Je onderneming overdragen aan je kinderen:
hoe pak je dit aan?

Staan je kinderen te popelen om binnenkort je levenswerk verder te zetten? Wees er je dan van bewust dat de overdracht van uw onderneming een proces is waarbij heel wat vragen opduiken. We zetten er alvast enkele op een rijtje.

Hoe behandel ik mijn kinderen die niet actief zijn in de zaak gelijkwaardig?

Zal de zaak worden verdergezet door één of meerdere kinderen, maar heb je daarnaast nog andere kinderen die u gelijk wenst te behandelen? Het is de situatie waar menig ondernemer zich in bevindt.

De belangen van je kinderen lopen dan niet gelijk, waardoor de emoties soms hoog kunnen oplopen. Het is cruciaal om op zoek te gaan naar een familiaal evenwicht, waarin ieders belangen behartigd worden en waar iedereen zich bij goed voelt. Een evenwicht vertaalt zich overigens niet steeds in euro’s, maar kan ook subjectief zijn.

Schenken of verkopen?

Ben je van plan de aandelen van het bedrijf aan je kinderen te schenken? Sta dan eerst even stil bij onder meer volgende vragen:

  • Hoe compenseer ik mijn kinderen die niet in de zaak stappen?
  • Beschik ik zelf over voldoende vermogen om na mijn pensioen mijn levensstandaard te kunnen aanhouden?
  • Is een schenking fiscaal gezien de meest aangewezen oplossing?

De antwoorden op die vragen kunnen er misschien toe leiden dat het beter is om een verkoop van de aandelen aan de kinderen te overwegen. Uiteraard moet dan wel rekening worden gehouden met de financiële haalbaarheid voor de kinderen, het familiaal evenwicht en mogelijke fiscale optimalisaties.

Opteer je toch voor een schenking,  check dan hier even of je onderneming in aanmerking komt voor een vrijstelling van schenkingsrechten.

Wat met het vastgoed?

Is je onderneming ook eigenaar van bedrijfs- en/of andere gebouwen? Dan stelt zich de vraag of het wenselijk is om deze gebouwen ook over te dragen aan je opvolgers.

Mogelijks is een overname voor de kinderen financieel beter haalbaar als zij (voorlopig) enkel de activiteiten overnemen, terwijl je zelf eigenaar blijft van de gebouwen.

Bovendien kan er op dit vlak misschien wel een onderscheid gemaakt worden tussen de kinderen die zaak verderzetten en de andere kinderen. Zo zou je de activiteiten aan de opvolgers kunnen overdragen, terwijl de gebouwen aan alle kinderen samen toekomen.

Hoe zet ik mijn kinderen op het juiste pad?

Zijn je kinderen al klaar voor de grote stap? Of wens je de overname geleidelijk aan te realiseren, door hen nog enkele jaren te begeleiden? En hoe worden de taken tussen hen onderling verdeeld?

Bij een familiale overname komen niet enkel juridische aspecten kijken, maar ook heel wat praktische. Het is belangrijk om hierover de nodige gesprekken te voeren met je kinderen, zodat iedereen op dezelfde golflengte zit.

Hoeveel inspraak wens je zelf nog?

Je wenst na de overdracht zelf nog een vinger in de pap te brokken hebben? Dan is het belangrijk om vast te leggen welke bevoegdheden iedereen heeft, voor welke periode dit is, etc. Via het bestuur en het aandeelhouderschap van je onderneming zijn de mogelijkheden legio. Lees er hier meer over.

Dit is maar een greep uit de vele vragen en aandachtspunten die bij een familiale opvolging de kop op steken. Denk dan ook goed na vooraleer je stappen zet en laat je hierin professioneel begeleiden, zodat latere discussies vermeden worden.

Het is belangrijk om tijdig – enkele jaren voor de voorgenomen overdracht – de structuur en organisatie van uw bedrijf voor te bereiden op een verderzetting door je kinderen.