Tweede verblijf

Droomt u van een appartement aan zee, een chalet in de Ardennen of misschien wel een buitenverblijf in warmere oorden? Denk dan vooraf goed na hoe u deze aankoop het best aanpakt en ga na welke impact dit heeft op uw familiale vermogensplanning.

Hoe koop ik het best aan?

Wanneer u een tweede verblijf wenst aan te kopen, dan is een belangrijke vraag hoe u de aankoop het best verricht. Zo kan u de aankoop alleen verrichten of samen met uw partner. Maar mogelijks loont het ook wel de moeite om de aankoop samen met de kinderen te doen d.m.v. een gesplitste aankoop. Meer over de gesplitste aankoop ziet u hier in ons filmpje.

Verlies de fiscaliteit niet uit het oog

Bij de aankoop van een tweede verblijf in het buitenland wordt best ook even stilgestaan bij het fiscale plaatje. U moet immers niet alleen rekening houden met de Belgische regels, maar ook met de regels van het land waar het onroerend goed gelegen is. Aangezien u door de aankoop met meerdere landen een link heeft (met België en met het land van ligging van de woning) riskeert u tweemaal belastingen te betalen. Gelukkig heeft België met de meeste landen een dubbelbelastingverdrag afgesloten waarin is afgesproken wie het onroerend goed mag belasten. In de meeste situaties zal het de buitenlandse fiscus zijn die bevoegd is om belasting te heffen.

Verder moet er bij de aankoop van een onroerend goed in het buitenland ook rekening worden gehouden eventuele lokale belastingen. Denk aan de lokale registratierechten bij aankoop, lokale vastgoedbelastingen en de belastingheffing bij verkoop van de woning. Bovendien kennen verschillende landen, zoals Frankrijk en Spanje, specifieke belastingen voor vennootschappen die daar onroerende goederen bezitten.

Opgelet voor de impact op uw successieplanning

Wanneer u een buitenlands onroerend goed aankoopt dan moet u weten dat hierop bij een later overlijden in principe buitenlandse successierechten verschuldigd zullen zijn.

Het toepasselijk erfrecht (d.i. het recht dat bepaalt wie wat van de nalatenschap erft) wordt bepaald door de laatste verblijfplaats van de overledene. Is die verblijfplaats in België, dan is het Belgisch erfrecht van toepassing, ook voor uw vakantiewoning in het buitenland.

Als u zou overgaan tot een schenking van het buitenlands onroerend goed zullen buitenlandse schenkingsrechten verschuldigd zijn. Of een schenking voordelig is hangt dus af van de toepasselijke schenkingstarieven in het land waar het onroerend goed gelegen is.

Het mag duidelijk zijn dat wie een tweede verblijf wenst aan te kopen best niet over één nacht ijs gaat. Vooral bij de aankoop van een buitenlands onroerend goed wordt het complex omdat in grote mate rekening moet worden gehouden met de lokale wetgeving. In de euforie van de aankoop wordt dit vaak uit het oog verloren. Wie de aankoop van een tweede verblijf overweegt, gaat dan ook best te rade bij een adviseur die vertrouwd is met de materie. Lemon Consult adviseert u graag bij de aankoop van uw tweede verblijf.