Heeft u met uw onderneming investeringen gepland? Dan is het te overwegen om deze nog voor het jaareinde te doen. Aan investeringen in 2019 zijn immers een aantal fiscale voordelen verbonden die vanaf 2020 verdwijnen.

Verhoogde investeringsaftrek verdwijnt

In het zgn. Zomerakkoord werd een tijdelijke verhoging ingevoerd van het basispercentage van de investeringsaftrek van 8% naar 20% voor investeringen die gebeuren tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.

De voornaamste voorwaarden om op de verhoogde investeringsaftrek aanspraak te maken zijn de volgende:

  • Het gaat om eenmanszaken of KMO-vennootschappen (in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen of artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)
  • Het gaat om investeringen in vaste activa die in België uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid gebruikt worden.
  • Het zijn investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa (dus geen gronden, schilderijen, etc.)
  • Het zijn activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht.

Voorbeeld: een onderneming die in 2019 investeert in een machine voor een bedrag van € 200.000 heeft recht op een investeringsaftrek van € 40.000 (20%). Rekening houdende met het huidige algemeen tarief in de vennootschapsbelasting van 29,58% betekent dit een fiscaal voordeel voor de onderneming van € 11.832, ofwel € 8.160 indien aanspraak gemaakt wordt op het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 20,4%.

Mocht diezelfde investering gebeuren in 2020, dan zou de onderneming recht hebben op een intrestaftrek van € 16.000 (8%). Rekening houdende met het algemeen tarief in de vennootschapsbelasting van 25% (tarief vanaf aanslagjaar 2021) betekent dit nog een belastingbesparing van € 4.000, ofwel € 3.200 bij het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (20% vanaf aanslagjaar 2021).

Pro rata-afschrijving in jaar van aankoop

Doet u als KMO in 2019 nog een investering, dan mag u deze nog voor het volledige jaar afschrijven. Vanaf 2020 kan dit niet meer en bent u verplicht om de investering in het jaar van aankoop pro rata af te schrijven.

Voorbeeld: U doet een investering op 1 december 2019. De eerste afschrijving kan u nog voor 365/365ste afschrijven in het boekjaar 2019. Doet u daarentegen een investering op 1 december 2020, dan kan u de eerste afschrijving nog slechts voor 31/365ste afgetrekken in het jaar van aankoop.Geen degressieve afschrijvingen meer

In 2019 heeft een onderneming nog de mogelijkheid om een investering degressief af te schrijven, d.w.z. afschrijven tegen het dubbele van het normale lineaire afschrijvingspercentage. Vanaf 2020 is dit niet langer toegestaan. Investeringen van vóór 2020 kunnen wel nog gedurende hun resterende levensduur degressief worden afgeschreven.

Steve Bossuyt
Expert fiscale en familiale planning

Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.