De impact van het zomerakkoord op uw loonpolitiek

Zoals u ongetwijfeld reeds heeft vernomen, heeft het zomerakkoord van de federale regering onder meer een verlaging van de vennootschapsbelasting in petto. Maar wat is nu de praktische impact hiervan voor uw vennootschap en uw loonpolitiek? Dient u uw bezoldiging op te trekken? Of is het interessanter om voortaan vooral [...]

2018-03-05T15:42:14+00:00 28 september 2017|Fiscaliteit, Vermogen|

Winst in de vennootschap: uitkeren of reserveren?

Dezer dagen wordt in heel wat vennootschappen de jaarlijkse algemene vergadering georganiseerd. Een van de agendapunten hierbij is de bestemming van het resultaat van het afgelopen boekjaar. Maar welke mogelijkheden zijn er nu ook alweer om in een KMO-vennootschap winsten uit te keren? Gewone dividenduitkering Vooreerst kan de algemene vergadering [...]

2018-01-11T20:43:48+00:00 29 juni 2017|Fiscaliteit, Vermogen|

Opinie: geen foliekes meer voor de bedrijfsleider-aandeelhouder?

Mag een bedrijfsleider-aandeelhouder zich op kosten van de vennootschap belonen met een nieuwe Porsche als extra bedrijfswagen? Het Hof van Beroep te Antwerpen (28 maart 2017) aanvaardde deze uitgaven niet als beroepskost en stelde dat een dergelijke “opslag” niet kon worden verantwoord door werkelijk aantoonbare prestaties. Het feit dat hiervoor [...]

2017-12-11T13:01:15+00:00 27 april 2017|Fiscaliteit, Vermogen|

Aandelenopties toekennen: wat als prestaties worden geleverd via een managementvennootschap?

Veel ondernemingen wensen bepaalde ‘key-persons’ goed te verlonen en voor langere tijd aan het bedrijf te binden. Omwille van het gunstig fiscaal regime vormt het toekennen van aandelenopties daarbij een interessant instrument. Lange tijd was het onduidelijk of dit fiscaal stelsel ook van toepassing is wanneer de betrokken persoon via [...]

2017-12-11T13:02:54+00:00 14 april 2017|Fiscaliteit, Vermogen|