Schenken zonder zorgen. Hoe doe je dat?

Wie de successiefactuur voor zijn kind wil beperken, kan overwegen om een schenking te doen. Maar, een schenking is onomkeerbaar en dus voor vele ouders een groot struikelblok. Eigenlijk hoeft dit niet zo te zijn. Aan een schenking kunnen tal van voorwaarden gekoppeld worden die zorgen voor de nodige gemoedsrust.
x
Download de infofiche.

Voorbehoud van vruchtgebruik

Wil je toch nog inkomsten en een zekere controle behouden, dan kan je schenken met voorbehoud van vruchtgebruik.

Wie spaargelden of een effectenportefeuille schenkt, blijft recht hebben op de intresten of dividenden. Schenk je aandelen van je bedrijf, dan kan je naast het recht op de dividenden ook de stemrechten over deze aandelen behouden.

Behoud je het vruchtgebruik voor op een woning, dan kan je er levenslang in blijven wonen of de huuropbrengsten ervan opstrijken indien de woning verhuurd zou zijn.

Schenken met een last

Heb je schrik dat je later in financiële moeilijkheden zou komen? Dan kan je aan je kind een bepaalde verplichting opleggen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om in te staan voor de kosten van het levensonderhoud of om de kosten te dragen van het rust – of verzorgingstehuis indien je eigen inkomsten niet meer voldoende zouden zijn. Je kan je kind ook de verplichting opleggen om je maandelijks of jaarlijks een rente uit te betalen.

Let er wel op dat de waarde van de last de waarde van de schenking niet overstijgt. Anders raak je aan één van de fundamenten van de schenking, namelijk ‘gegeven is gegeven’, en doe je eigenlijk een onwettige schenking.

Beding van terugkeer

Wat als je schenkt aan je kind en je kind komt vóór jou te overlijden? De wet voorziet dat de schenking automatisch naar jou terugkeert als de geschonken goederen nog in het vermogen van je kind aanwezig zijn én als je kind zelf geen kinderen nalaat.

Speel je liever op safe en wil je dat de schenking sowieso terugkeert, dus ook als je kind zelf kinderen nalaat, dan kan je de terugkeer uitdrukkelijk voorzien in de schenkingsakte.

Maak je de terugkeer ‘optioneel’, dan kan je zelf nog in alle vrijheid kiezen of je al dan niet van de terugkeer gebruik wenst te maken.

Vervreemdingsverbod

Bang dat je kind de schenking zal verspillen? Dan kan je dit vermijden door een vervreemdingsverbod op te leggen. Hierdoor kan je kind de geschonken goederen niet verkopen of doorschenken. Zo’n verbod is enkel geldig als het beperkt wordt in tijd (bijv. zolang de schenker leeft) en het een rechtmatig belang dient (bijv. bij een schenking van familiesouvenirs met een emotionele waarde).

Uitsluitingsclausule

Wat als je kind later in een (v)echtscheiding belandt en je absoluut wil vermijden dat je schoonzoon of -dochter met de helft van de schenking gaat lopen?

In principe valt een schenking aan een gehuwd kind niet in de huwgemeenschap, maar in zijn ‘eigen’ vermogen. Maar als je kind, via een wijziging aan zijn huwelijksvoorwaarden, het geschonken goed inbrengt in de huwgemeenschap, wordt het wel gemeenschappelijk. En bij een latere echtscheiding wordt de huwgemeenschap in principe bij helften verdeeld…

Met een zogenaamde uitsluitingsclausule wordt aan je kind het verbod opgelegd om het goed gemeenschappelijk te maken.