Erfrecht en zorgvolmacht

Programma Erfrecht en Testamenten Wat is erfrecht en waarom is het belangrijk? Het opstellen van een testament: voordelen en overwegingen. Belastingimplicaties en nalatenschapsplanning. Zorgvolmacht en Wilsbekwaamheid Wat is een zorgvolmacht en waarom is dit belangrijk? Wanneer wordt iemand als wilsbekwaam beschouwd? Het proces van het aanduiden van een gevolmachtigde. Bewindvoerders [...]