Heeft u met uw onderneming investeringen gepland? Dan is het interessant om deze nog voor het jaareinde te doen. Dit levert u immers een groter fiscaal voordeel op dan wanneer u diezelfde investering in de loop van volgend jaar zou verrichten. Dit komt door het verhoogde basispercentage van de investeringsaftrek dat eind dit jaar verdwijnt.

Een onderneming die investeert kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een investeringsaftrek. Dit is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen, naast de gewone afschrijvingen, afgetrokken mag worden van de belastbare winst. Het percentage wordt éénmalig toegepast op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de goederen. In specifieke gevallen is ook een aftrek gespreid over de afschrijvingsperiode van de investeringen mogelijk. Naast een basispercentage zijn er ook verschillende bijzondere percentages die van toepassing zijn op specifieke investeringen (bv. energiebesparende investeringen, investeringen in beveiliging, investeringen in hergebruik van verpakkingen, etc.).

In het zgn. Zomerakkoord werd oorspronkelijk een tijdelijke verhoging ingevoerd van het basispercentage van de investeringsaftrek van 8% naar 20% voor investeringen die gebeurden tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019. Om investeringen ook tijdens de corona-pandemie te blijven stimuleren werd het verhoogde basispercentage behouden tot 31 december 2022 en zelfs opgetrokken tot 25%. Voor investeringen vanaf 1 januari 2023 valt het basispercentage terug naar 8%.

De voornaamste voorwaarden om op de investeringsaftrek aanspraak te maken zijn de volgende:

  • Het gaat om eenmanszaken of KMO-vennootschappen (in de zin van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
  • Het gaat om investeringen in vaste activa die in België uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid gebruikt worden (dus bijvoorbeeld geen bedrijfswagen).
  • Het zijn investeringen in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa (dus geen gronden, schilderijen, etc.).
  • Het zijn activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht.

Voorbeeld: Een onderneming die in 2022 investeert in een machine voor een bedrag van € 100.000 heeft recht op een investeringsaftrek van € 25.000 (25%). Rekening houdende met het algemeen tarief in de vennootschapsbelasting van 25% betekent dit een fiscaal voordeel voor de onderneming van € 6.250, ofwel € 5.000 indien aanspraak kan worden gemaakt op het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 20%.

Mocht diezelfde investering gebeuren in 2023, dan zou de onderneming recht hebben op een intrestaftrek van € 8.000 (8%). Rekening houdende met het algemeen tarief in de vennootschapsbelasting van 25% betekent dit nog een belastingbesparing van € 2.000, ofwel € 1.600 bij het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting.

Steve Bossuyt
Expert fiscale en familiale planning