De zorgvolmacht

Wat als het noodlot toeslaat en je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent bepaalde handelingen te stellen of beslissingen te nemen? Met een zorgvolmacht kan je hierop anticiperen!

Download hier de infofiche.

x

Wat is het?

Een zorgvolmacht is een document waarin je één of meerdere personen (bv. je partner of je kinderen) volmacht geeft om in jouw plaats te handelen wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent.

Dit kan zowel onderhands als via een notariële akte opgesteld worden. In sommige gevallen is echter steeds een notariële volmacht nodig, bv. voor de verkoop van een onroerend goed. De notaris staat in voor de registratie in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten. Bij een onderhandse zorgvolmacht sta je daar zelf voor in.

Voor wie?

Voor iedereen die wil anticiperen op de dag dat hij niet meer zelf zijn vermogen kan beheren. Niet alleen de oudere generatie heeft er baat bij. Een ziekte of ongeval met hersenschade of coma tot gevolg, kan iedereen overkomen.

Belangrijk! Om een zorgvolmacht te kunnen opstellen moet je meerderjarig en wilsbekwaam zijn, wat betekent dat je ten volle moet begrijpen wat de gevolgen zijn van de zorgvolmacht. Vertoon je bv. eerste verschijnselen van dementie, dan wacht je best niet te lang…

Waarvoor?

Je kiest zelf voor welke handelingen je volmacht geeft. Het kan gaan om daden van beheer, zoals het uitvoeren van betalingen, beleggen van spaarcenten,… , maar evenzeer om daden van beschikking, zoals de aan- of verkoop van een woning, het doen van een schenking,… .

Je kan ook persoonsgebonden handelingen opnemen in de zorgvolmacht, zoals bv. de keuze van het rusthuis of de uitoefening van patiëntenrechten.

Wanneer de zorgvolmacht in werking treedt, bepaal je ook zelf. Doorgaans is dit vanaf het moment dat je onbekwaam geworden bent. Maar het kan zelfs onmiddellijk na de ondertekening.

Voordelen?

De dag dat je niet meer zelf in staat bent je vermogen te beheren, kan de door jou aangeduide persoon dit beheer gewoon verderzetten. De vrederechter moet niet tussenkomen om een bewindvoerder aan te stellen. Heel wat praktische moeilijkheden worden hierdoor vermeden.

De zorgvolmacht kan ook een vangnet zijn voor successieplanning. Voor zover je dit in de zorgvolmacht hebt voorzien, kan je bv. nog een deel van je vermogen schenken aan je kinderen om zo een hogere erfbelasting te vermijden.

Wat wij voor u kunnen doen?

De opmaak van een zorgvolmacht betekent maatwerk. Een open en eerlijk gesprek leidt tot een gepersonaliseerde zorgvolmacht. Wij staan u hierin graag bij.