Onderneem nu actie en teken nu in op één van onze scans

Wij stellen u voor:

Successie- en renteniersscan

Met een persoonlijke successiescan zorgt u ervoor dat uw vermogen bij de gewenste personen terechtkomt en creëert u familiale gemoedsrust.

Prijs: 
Privé: € 785, excl. BTW
Uw onderneming: € 2.115, excl. BTW

Ja, ik teken nu in

x

Wat?

Op basis van uw familiale situatie en de samenstelling van uw vermogen maken wij een analyse op van uw nalatenschap mocht u komen te overlijden: wie erft uw vermogen? Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen? Hoe staat uw gezin er financieel voor indien u komt te overlijden? 

Wat is de impact van uw overlijden op uw onderneming?

Overweegt u een schenking aan uw naasten?  Dan gaan wij na welk deel van uw vermogen uw kan overdragen, zonder dat u uw levensstandaard later in het gedrang komt.

In functie van uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen maken wij vervolgens een stappenplan op, zodat u deze maximaal kan realiseren.

Hoe?

Wanneer u intekent op de successie- en renteniersscan, ontvangt u van ons per mail een vragenlijst. Tevens vragen wij om verschillende documenten aan ons te bezorgen (huwelijkscontract, testament, overzicht beleggingen en onroerend goederen,…). Aan de hand van deze vragenlijst en de bezorgde documenten krijgen wij een eerste zicht op uw situatie. 

Omdat nalatenschapsplanning bovenal een persoonlijke aanpak vergt zullen wij u ook contacteren voor een afspraak, zodat u uw persoonlijke situatie en doelstellingen nader kan toelichten.

Op basis van uw input maken wij vervolgens uw successie- en renteniersscan op en lichten onze bevindingen en het stappenplan toe in een persoonlijk gesprek.

Implementatie van adviezen

Ook bij de implementatie van de verstrekte adviezen staan wij u graag bij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het uitpennen van een testament of schenkingsakte, het opstellen van de statuten van een maatschap,…

Omdat dit om maatwerk gaat, werken wij hiervoor op uurbasis, waarbij wij een ereloon van € 137, excl. BTW per uur hanteren. Voor verplaatsingskosten wordt een tarief van € 60 per uur, excl. BTW, gehanteerd. Uiteraard kunnen wij u wel een raming van de totale kostprijs meedelen alvorens dergelijke documenten worden opgemaakt.

Wij stellen u voor:

Tax-, pensioen en successiescan

Met een persoonlijke tax-, pensioen- en successiescan optimaliseert u uw totale vermogen en creëert u familiale gemoedsrust.

Prijs: 
Privé: € 785, excl. BTW
Uw onderneming: € 2.500, excl. BTW

Tot 30% van het factuurbedrag voor uw onderneming kan gesubsidieerd worden via de KMO-portefeuille, zodat de kost voor uw onderneming slechts € 1.750 bedraagt. Ontdek hier de voorwaarden en de procedure voor deze subsidie.

Ja, ik teken nu in

x

Wat?

Aan de hand van de gegevens die u ons verstrekt berekenen wij over welk kapitaal u dient te beschikken om ook na uw pensionering uw gewenste levensstandaard aan te houden. Tevens gaan wij na op welke manier u dit kapitaal het best opbouwt en welke fiscale mogelijkheden daartoe bestaan.

Daarnaast onderzoeken wij ook op welke manier de belastingdruk op uw inkomen kan worden verminderd en of de oprichting van een vennootschap voor u opportuun is.

Op basis van uw familiale situatie en de samenstelling van uw vermogen maken wij ook een analyse op van uw nalatenschap mocht u komen te overlijden: wie erft uw vermogen? Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen? Hoe staat uw gezin er financieel voor indien u komt te overlijden? 

Wat is de impact van uw overlijden op uw onderneming?

Overweegt u een schenking aan uw naasten?  Dan gaan wij na welk deel van uw vermogen uw kan overdragen, zonder dat u uw levensstandaard later in het gedrang komt.

In functie van uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen maken wij vervolgens een stappenplan op, zodat u uw doelstellingen maximaal kan realiseren.

Hoe?

Wanneer u intekent op de tax-, pensioen- en successiescan, ontvangt u van ons per mail een vragenlijst. Tevens vragen wij om verschillende documenten aan ons te bezorgen (huwelijkscontract, testament, overzicht beleggingen en onroerend goederen, interne jaarrekening…). Aan de hand van deze vragenlijst en de bezorgde documenten krijgen wij een eerste zicht op uw situatie.  

Omdat de planning van uw pensioen, uw inkomen en uw nalatenschap bovenal een persoonlijke aanpak vergt zullen wij u ook contacteren voor een afspraak, zodat u uw persoonlijke situatie en doelstellingen nader kan toelichten.

Op basis van uw input maken wij vervolgens uw tax-, pensioen- en successiescan op en lichten onze bevindingen en het stappenplan toe in een persoonlijk gesprek.

Implementatie van adviezen

Ook bij de implementatie van de verstrekte adviezen staan wij u graag bij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het uitpennen van een testament of schenkingsakte, het opstellen van de statuten van een maatschap,…

Omdat dit om maatwerk gaat, werken wij hiervoor op uurbasis, waarbij wij een ereloon van € 137, excl. BTW per uur hanteren. Voor verplaatsingskosten wordt een tarief van € 60 per uur, excl. BTW, gehanteerd. Uiteraard kunnen wij u wel een raming van de totale kostprijs meedelen alvorens dergelijke documenten worden opgemaakt.

Wij stellen u voor:

Successie- en renteniersscan

Met een persoonlijke successiescan zorgt u ervoor dat uw vermogen bij de gewenste personen terechtkomt en creëert u familiale gemoedsrust.

Prijs: 
Privé: € 785, excl. BTW
Uw onderneming: € 2.115, excl. BTW 

Ja, ik teken nu in

x

Wat?

Op basis van uw familiale situatie en de samenstelling van uw vermogen maken wij een analyse op van uw nalatenschap mocht u komen te overlijden: wie erft uw vermogen? Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen? Hoe staat uw gezin er financieel voor indien u komt te overlijden? 

Wat is de impact van uw overlijden op uw onderneming?

Overweegt u een schenking aan uw naasten?  Dan gaan wij na welk deel van uw vermogen uw kan overdragen, zonder dat u uw levensstandaard later in het gedrang komt.

In functie van uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen maken wij vervolgens een stappenplan op, zodat u deze maximaal kan realiseren.

Hoe?

Wanneer u intekent op de successie- en renteniersscan, ontvangt u van ons per mail een vragenlijst. Tevens vragen wij om verschillende documenten aan ons te bezorgen (huwelijkscontract, testament, overzicht beleggingen en onroerend goederen,…). Aan de hand van deze vragenlijst en de bezorgde documenten krijgen wij een eerste zicht op uw situatie.  

Omdat nalatenschapsplanning bovenal een persoonlijke aanpak vergt zullen wij u ook contacteren voor een afspraak, zodat u uw persoonlijke situatie en doelstellingen nader kan toelichten.

Op basis van uw input maken wij vervolgens uw successie- en renteniersscan op en lichten onze bevindingen en het stappenplan toe in een persoonlijk gesprek.

Implementatie van adviezen

Ook bij de implementatie van de verstrekte adviezen staan wij u graag bij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het uitpennen van een testament of schenkingsakte, het opstellen van de statuten van een maatschap,…

Omdat dit om maatwerk gaat, werken wij hiervoor op uurbasis, waarbij wij een ereloon van € 137, excl. BTW per uur hanteren. Voor verplaatsingskosten wordt een tarief van € 60 per uur, excl. BTW, gehanteerd. Uiteraard kunnen wij u wel een raming van de totale kostprijs meedelen alvorens dergelijke documenten worden opgemaakt.

Wij stellen u voor:

Tax-, pensioen en successiescan

Met een persoonlijke tax-, pensioen- en successiescan optimaliseert u uw totale vermogen en creëert u familiale gemoedsrust.

Prijs: 
Privé: € 785, excl. BTW
Uw onderneming: € 3.500, excl. BTW

Tot 30% van het factuurbedrag voor uw onderneming kan gesubsidieerd worden via de KMO-portefeuille, zodat de kost voor uw onderneming slechts € 2.450 bedraagt. Ontdek hier de voorwaarden en de procedure voor deze subsidie.

Ja, ik teken nu in

x

Wat?

Aan de hand van de gegevens die u ons verstrekt berekenen wij over welk kapitaal u dient te beschikken om ook na uw pensionering uw gewenste levensstandaard aan te houden. Tevens gaan wij na op welke manier u dit kapitaal het best opbouwt en welke fiscale mogelijkheden daartoe bestaan.

Daarnaast onderzoeken wij ook op welke manier u zich het best verloont vanuit uw vennootschap, rekening houdend met de belastingdruk, uw pensioenopbouw,… 

Werkt u met meerdere vennootschappen? Dan bekijken wij ook of de juridische organisatie van uw vennootschappen nog up-to-date is.

Op basis van uw familiale situatie en de samenstelling van uw vermogen maken wij ook een analyse op van uw nalatenschap mocht u komen te overlijden: wie erft uw vermogen? Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen? Hoe staat uw gezin er financieel voor indien u komt te overlijden? Wat is de impact van uw overlijden op uw onderneming?

Overweegt u een schenking aan uw naasten?  Dan gaan wij na welk deel van uw vermogen uw kan overdragen, zonder dat u uw levensstandaard later in het gedrang komt.

In functie van uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen maken wij vervolgens een stappenplan op, zodat u uw doelstellingen maximaal kan realiseren.

Hoe?

Wanneer u intekent op de tax-, pensioen- en successiescan, ontvangt u van ons per mail een vragenlijst. Tevens vragen wij om verschillende documenten aan ons te bezorgen (huwelijkscontract, testament, overzicht beleggingen en onroerend goederen, interne jaarrekening…). Aan de hand van deze vragenlijst en de bezorgde documenten krijgen wij een eerste zicht op uw situatie.   

Omdat de planning van uw pensioen, uw inkomen en uw nalatenschap bovenal een persoonlijke aanpak vergt zullen wij u ook contacteren voor een afspraak, zodat u uw persoonlijke situatie en doelstellingen nader kan toelichten.

Op basis van uw input maken wij vervolgens uw tax-, pensioen- en successiescan op en lichten onze bevindingen en het stappenplan toe in een persoonlijk gesprek.

Implementatie van adviezen

Ook bij de implementatie van de verstrekte adviezen staan wij u graag bij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het uitpennen van een testament of schenkingsakte, het opstellen van de statuten van een maatschap,…

Omdat dit om maatwerk gaat, werken wij hiervoor op uurbasis, waarbij wij een ereloon van € 137, excl. BTW per uur hanteren. Voor verplaatsingskosten wordt een tarief van € 60 per uur, excl. BTW, gehanteerd. Uiteraard kunnen wij u wel een raming van de totale kostprijs meedelen alvorens dergelijke documenten worden opgemaakt.

Wij stellen u voor:

Successie- en renteniersscan

Met een persoonlijke successiescan zorgt u ervoor dat uw vermogen bij de gewenste personen terechtkomt en creëert u familiale gemoedsrust.

Prijs: 
Privé: € 785, excl. BTW
Uw onderneming: € 2.565, excl. BTW 

Ja, ik teken nu in

x

Wat?

Op basis van uw familiale situatie en de samenstelling van uw vermogen maken wij een analyse op van uw nalatenschap mocht u komen te overlijden: wie erft uw vermogen? Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen? Hoe staat uw gezin er financieel voor indien u komt te overlijden? 

Wat is de impact van uw overlijden op uw onderneming?

Overweegt u een schenking aan uw naasten?  Dan gaan wij na welk deel van uw vermogen uw kan overdragen, zonder dat u uw levensstandaard later in het gedrang komt.

In functie van uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen maken wij vervolgens een stappenplan op, zodat u deze maximaal kan realiseren.

Hoe?

Wanneer u intekent op de successie- en renteniersscan, ontvangt u van ons per mail een vragenlijst. Tevens vragen wij om verschillende documenten aan ons te bezorgen (huwelijkscontract, testament, overzicht beleggingen en onroerend goederen,…). Aan de hand van deze vragenlijst en de bezorgde documenten krijgen wij een eerste zicht op uw situatie.  

Omdat nalatenschapsplanning bovenal een persoonlijke aanpak vergt zullen wij u ook contacteren voor een afspraak, zodat u uw persoonlijke situatie en doelstellingen nader kan toelichten.

Op basis van uw input maken wij vervolgens uw successie- en renteniersscan op en lichten onze bevindingen en het stappenplan toe in een persoonlijk gesprek.

Implementatie van adviezen

Ook bij de implementatie van de verstrekte adviezen staan wij u graag bij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het uitpennen van een testament of schenkingsakte, het opstellen van de statuten van een maatschap,…

Omdat dit om maatwerk gaat, werken wij hiervoor op uurbasis, waarbij wij een ereloon van € 137, excl. BTW per uur hanteren. Voor verplaatsingskosten wordt een tarief van € 60 per uur, excl. BTW, gehanteerd. Uiteraard kunnen wij u wel een raming van de totale kostprijs meedelen alvorens dergelijke documenten worden opgemaakt.

Wij stellen u voor:

Tax-, pensioen en successiescan

Met een persoonlijke tax-, pensioen- en successiescan optimaliseert u uw totale vermogen en creëert u familiale gemoedsrust.

Prijs: 
Privé: € 785, excl. BTW
Uw onderneming: € 3.950, excl. BTW 

Tot 30% van het factuurbedrag voor uw onderneming kan gesubsidieerd worden via de KMO-portefeuille, zodat de kost voor uw onderneming slechts € 2.765 bedraagt. Ontdek hier de voorwaarden en de procedure voor deze subsidie.

Ja, ik teken nu in

x

Wat?

Aan de hand van de gegevens die u ons verstrekt berekenen wij over welk kapitaal u dient te beschikken om ook na uw pensionering uw gewenste levensstandaard aan te houden. Tevens gaan wij na op welke manier u dit kapitaal het best opbouwt en welke fiscale mogelijkheden daartoe bestaan.

Daarnaast onderzoeken wij ook op welke manier u zich het best verloont vanuit uw vennootschap, rekening houdend met de belastingdruk, uw pensioenopbouw,… 

Werkt u met meerdere vennootschappen? Dan bekijken wij ook of de juridische organisatie van uw vennootschappen nog up-to-date is.

Op basis van uw familiale situatie en de samenstelling van uw vermogen maken wij ook een analyse op van uw nalatenschap mocht u komen te overlijden: wie erft uw vermogen? Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen? Hoe staat uw gezin er financieel voor indien u komt te overlijden? Wat is de impact van uw overlijden op uw onderneming?

Overweegt u een schenking aan uw naasten?  Dan gaan wij na welk deel van uw vermogen uw kan overdragen, zonder dat u uw levensstandaard later in het gedrang komt.

In functie van uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen maken wij vervolgens een stappenplan op, zodat u uw doelstellingen maximaal kan realiseren.

Hoe?

Wanneer u intekent op de tax-, pensioen- en successiescan, ontvangt u van ons per mail een vragenlijst. Tevens vragen wij om verschillende documenten aan ons te bezorgen (huwelijkscontract, testament, overzicht beleggingen en onroerend goederen, interne jaarrekening…). Aan de hand van deze vragenlijst en de bezorgde documenten krijgen wij een eerste zicht op uw situatie.   

Omdat de planning van uw pensioen, uw inkomen en uw nalatenschap bovenal een persoonlijke aanpak vergt zullen wij u ook contacteren voor een afspraak, zodat u uw persoonlijke situatie en doelstellingen nader kan toelichten.

Op basis van uw input maken wij vervolgens uw tax-, pensioen- en successiescan op en lichten onze bevindingen en het stappenplan toe in een persoonlijk gesprek.

Implementatie van adviezen

Ook bij de implementatie van de verstrekte adviezen staan wij u graag bij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het uitpennen van een testament of schenkingsakte, het opstellen van de statuten van een maatschap,…

Omdat dit om maatwerk gaat, werken wij hiervoor op uurbasis, waarbij wij een ereloon van € 137, excl. BTW per uur hanteren. Voor verplaatsingskosten wordt een tarief van € 60 per uur, excl. BTW, gehanteerd. Uiteraard kunnen wij u wel een raming van de totale kostprijs meedelen alvorens dergelijke documenten worden opgemaakt.

Wij stellen u voor:

Successie- en renteniersscan

Met een persoonlijke successiescan zorgt u ervoor dat uw vermogen bij de gewenste personen terechtkomt en creëert u familiale gemoedsrust.

Prijs: 
Privé: € 785, excl. BTW
Uw onderneming: € 3.015, excl. BTW

Ja, ik teken nu in

x

Wat?

Op basis van uw familiale situatie en de samenstelling van uw vermogen maken wij een analyse op van uw nalatenschap mocht u komen te overlijden: wie erft uw vermogen? Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen? Hoe staat uw gezin er financieel voor indien u komt te overlijden? 

Wat is de impact van uw overlijden op uw onderneming?

Overweegt u een schenking aan uw naasten?  Dan gaan wij na welk deel van uw vermogen uw kan overdragen, zonder dat u uw levensstandaard later in het gedrang komt.

In functie van uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen maken wij vervolgens een stappenplan op, zodat u deze maximaal kan realiseren.

Hoe?

Wanneer u intekent op de successie- en renteniersscan, ontvangt u van ons per mail een vragenlijst. Tevens vragen wij om verschillende documenten aan ons te bezorgen (huwelijkscontract, testament, overzicht beleggingen en onroerend goederen,…). Aan de hand van deze vragenlijst en de bezorgde documenten krijgen wij een eerste zicht op uw situatie.  

Omdat nalatenschapsplanning bovenal een persoonlijke aanpak vergt zullen wij u ook contacteren voor een afspraak, zodat u uw persoonlijke situatie en doelstellingen nader kan toelichten.

Op basis van uw input maken wij vervolgens uw successie- en renteniersscan op en lichten onze bevindingen en het stappenplan toe in een persoonlijk gesprek.

Implementatie van adviezen

Ook bij de implementatie van de verstrekte adviezen staan wij u graag bij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het uitpennen van een testament of schenkingsakte, het opstellen van de statuten van een maatschap,…

Omdat dit om maatwerk gaat, werken wij hiervoor op uurbasis, waarbij wij een ereloon van € 137, excl. BTW per uur hanteren. Voor verplaatsingskosten wordt een tarief van € 60 per uur, excl. BTW, gehanteerd. Uiteraard kunnen wij u wel een raming van de totale kostprijs meedelen alvorens dergelijke documenten worden opgemaakt.

Wij stellen u voor:

Tax-, pensioen en successiescan

Met een persoonlijke tax-, pensioen- en successiescan optimaliseert u uw totale vermogen en creëert u familiale gemoedsrust.

Prijs: 
Privé: € 785, excl. BTW
Uw onderneming: € 4.400, excl. BTW

Tot 30% van het factuurbedrag voor uw onderneming kan gesubsidieerd worden via de KMO-portefeuille, zodat de kost voor uw onderneming slechts € 3.080 bedraagt. Ontdek hier de voorwaarden en de procedure voor deze subsidie.

Ja, ik teken nu in

x

Wat?

Aan de hand van de gegevens die u ons verstrekt berekenen wij over welk kapitaal u dient te beschikken om ook na uw pensionering uw gewenste levensstandaard aan te houden. Tevens gaan wij na op welke manier u dit kapitaal het best opbouwt en welke fiscale mogelijkheden daartoe bestaan.

Daarnaast onderzoeken wij ook op welke manier u zich het best verloont vanuit uw vennootschap, rekening houdend met de belastingdruk, uw pensioenopbouw,… 

Werkt u met meerdere vennootschappen? Dan bekijken wij ook of de juridische organisatie van uw vennootschappen nog up-to-date is.

Op basis van uw familiale situatie en de samenstelling van uw vermogen maken wij ook een analyse op van uw nalatenschap mocht u komen te overlijden: wie erft uw vermogen? Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen? Hoe staat uw gezin er financieel voor indien u komt te overlijden? Wat is de impact van uw overlijden op uw onderneming?

Overweegt u een schenking aan uw naasten?  Dan gaan wij na welk deel van uw vermogen uw kan overdragen, zonder dat u uw levensstandaard later in het gedrang komt.

In functie van uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen maken wij vervolgens een stappenplan op, zodat u uw doelstellingen maximaal kan realiseren.

Hoe?

Wanneer u intekent op de tax-, pensioen- en successiescan, ontvangt u van ons per mail een vragenlijst. Tevens vragen wij om verschillende documenten aan ons te bezorgen (huwelijkscontract, testament, overzicht beleggingen en onroerend goederen, interne jaarrekening…). Aan de hand van deze vragenlijst en de bezorgde documenten krijgen wij een eerste zicht op uw situatie.   

Omdat de planning van uw pensioen, uw inkomen en uw nalatenschap bovenal een persoonlijke aanpak vergt zullen wij u ook contacteren voor een afspraak, zodat u uw persoonlijke situatie en doelstellingen nader kan toelichten.

Op basis van uw input maken wij vervolgens uw tax-, pensioen- en successiescan op en lichten onze bevindingen en het stappenplan toe in een persoonlijk gesprek.

Implementatie van adviezen

Ook bij de implementatie van de verstrekte adviezen staan wij u graag bij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het uitpennen van een testament of schenkingsakte, het opstellen van de statuten van een maatschap,…

Omdat dit om maatwerk gaat, werken wij hiervoor op uurbasis, waarbij wij een ereloon van € 137, excl. BTW per uur hanteren. Voor verplaatsingskosten wordt een tarief van € 60 per uur, excl. BTW, gehanteerd. Uiteraard kunnen wij u wel een raming van de totale kostprijs meedelen alvorens dergelijke documenten worden opgemaakt.

Wij stellen u voor:

Successie- en renteniersscan

Met een persoonlijke successiescan zorgt u ervoor dat uw vermogen bij de gewenste personen terechtkomt en creëert u familiale gemoedsrust.

Prijs: € 2.450, excl. BTW

Ja, ik teken nu in

x

Wat?

Op basis van uw familiale situatie en de samenstelling van uw vermogen maken wij een analyse op van uw nalatenschap mocht u komen te overlijden: wie erft uw vermogen? Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen? Hoe staat uw gezin er financieel voor indien u komt te overlijden?

Overweegt u een schenking aan uw naasten?  Dan gaan wij na welk deel van uw vermogen uw kan overdragen, zonder dat u uw levensstandaard later in het gedrang komt.

In functie van uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen maken wij vervolgens een stappenplan op, zodat u deze maximaal kan realiseren.

Hoe?

STAP 1

Wanneer u intekent op de successie- en renteniersscan, ontvangt u van ons per mail een vragenlijst. Tevens vragen wij om verschillende documenten aan ons te bezorgen (huwelijkscontract, testament, overzicht beleggingen en onroerend goederen,…). Aan de hand van deze vragenlijst en de bezorgde documenten krijgen wij een eerste zicht op uw situatie. 

STAP 2

Omdat nalatenschapsplanning bovenal een persoonlijke aanpak vergt zullen wij u ook contacteren voor een afspraak, zodat u uw persoonlijke situatie en doelstellingen nader kan toelichten.

STAP 4

Op basis van uw input maken wij vervolgens uw successie- en renteniersscan op.

STAP 5

We lichten onze bevindingen in het stappenplan toe in een persoonlijk gesprek.

Implementatie van adviezen

Ook bij de implementatie van de verstrekte adviezen staan wij u graag bij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het uitpennen van een testament of schenkingsakte, het opstellen van de statuten van een maatschap,…

Omdat dit om maatwerk gaat, werken wij hiervoor op uurbasis, waarbij wij een ereloon van € 137, excl. BTW per uur hanteren. Voor verplaatsingskosten wordt een tarief van € 60 per uur, excl. BTW, gehanteerd.

Uiteraard kunnen wij u wel een raming van de totale kostprijs meedelen alvorens dergelijke documenten worden opgemaakt.

Wij stellen u voor:

Successie- en renteniersscan

Met een persoonlijke successiescan zorgt u ervoor dat uw vermogen bij de gewenste personen terechtkomt en creëert u familiale gemoedsrust.

Prijs: € 2.450, excl. BTW

Ja, ik teken nu in

x

Wat?

Op basis van uw familiale situatie en de samenstelling van uw vermogen maken wij een analyse op van uw nalatenschap mocht u komen te overlijden: wie erft uw vermogen? Hoeveel erfbelasting betalen uw erfgenamen? Hoe staat uw gezin er financieel voor indien u komt te overlijden?

Overweegt u een schenking aan uw naasten?  Dan gaan wij na welk deel van uw vermogen uw kan overdragen, zonder dat u uw levensstandaard later in het gedrang komt.

In functie van uw persoonlijke doelstellingen en verwachtingen maken wij vervolgens een stappenplan op, zodat u deze maximaal kan realiseren.

Hoe?

Wanneer u intekent op de successie- en renteniersscan, ontvangt u van ons per mail een vragenlijst. Tevens vragen wij om verschillende documenten aan ons te bezorgen (huwelijkscontract, testament, overzicht beleggingen en onroerend goederen,…). Aan de hand van deze vragenlijst en de bezorgde documenten krijgen wij een eerste zicht op uw situatie. 

Omdat nalatenschapsplanning bovenal een persoonlijke aanpak vergt zullen wij u ook contacteren voor een afspraak, zodat u uw persoonlijke situatie en doelstellingen nader kan toelichten.

Op basis van uw input maken wij vervolgens uw successie- en renteniersscan op en lichten onze bevindingen en het stappenplan toe in een persoonlijk gesprek.

Implementatie van adviezen

Ook bij de implementatie van de verstrekte adviezen staan wij u graag bij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het uitpennen van een testament of schenkingsakte, het opstellen van de statuten van een maatschap,…

Omdat dit om maatwerk gaat, werken wij hiervoor op uurbasis, waarbij wij een ereloon van € 137, excl. BTW per uur hanteren. Voor verplaatsingskosten wordt een tarief van € 60 per uur, excl. BTW, gehanteerd.

Uiteraard kunnen wij u wel een raming van de totale kostprijs meedelen alvorens dergelijke documenten worden opgemaakt.