Wat is de impact van de nieuwe pensioenbonus op jouw pensioenplanning?

Het federaal parlement heeft de pensioenhervorming definitief goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel van de hervorming is de (her)invoering van de pensioenbonus. Wat is de pensioenbonus precies? Hoe kan je er aanspraak op maken? En vooral: wat betekent ze voor jouw pensioenplanning? Ontdek het hier.

Wat is de pensioenbonus?

De pensioenbonus is een bedrag dat je van de overheid krijgt als je beslist om verder te blijven werken na je (vervroegde) pensioendatum en gedurende deze periode je (vervroegd) wettelijk pensioen nog niet opvraagt.

De vroegste datum waarop je met pensioen kan gaan is:

  • Ofwel de datum van je vervroegd pensioen;
  • Ofwel je wettelijke pensioendatum als je niet voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan.

Je bouwt dus een bonus op als je je pensioen uitstelt en verder blijft werken. De pensioenbonus ontvang je bovenop het gewoon wettelijk pensioen.

Zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren kunnen een pensioenbonus opbouwen. Wie reeds met pensioen is kan er geen aanspraak op maken.

Wanneer heb je recht op de pensioenbonus?

Voor elke dag dat je langer werkt dan je (vervroegde) pensioenleeftijd bouw je een pensioenbonus op. Er is dus geen minimale periode waarin je verder moet blijven werken.

De pensioenbonus kan je opbouwen tot maximaal 3 jaar na je vroegste pensioendatum. Werk je nadien nog verder, dan leveren deze dagen geen pensioenbonus meer op.

Enkel de extra gewerkte dagen vanaf 1 juli 2024 komen in aanmerking voor de pensioenbonus, op voorwaarde dat je ten vroegste vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaat. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan heb je geen recht op de bonus.

Hoeveel bedraagt de pensioenbonus?

Het bedrag van de pensioenbonus is afhankelijk van het aantal gepresteerde loopbaanjaren op je vroegste pensioendatum en van het aantal jaren dat je verder blijft werken na deze datum:

< 43 loopbaanjaren 43 loopbaanjaren
1ste jaar € 3.775 € 11.325
2de jaar € 7.550 € 11.325
3de jaar € 11.325 € 11.325
TOTAAL: € 22.650 € 33.975

x
Op de pensioenbonus is geen personenbelasting of sociale bijdragen verschuldigd. De vermelde bedragen zijn aldus nettobedragen.

Voorbeeld:

Filip kan met vervroegd pensioen op zijn 62ste omdat hij op dat moment 43 loopbaanjaren gepresteerd heeft. Als Filip beslist om nog 3 jaar verder te blijven werken en zijn vervroegd pensioen nog niet op te vragen, dan zal hij recht hebben op een pensioenbonus van in totaal € 33.975.

Werk je als werknemer deeltijds verder? Dan vermenigvuldig je voormelde bedragen met jouw arbeidsduur (bv. 80 %, 50%,…).

Er moet wel rekening worden gehouden met een bonusplafond. Dit houdt in dat de som van je wettelijk pensioen samen met het opgebouwde aanvullend pensioenkapitaal in de 2de pensioenpijler (bv. via een VAPZ of IPT) én de pensioenbonus niet meer mag bedragen dan een bepaald bedrag. Voor de beoordeling hiervan worden de pensioenkapitalen en de pensioenbonus omgezet in een maandelijks rentebedrag en vervolgens samengeteld met het periodiek wettelijk pensioen.

Het bonusplafond bedraagt momenteel € 7.969,68 bruto per maand (aan het huidige indexcijfer).

Het komt er op neer dat wie reeds hoge pensioenkapitalen heeft opgebouwd via een IPT, VAPZ,… en/of een hoog wettelijk pensioen heeft, waardoor het bonusplafond overschreden is, de pensioenbonus mogelijks niet of slechts gedeeltelijk zal ontvangen.

Wat moet je doen om de pensioenbonus te ontvangen?

Je hoeft de pensioenbonus niet aan te vragen. Van zodra je effectief een wettelijk pensioen aanvraagt zal de pensioendienst automatisch nagaan of je ook recht hebt op een pensioenbonus, en zo ja op welk bedrag. Omdat de pensioendienst de pensioen- en loopbaangegevens met enige vertraging ontvangt moet je er wel rekening mee houden dat de uitbetaling van de pensioenbonus pas enige tijd na je effectieve pensionering zal plaatsvinden. De pensioendienst vermeldt een minimale wachttermijn van 6 maanden vanaf pensionering. De eerste pensioenbonussen zullen dus in het najaar van 2025 worden uitgekeerd.

Standaard wordt de pensioenbonus in één keer uitbetaald. Je kan er evenwel ook voor kiezen om de pensioenbonus in de vorm van een maandelijks bedrag te ontvangen.

  • Kies je voor een éénmalige betaling, dan ontvangt je de opgebouwde bonus in één keer. Dit bedrag komt overeen met 20 jaar lang maandelijkse uitbetalingen ontvangen.
  • Kies je voor het maandelijkse bedrag, dan ontvangt je iedere maand een stukje van de opgebouwde bonus bovenop jouw wettelijk pensioen. Je blijft de maandelijkse uitbetaling ontvangen zolang je leeft.

De pensioendienst zal je bij jouw pensionering contacteren om na te vragen welke uitbetalingsmethode je verkiest. Je hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen.

Besluit

De nieuwe pensioenbonus vormt een beloning voor wie bereid is om langer aan de slag te blijven dan de vervroegde pensioenleeftijd. Bovendien bouw je door langer te werken een hoger pensioenbedrag op en zal je aanvullend pensioenkapitaal mogelijks gunstiger belast worden bij uitkering. Anderzijds verlies je wel het recht op de pensioeninkomsten gedurende de periode dat je actief blijft. Wanneer je dus best je wettelijk pensioen opvraagt hangt aldus af van verschillende factoren. De experten van Lemon Consult helpen je graag verder bij deze analyse.

Steve Bossuyt
Expert fiscale en familiale planning

Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.