Valentijn wordt traditioneel beschouwd als het feest der geliefden. Voor velen is het dé gelegenheid om zijn of haar geliefde eraan te herinneren hoeveel we van hen houden. Op Valentijn geven we dan ook graag kleine cadeautjes aan elkaar.

Zou het geen waardevol cadeau zijn dat uw partner optimaal beschermd is als u iets zou overkomen?

Op vandaag wonen heel wat koppels feitelijk samen. De wet voorziet niet in een bescherming van de overblijvende partner. ​Het is dus belangrijk dat u alles tijdig regelt om te vermijden dat uw partner in de kou blijft staan indien u komt te overlijden.

Voor gehuwde koppels en wettelijk samenwonenden is het erfrecht wel van toepassing, maar niet op dezelfde manier. Bij het overlijden van een echtgeno(o)t(e), geniet de overlevende echtgenoot (als de overledene afstammelingen nalaat) in de meeste gevallen het vruchtgebruik van alle roerende en onroerende goederen, terwijl de wettelijk samenwonende meestal enkel het vruchtgebruik van de gezinswoning en de meubels geniet. Om hem of haar beter te beschermen dan wat de wet voorziet, moet u zelf de nodige stappen ondernemen.

Wenst u uw partner beter te beschermen indien u komt te overlijden? Dan kan een schenking tussen echtgenoten een flexibele oplossing bieden! Zo een schenking kan vooral nuttig zijn in het kader van een familiale planning, om vermogen vrij van erfbelasting aan de langstlevende te laten toekomen.

De enige beperking bestaat erin dat dergelijke schenking enkel betrekking kan hebben op eigen goederen van de echtgenoot-schenker. Gemeenschappelijke goederen kunnen nooit geschonken worden tussen echtgenoten.

Een onroerende schenking moet gebeuren voor een notaris en er zijn dan ook steeds schenkingsrechten verschuldigd. In geval van een roerende schenking, beslist u zelf of u dit wenst te registreren of niet. Als u beslist om uw roerende schenking te laten registreren, zijn schenkingsrechten verschuldigd (in Vlaanderen is dat een het vlak tarief van 3%). Dat is een behoorlijk verschil met de marginale tarieven van de erfbelasting, want deze kunnen tussen echtgenoten oplopen tot 27% (in het Vlaams Gewest).

Als u besluit om uw schenking niet te laten registreren, hoeft u geen schenkingsrechten te betalen. U loopt dan wel het risico dat als u overlijdt binnen de drie jaar na de schenking, of wanneer u niet kan bewijzen dat de schenking langer dan drie jaar geleden plaatsvond, de begiftigde toch nog successierechten verschuldigd is op het geschonken bedrag.

Opgelet, gegeven is niet altijd gegeven. In tegenstelling tot alle andere schenkingen zijn schenkingen tussen echtgenoten altijd eenzijdig herroepbaar, tenzij de schenking werd gedaan binnen een huwelijkscontract. Houdt er rekening mee dat u onderling geen afspraken kan maken die afbreuk doen aan het herroepelijk karakter van een schenking.

Een tip! Om de terugkeer naar de schenker eenvoudiger te maken kunnen de geschonken goederen best afzonderlijk beheerd worden. Zo worden geschonken banktegoeden het best overgeboekt op een nieuwe rekening geopend op naam van de begiftigde echtgenoot, en worden er op deze rekening geen bijstortingen gedaan om vermenging van deze banktegoeden te voorkomen.

Lynn Boterberg
Expert fiscale en familiale planning