Mag ik nog bijverdienen na mijn pensionering?

Ben je pensioengerechtigd maar overweeg je om nog verder te blijven werken? Dat kan, maar weet dat er in dat geval bepaalde spelregels gerespecteerd moeten worden om een financiële kater te vermijden. In deze bijdrage bespreken we de verschillende aandachtpunten indien je wenst bij te verdienen op pensioenleeftijd, met bijzondere aandacht voor het statuut als zelfstandige.

Hoeveel mag je bijverdienen als gepensioneerde?

Je mag bovenop een eigen rustpensioen onbeperkt bijverdienen:

  • Vanaf het jaar waarin je 65 jaar wordt en een eigen rustpensioen ontvangt;
    OF
  • Vóór je 65ste indien je op het moment van de eerste toekenning van je wettelijk pensioen een loopbaan van 45 jaar kan voorleggen.

Indien je aan minstens één van deze voorwaarden voldoet kan je dus uw wettelijk pensioen opvragen én onbeperkt bijverdienen.

Voldoe je niet aan één van deze voorwaarden, dan mogen je beroepsinkomsten als actieve gepensioneerde bepaalde grenzen niet overschrijden. De grens hangt af van verschillende parameters zoals de aard van de beroepsactiviteit, de aard van het pensioen en de eventuele kinderlast. Voor wie een wettelijk rustpensioen (eventueel aangevuld met een overlevingspensioen) ontvangt zien de maximaal toegelaten inkomsten er voor 2023 als volgt uit:

Sociaal statuut Inkomsten Zonder kind ten laste Met kind ten laste
Werknemer Brutowedde
(excl. dubbel vakantiegeld)
€ 9.236 € 13.854
Zelfstandige helper Netto belastbaar beroepsinkomen € 7.389 € 11.083
Werknemer én zelfstandige (gelijktijdig of achtereenvolgend) 80% van het bruto inkomen als werknemer & het volledig netto-inkomen als zelfstandige € 7.389 € 11.083

x
Wie in de loop van een bepaald jaar met pensioen gaat zal voor het jaar van pensionering de voormelde bedragen moeten omrekenen naar het aantal maanden waarin het pensioen wordt genoten.x

Wat zijn de gevolgen bij overschrijding van de grenzen?

Bij overschrijding van de toegelaten beroepsinkomsten wordt het pensioen gedurende het jaar van overschrijding verminderd met het percentage van overschrijding. Stel dat je bovenstaande grenzen met 50% overschrijdt, dan wordt ook je pensioen voor dat jaar met 50% gereduceerd. In de praktijk zal het pensioen dan het jaar volgend op de overschrijding (eens je beroepsinkomsten gekend zijn) terugbetaald moeten worden.

Hoeveel sociale bijdragen betaal je als je bijverdient op pensioen?

Zelfstandigen die na hun pensioenleeftijd actief blijven moeten in principe nog steeds sociale bijdragen  betalen. In vergelijking met niet-gepensioneerde zelfstandigen is het tarief wel minder hoog, namelijk 14,70% (in de plaats van 20,5% voor een niet-gepensioneerde zelfstandige). Indien je netto beroepsinkomsten lager zijn dan € 3.630,82 (inkomsten 2023) zijn er zelf helemaal geen sociale bijdragen verschuldigd. Voor de betaalde sociale bijdragen bouw je wel geen bijkomende pensioenrechten meer op.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen die zich moeten houden aan de inkomensgrenzen, en zij die onbeperkt mogen bijverdienen.

Mag je onbeperkt bijverdienen, dan zien de verschuldigde sociale bijdragen (inclusief 3,05% beheerskosten van het sociaal verzekeringsfonds, maar het tarief is afhankelijk van het sociaal verzekeringsfonds waar u aangesloten bent) er als volgt uit:

INKOMENSSCHIJVEN   TARIEF
Beroepsinkomsten < € 3.630,82 0 %
Bij overschrijding vrijgesteld inkomen:
– Van € 0 tot € 70.857,99 14,70%
– Van € 70.857,99 tot € 104.422,24 14,16%

x
Voor wie zich wél moet houden aan de toegelaten inkomensgrenzen zien de tarieven van de verschuldigde sociale bijdragen er als volgt uit:x

INKOMENSSCHIJVEN   TARIEF
Beroepsinkomsten < € 3.630,82 0 %
Bij overschrijding vrijgesteld inkomen:
– Tot 100% overschrijding toegelaten inkomstengrenzen: 14,70%
  • Indien geen kinderen ten laste: tot € 14.778
  • Indien geen kinderen ten laste: tot € 22.166
– Bij meer dan 100% overschrijding toegelaten inkomstengrenzen:
  • Van € 0 tot € 16.409,20
  • Van € 16.409,20 tot € 70.857,99
  • Van € 70.857,99 tot € 104.422,24
€ 3.466,48
20,5%
14,16%

x
Op het moment dat je definitief stopt met werken hoef je geen sociale bijdragen meer te betalen vanaf het kwartaal dat volgt op dat waarin je je beroepsactiviteit hebt stopgezet.x

Let ook op voor de belastingdruk op uw inkomen

Naast een eventueel verlies van wettelijke pensioeninkomsten dien je er ook rekening mee te houden dat je beroepsinkomsten in de personenbelasting bovenop je pensioeninkomsten belast zullen worden. Doordat beide inkomen bij elkaar opgeteld worden zorgt dit er voor dat je beroepsinkomen sneller tegen de hogere tarieven van de personenbelasting belast zullen worden.x

Conclusie

Je hebt als gepensioneerde de mogelijkheid om bij te verdienen, maar hou er rekening mee dat in bepaalde gevallen inkomensgrenzen gerespecteerd moeten worden om geen pensioeninkomsten te verliezen. Weet ook dat je beroepsinkomen nog steeds onderhevig zijn aan personenbelasting en (weliswaar verminderde) sociale bijdragen waardoor de belastingdruk op je bijverdiensten vrij vlug oploopt. Mogelijks zijn er alternatieven, bijvoorbeeld door te werken met een vennootschap en de inkomsten in deze vennootschap te reserveren in plaats van deze uit te keren als een bezoldiging. De experten van Lemon Consult bekijken graag de verschillende mogelijkheden met jou.

Steve Bossuyt
Gecertificeerd belastingadviseur