Attest bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2018 is het niet langer vereist om te beschikken over een attest bedrijfsbeheer bij het opstarten van een zelfstandige activiteit. Het attest wordt vervangen door een actieplan dat zich richt op de ontwikkeling van competenties op lange termijn.

Het attest bedrijfsbeheer werd in het verleden automatisch verkregen indien u beschikte over een bachelor- of masterdiploma. In bepaalde gevallen was ook het succesvol afronden van het secundair onderwijs voldoende om het attest te bekomen. Alle andere zelfstandigen dienden hiervoor een extra examen af te leggen.

Let wel, deze afschaffing geldt enkel op Vlaams niveau. Zelfstandigen die zijn ingeschreven in Brussel en Wallonië moeten dus nog steeds beschikken over het attest bedrijfsbeheer om een zelfstandige activiteit te starten.

Ook voor bestaande ondernemingen heeft dit mogelijks gevolgen. Wie op vandaag werkt met een aangestelde om zijn basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen, kan deze aangestelde laten schrappen en toch wettelijk in orde zijn.

Beroepsbekwaamheid
Sinds 1 januari 2018 moeten een groot aantal gereglementeerde beroepen (bv. kapper, opticien,…) niet langer bewijzen dat ze de juiste beroepskennis hebben. Concreet betekent dit dat u geen getuigschrift van beroepsbekwaamheid meer nodig heeft om een eigen zaak te starten.

Voor de bouwsector verdwijnt deze verplichting pas vanaf 1 januari 2019.

 

Liesje Vanneste
Expert fiscale & financiële planning