Bespaar erfbelasting door schenking van uw vastgoed

Laat u bij uw overlijden vastgoed na aan uw kinderen, dan kunnen de tarieven in de Vlaamse erfbelasting al snel oplopen tot 27%. Met een schenking van uw vastgoed, desgewenst met voorbehoud van vruchtgebruik, kan u de erfbelasting gevoelig doen dalen.
.

Tarieven

Wie vastgoed wil schenken moet bij de notaris passeren. Naar aanleiding van de registratie van de schenkingsakte zal er schenkbelasting verschuldigd zijn op de waarde in volle eigendom, ook al wordt enkel de blote eigendom geschonken. De schenkbelasting is progressief, de tarieven klimmen dus op naarmate de waarde van het geschonken goed toeneemt.De tarieven in rechte lijn (ouders aan (klein)kinderen) en tussen partners zien er als volgt uit (berekend per schenker en per begiftigde):

   Tarief in rechte lijn en tussen partners   
            € 0 – € 150.000 3%
€ 150.000 – € 250.000 9%
€ 250.000 – € 450.000 18%
  Meer dan € 450.000 27%

.
Voor schenkingen boven de € 50.000 tot € 450.000 per schenker en per begiftigde zijn de tarieven van de schenkbelasting aanzienlijk lager dan de tarieven van de erfbelasting. Schenken kan bijgevolg een aanzienlijke besparing opleveren.

Zo kunnen bijvoorbeeld twee ouders aan hun twee kinderen een gemeenschappelijke woning ter waarde van € 600.000 schenken aan 3%. In dit geval zijn er vier schenkingen. Vader schenkt zijn helft van de woning, zijnde € 300.000, aan zijn twee kinderen. Dit zijn twee schenkingen van € 150.000 aan elk kind aan 3%. Hetzelfde geldt voor moeder. Bij een dergelijke schenking dient bijgevolg € 18.000 schenkbelasting betaald te worden, zijnde 3%.

Ook de tarieven tussen andere personen zijn aanzienlijk lager dan de tarieven van de erfbelasting:

     Tarief tussen andere personen     
€ 0 – € 150.000 10%
€ 150.000 – € 250.000 20%
€ 250.000 – € 450.000 30%
Meer dan € 450.000 40%

.In de erfbelasting lopen de tarieven tussen broers en zussen en tussen andere personen op tot 55% boven de € 75.000.

Voorbehoud van vruchtgebruik

Om ook na de schenking levenslang in de woning te kunnen blijven wonen of de huurinkomsten te ontvangen, kan u zich bij de schenking het vruchtgebruik voorbehouden en enkel de blote eigendom schenken.

Bij uw overlijden zal het vruchtgebruik uitdoven en bekomt de begiftigde de volle eigendom van het geschonken onroerend goed zonder daarop nog erfbelasting verschuldigd te zijn.

Overlijden binnen de 3 jaar

Bij een overlijden binnen de drie jaar na de schenking zal er met de waarde van de schenking wel nog rekening worden gehouden om de erfbelasting op de overige onroerende goederen te berekenen. De geschonken goederen zelf worden dan niet meer belast, maar voor de overige onroerende goederen die nog in nalatenschap vallen wordt er een ‘opduweffect’ gecreëerd. De overige onroerende goederen blijven belast aan de hogere tarieven in de erfbelasting alsof er geen schenking heeft plaatsgevonden. Pas na verloop van 3 jaar wordt geen rekening meer gehouden met de geschonken onroerende goederen en zijn opnieuw de laagste tarieven van de erfbelasting van toepassing bij een overlijden.

Optimaliseren van de schenkbelasting

Verder bestaan er nog een aantal mogelijkheden om de schenkbelasting op onroerende goederen zo laag mogelijk te houden.

Schenken en renoveren of verhuren op lange termijn.

In het Vlaams gewest kan van een verminderd tarief genoten worden indien de begiftigde de woning energiezuiniger maakt of verhuurt voor minstens 9 jaar. Bij een schenking aan uw kinderen bijvoorbeeld bedraagt het maximaal tarief dan 18% in de plaats van 27%.

Schijf   Schenking in rechte lijn en tussen partners  
Tarief

Met energierenovatie
Of met verhuur op 9 jaar

€ 0 – € 150.000 3% 3%
€ 150.000 – € 250.000 9% 6%
€ 250.000 – € 450.000 18% 12%
Boven de € 450.000 27% 18%
Schijf Schenking aan alle anderen
Tarief Met energierenovatie
Of met verhuur op 9 jaar
€ 0 – € 150.000 10% 9%
€ 150.000 – € 250.000 20% 17%
€ 250.000 – € 450.000 30% 24%
Boven de € 450.000 40% 31%

.
Van zodra de begiftigde aantoont, aan de hand van facturen van aannemers, dat hij aan de woning voor minimaal € 10.000 (exclusief btw) werken heeft laten uitvoeren om de woning energiezuiniger te maken, zal hij het verschil tussen het reeds betaalde gewone tarief en het verminderd tarief kunnen terugkrijgen.  Het gaat hier om bijvoorbeeld dak-, zolder-, of spouwmuurisolatie, plaatsen van dubbel glas, zonnepanelen,…). De teruggave moet aangevraagd worden binnen de zes maanden na het verstrijken van het vijfde jaar na de schenkingsakte.

De begiftigde kan ook een teruggave krijgen indien hij de woning binnen de drie jaar na de schenking verhuurt voor minstens negen jaar. Het huurcontract moet geregistreerd zijn en er moet een conformiteitsattest kunnen voorgelegd worden waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. De teruggave moet aangevraagd worden binnen de zes maanden na het verstrijken van het derde jaar na de schenkingsakte.

Schenken in schijven om de drie jaar.

De schenkbelasting kan verder gedrukt worden door een spreiding van de schenking in de tijd. Indien u tussen de schenkingen minimaal 3 jaar tijd laat zal de schenkbelasting telkens opnieuw berekend worden  vertrekkende van het laagste tarief. Zo zou u bij een schenking aan uw kinderen telkens om de drie € 150.000 per kind kunnen schenken aan 3%.

Dana Vandaele
Expert familiale planning
Een vraag over dit artikel? Stel ze hier aan de auteur.
.