Is een dubbele boekhouding nu toch verplicht voor uw maatschap?

Naar aanleiding van de recente hervorming van het ondernemingsrecht zijn voortaan ook maatschappen verplicht een boekhouding bij te houden. Deze boekhoudplicht is in werking getreden op 1 november 2018. Voor maatschappen opgericht vóór 1 november 2018 werd een overgangsperiode voorzien. Zij zullen pas een boekhouding moeten voeren vanaf het eerste [...]

2019-11-27T14:32:48+00:00 27 november 2019|Successie|

Het beding van aanwas onder de loep

Heeft u in het verleden samen met uw oudere of jongere partner een beding van aanwas afgesloten? En heeft u het leeftijdsverschil destijds gecompenseerd met een hogere of lagere inleg? Is het op vandaag überhaupt nog mogelijk om een groot leeftijdsverschil met een ongelijke inbreng te compenseren en wat met [...]

2019-10-25T15:45:42+00:00 25 oktober 2019|Successie|

Aangekondigde hervorming van de Vlaamse erf- en schenkbelasting blijft beperkt

In een vorige bijdrage werden een aantal opvallende voorstellen aangehaald uit de startnota van de Vlaamse regeringsonderhandelingen met betrekking tot de Vlaamse erf- en schenkbelasting. Daar is uiteindelijk nog weinig van terug te vinden in het recent vrijgegeven regeerakkoord. Een volledige vrijstelling van erfbelasting voor de langstlevende echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonenden [...]

2019-10-18T14:13:31+00:00 18 oktober 2019|Successie|

Hervorming erf- en schenkbelasting in het verschiet: onderneem nu nog actie!

De Vlaamse regeringsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Uit de zgn. ‘startnota’ blijkt dat men in de erfbelasting een volledige vrijstelling wil invoeren voor de langstlevende echtgenoten en wettelijk samenwonenden, alsook voor inwonende kinderen tot 18 jaar. Tegelijk wil men een aantal mechanismen tot fiscale ontwijking afsluiten en wordt onderzocht [...]

2019-09-12T17:50:33+00:00 12 september 2019|Successie|

De bankgift: enkele do’s en don’ts

Het is weer die tijd van het jaar. Cadeautjes worden enthousiast onder de kerstboom gelegd. Maar in plaats van een traditionele cadeaubon wenst u aan uw naasten dit jaar misschien wel een geldsom te schenken? Maar hoe pakt u dit nu weer correct aan? Hierbij enkele do’s en don’ts zodat [...]

2018-12-17T23:04:16+00:00 14 december 2018|Successie|

Uw vennootschap en uw huwelijk: een goed koppel?

Op 1 september 2018 trad niet alleen het nieuwe erfrecht in werking, maar ook het hervormd huwelijksvermogensrecht. Deze wetswijziging heeft ook voor ondernemers belangrijke gevolgen. Onder meer wie gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van goederen, doch wiens aandelen van z’n vennootschap persoonlijk bezit zijn, evalueert best even z’n [...]

2018-11-19T10:16:11+00:00 19 november 2018|Successie|

De hervorming van het ondernemingsrecht heeft belangrijke gevolgen voor uw maatschap

Door de Wet van 27 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht wordt een nieuw ondernemingsbegrip ingevoerd.  Als gevolg van de hervorming zal ook een burgerlijke maatschap voortaan als een onderneming worden beschouwd.  De onderwerping van de maatschap aan de regels van het ondernemingsrecht heeft belangrijke gevolgen.  Een maatschap [...]

2018-06-25T12:14:14+00:00 22 juni 2018|Successie|