Een vennootschap oprichten: zo begin je eraan

Het oprichten van een vennootschap is voor vele ondernemers een belangrijke mijlpaal in hun professionele loopbaan. Wanneer is het ideale moment om een vennootschap op te richten? Hoe pak ik dit concreet aan? Welke structuur is het meest aangewezen? Op welke manier kan ik mezelf verlonen? Hoe kan ik duidelijke afspraken maken met mijn zakenpartner(s)? Het zijn maar enkele van de vele vragen waar ondernemers voor staan wanneer zij overwegen om een vennootschap op te richten.

Waarom een vennootschap oprichten?

Niet zelden opteert een ondernemer bij de start van zijn loopbaan als zelfstandige voor een eenmanszaak om zijn zelfstandige activiteit uit te oefenen. Dit omwille van de flexibiliteit en de beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

De beweegredenen om (later) over te gaan tot het oprichten van een vennootschap kunnen evenwel legio zijn: het beperken van aansprakelijkheid, de opvolging of overname van de onderneming, de financieringsnoden, de bijkomende mogelijkheden inzake pensioenopbouw en last but not least de fiscaliteit.

Op de vraag waar het kantelpunt zich bevindt om over te schakelen van een eenmanszaak naar een vennootschapsvorm valt geen eenduidig antwoord te geven. Dit hangt af van diverse factoren die getoetst moeten worden aan de specifieke situatie.

Goede afspraken maken goede vrienden

Bij het oprichten van een vennootschap heeft men de keuze uit verschillende vennootschapsvormen. Welke vorm voor u het meest aangewezen is hangt af van uw specifieke wensen en doelstellingen. Beoogt u beperkte aansprakelijkheid? Wenst u de vennootschap alleen op te richten of met een medevennoot?

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft van de BV, zoals de BVBA in het nieuwe wetboek heet, het vlaggenschip van de vennootschapsvormen gemaakt. De BV is echter in ruime mate moduleerbaar volgens de wensen van de ondernemer. Deze zal in veel gevallen dan ook de aangewezen vennootschapsvorm zijn.

De toegenomen flexibiliteit die het WVV voorziet, biedt opportuniteiten om een vennootschap volledig in functie van uw specifieke situatie uit te werken. Door de statuten en/of een aandeelhoudersovereenkomst op maat op te stellen kan onder meer op volgende vragen geanticipeerd worden:

  • Mijn zakenpartner wenst de zaak te verlaten. Kan deze zomaar zijn aandelen aan een derde verkopen zonder mij hierin te kennen?
  • Ik ben minderheidsaandeelhouder maar wil wel zekerheid dat ik zaakvoerder of bestuurder kan zijn. Hoe kan ik deze zekerheid inbouwen?
  • Mijn medevennoot is overleden waardoor zijn aandelen toekomen aan zijn erfgenamen. Betekent dit dat ik verplicht ben de zaak verder te zetten met zijn of haar familie?

Het is aangewezen om over deze aspecten reeds vóór de opstart van uw vennootschap na te denken. Goede afspraken maken immers goede vrienden. Meer over het belang van een aandeelhoudersovereenkomst vindt u hier.

Impact op successieplanning

Vooraleer u tot de oprichting van een vennootschap overgaat is het ook aangewezen na te denken welke huwelijksvermogensrechtelijke kwalificatie u aan de aandelen wenst te geven. Dienen deze tot de huwgemeenschap te behoren of tot het eigen vermogen van de oprichter? Het bepalen van het eigen of gemeenschappelijk karakter van de aandelen is onder andere van belang bij de verdeling van het vermogen bij een eventuele echtscheiding of het uitstippelen van een successieplanning. Meer hierover vindt u hier.

Het verloningspakket

Eens de vennootschap opgericht is en alle afspraken op papier staan zal u zichzelf ook een loon kunnen toekennen. Er is een brede waaier aan mogelijkheden waaruit gekozen kan worden om uw verloningspakket samen te stellen. Durf hierbij verder kijken dan de klassieke bezoldiging en maak optimaal gebruik van alternatieve verloningstechnieken door een verloningspakket op maat samen te stellen. Op deze manier kan u ook privé maximaal profiteren van de inspanningen die u levert voor de vennootschap.

Conclusie

Het oprichten van een vennootschap is een belangrijke mijlpaal voor een ondernemer waarbij vóóraf de nodige aandacht aan diverse aspecten dient te worden besteed. Op dat moment tekent u immers de structuur uit waarin uw onderneming in de toekomst zal functioneren.  De experten van Lemon Consult staan u met deskundig en onafhankelijk advies graag bij de oprichting van uw vennootschap bij zodat u met een gerust gemoed uw onderneming (verder) kan uitbouwen.

Bekijk ook onze video: nieuw vennootschapsrecht – regeling overdracht van aandelen