Uw onderneming is geen statisch gegeven. Allerlei omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een herschikking van de juridische organisatie van uw bedrijf. Maar in welke situaties staat u hierbij het best even stil?

Uw onderneming is eigenaar van een gebouw dat niets met de zaak te maken heeft.

Het gebeurt wel vaker: een onderneming maakt winst en met de opgebouwde gelden wordt een onroerend goed gekocht dat geen uitstaans heeft met de zaak. Misschien gaat het wel om uw tweede verblijf?

Wel, de aanwezigheid van een dergelijk pand bemoeilijkt de latere overname van de zaak, hetzij door een derde partij, hetzij door de volgende generatie. Een kandidaat-koper zal immers maar zelden geïnteresseerd zijn in dat gebouw. Anderzijds zal u uw tweede verblijf  of investeringspand wellicht niet willen verkopen. Daarom kan het nuttig zijn om het gebouw af te zonderen van uw exploitatieactiviteit.

Uw onderneming is eigenaar van het bedrijfsgebouw waarin de activiteiten worden uitgeoefend.

Op het eerste zicht geen vuiltje aan de lucht, maar wat als u uw onderneming later wenst over te laten? Zal een kandidaat-koper in het gebouw geïnteresseerd zijn? Afhankelijk van de aard van uw business, zal dit niet altijd het geval zijn. Daarom kan het nuttig zijn om ook bedrijfsgebouwen onder te brengen in een afzonderlijke vennootschap.

Ontdek hier alvast enkele aandachtspunten bij de aankoop van een bedrijfsgebouw.

U hebt meerdere ondernemingen met dezelfde activiteit.

Mogelijks heeft u enige tijd terug de aandelen van een concurrent overgenomen? En bezit u als gevolg daarvan meerdere vennootschappen die eigenlijk dezelfde activiteiten uitoefenen? Misschien kan het dan nuttig zijn om deze activiteiten te groeperen en zo te komen tot een meer eenduidige en transparante structuur.

Het botert niet meer met uw medeaandeelhouder.

Onenigheid met uw medeaandeelhouder? Dan kan dit een nefaste invloed hebben op de werking en de toekomst van de onderneming. Misschien is het beter dat ieder zijn eigen weg gaat en een deel van de activiteiten verderzet? Het leidt geen twijfel dat in deze situatie een herstructurering noodzakelijk is.

Lees hier alvast meer over het vastleggen van afspraken tussen aandeelhouders.

U wenst een aantal belangrijke medewerkers aan uw bedrijf te binden.

Er zijn een aantal medewerkers die u liefst niet ziet vertrekken? Met bijvoorbeeld een aandelenoptieplan kan u de binding tussen hen en de onderneming versterken. Maar is het wel wenselijk dat zij op die manier participeren in het volledige bedrijf? Of is het beter dat zij slechts in een deel van het bedrijf participeren? Ook dit kan een reden zijn om uw onderneming in een nieuw juridisch jasje te steken.

Uw onderneming oefent verschillende activiteiten uit.

U heeft een aantal jaar terug een tweede activiteit opgestart die intussen voldoende ‘body’ heeft? Dan kan het zinvol zijn om deze activiteit in een afzonderlijke vennootschap uit te oefenen. Zowel in het kader van een latere overname, transparantie van de cijfers, risicospreiding of het betrekken van medewerkers in het aandeelhouderschap is een juridische afscheiding van verschillende activiteiten sterk aangewezen.

Dit is maar een greep uit de vele redenen die aan de basis kunnen liggen van een herschikking van de juridische structuur van uw onderneming. U herkent zich in één van de geschetste situaties? Contacteer ons en wij bekijken graag met u wat de ideale juridische structuur is voor uw onderneming.

Steve Bossuyt
Expert fiscale & familiale planning