekening op naam van u en uw partner, en kan u later niet meer aantonen welke gelden uit erfenis kwamen, dan wordt er vermoed dat u elk voor de helft eigenaar hiervan bent.

Voor onroerende goederen is het bewijs makkelijk te leveren aangezien de oorsprong traceerbaar is aan de hand van de eigendomsakte.

De techniek van de generatiesprong

Uw ouders komen te overlijden op een moment dat u al een bepaalde leeftijd heeft bereikt en een zeker vermogen heeft opgebouwd? Dit in tegenstelling tot uw kinderen die misschien net wel een financieel duwtje in de rug kunnen gebruiken?

Dan kan u ervoor kiezen om de erfenis te verwerpen in het voordeel van uw kinderen. Door deze verwerping komen uw kinderen in uw plaats en erven zij rechtstreeks van hun grootouder. Deze techniek noemt men de “generatiesprong”. De erfenis slaat als het ware een generatie over. Fiscaal is dit interessant omdat er over 2 generaties heen slechts één maal erfbelasting moet worden betaald.

Vroeger kon men een erfenis enkel volledig verwerpen of aanvaarden. Een volledige verwerping, m.a.w. het doorgeven van de volledige erfenis ten voordele van de kinderen, was voor ouders vaak een brug te ver. Sedert 1 september 2018 is het mogelijk geworden om als ouder de volledige nalatenschap te aanvaarden om dan vervolgens, binnen het jaar na het openvallen van de nalatenschap, een deel van de geërfde goederen of van de eigen goederen met eenzelfde waarde, te schenken aan de kinderen zonder schenkbelasting te moeten betalen.

Werk een successieplanning uit

Heeft u een erfenis ontvangen, dan is uw vermogen aangegroeid. Uw kinderen zullen ook op uw erfenis erfbelasting moeten betalen. Het kan dus zeker nuttig zijn om na te denken over de voorbereiding van uw eigen nalatenschap.

Hoe kan u dit aanpakken?

Formuleer uw doelstellingen: Wanneer wil ik stoppen met werken? Welk inkomen heb ik nodig eens ik op pensioen ga? Wil ik nog bepaalde investeringen doen? Eens in kaart is gebracht wat u in de toekomst nog nodig heeft, kan u met betrekking tot de rest van uw vermogen een successieplanning uitwerken. Een schenking aan de kinderen bijvoorbeeld heeft niet enkel als voordeel dat de kinderen financieel worden gesteund, maar ook dat zij minder erfbelasting zullen moeten betalen wanneer u overlijdt.

Successieplanning is er niet alleen op gericht zo veel mogelijk erfbelasting te vermijden. Ga ook na aan wie uw vermogen toekomt mocht u komen te overlijden. Doet u niets, dan bepaalt de wet wie van u erft. Dan is de vraag of dit aan uw verwachtingen voldoet.

Met een goed huwelijkscontract kan u uw partner optimaal beschermen. Met een testament kunt u anticiperen op de verdeling van uw vermogen na uw overlijden. De zorgvolmacht en de erfovereenkomst zijn vandaag de dag ook populaire instrumenten in de successieplanning. Lemon Consult staat u hierin graag bij. Aarzel niet ons te contacteren voor een deskundig advies.

Dana Vandaele
Expert familiale planning

Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.