Moet u als zelfstandige het werk onderbreken na een ongeval of door ziekte? Dan kan u sinds 1 juli bij langdurige arbeidsongeschiktheid al onmiddellijk een uitkering ontvangen van het ziekenfonds. De wachttijd werd ingekort, zodat de sociale bescherming van de zelfstandigen verbetert en zoveel mogelijk gelijk wordt gemaakt aan deze van de werknemers

Tot 1 juli 2019 konden zelfstandigen voor de eerste 14 dagen van een ziekteverlof geen uitkering ontvangen van het ziekenfonds. Deze situatie is gewijzigd vanaf 1 juli 2019. De wachtperiode werd vanaf dan ingekort voor ziekteperiodes die ingaan vanaf deze datum.

Zelfstandig en arbeidsongeschikt, hoe gaat dit voortaan in zijn werk?

  • U bent minder dan 7 dagen arbeidsongeschikt:

Voor korte periodes van ziekte geldt nog steeds een wachtperiode van 7 dagen. Voor die ziekteperiode heeft u geen recht op een uitkering van het ziekenfonds. Dit omdat de controle van korte ziekteperiodes in de praktijk zeer moeilijk te organiseren is.

  • U bent langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt:

Voor ziekteperiodes die langer duren dan 7 dagen valt de wachtperiode volledig weg. U kunt dus vanaf de eerste dag ziekte een uitkering ontvangen.

Kortom, bij arbeidsongeschiktheid van minstens 8 dagen zal u vanaf de eerste dag een uitkering ontvangen van het ziekenfonds.

Welk bedrag krijgt u uitgekeerd?

Een zelfstandige valt bij arbeidsongeschiktheid terug op een dagvergoeding, die afhankelijk is van z’n concrete situatie:

Deze vergoeding ontvangt u gedurende 6 dagen per week (van maandag tot en met zaterdag).

Doe uw aangifte tijdig!

Zelfstandigen die een aangifte van arbeidsongeschiktheid willen doen bij hun ziekenfonds, moeten wel rekening houden met een aantal belangrijke wijzigingen:

  1. U dient het medisch getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te bezorgen aan het ziekenfonds binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de begindatum van arbeidsongeschiktheid.
  2. De arbeidsongeschiktheid kan pas bij het ziekenfonds erkend worden vanaf de datum waarop het getuigschrift door de arts werd opgemaakt. Dit betekent dat u een uitkering krijgt voor de ziektedagen vanaf de datum waarop de arts het getuigschrift heeft ondertekend (dit is niet gelijk aan een gewoon ziektebriefje). De dagen voorafgaand aan het opstellen en ondertekenen van dit getuigschrift worden niet vergoed. Ga dus best meteen naar de dokter als u ziek bent, zo verliest u geen deel van uw uitkering.

Weetje! U ontvangt alleen een uitkering wanneer u persoonlijk elke zelfstandige activiteit stopzet tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent echter niet dat u uw zaak dient te sluiten. Uw zakenpartner, familie of medewerkers mogen uw zaak in uw naam verder uitbaten tijdens uw arbeidsongeschiktheid.

Lynn Boterberg
Expert fiscale & financiële planning