Voor de waardering van een vruchtgebruik dat aan natuurlijk persoon toebehoort, bestaan verschillende methodes.

Zo moet het vruchtgebruik voor de berekening van de erfbelasting berekend worden op basis van een tabel die in de Vlaamse Codex Fiscaliteit is opgenomen.

Bij de omzetting van een vruchtgebruik geldt, behoudens een ander akkoord tussen de vruchtgebruiker en blote eigenaar, dan weer een andere wettelijke tabel, die jaarlijks wordt geüpdatet.

Download hier beide tabellen in een handig overzicht.