In het kader van een vermogensplanning wordt regelmatig geadviseerd om over te gaan tot een schenking van een onroerend goed aan de kinderen of om samen met de kinderen een zgn. gesplitste aankoop op te zetten (waarbij de kinderen de blote eigendom van een aan te kopen pand verwerven). Hou er echter rekening mee dat een dergelijke aankoop een impact kan hebben op de fiscale voordelen die kinderen genieten bij de aankoop of bouw hun eigen woning, afhankelijk van het regime waaronder zij vallen.

Download hier de infofiche.