Winst in de vennootschap: uitkeren of reserveren?

Dezer dagen wordt in heel wat vennootschappen de jaarlijkse algemene vergadering georganiseerd. Een van de agendapunten hierbij is de bestemming van het resultaat van het afgelopen boekjaar. Maar welke mogelijkheden zijn er nu ook alweer om in een KMO-vennootschap winsten uit te keren? Gewone dividenduitkering Vooreerst kan de algemene vergadering [...]

2018-01-11T20:43:48+00:00 29 juni 2017|Fiscaliteit, Vermogen|

Opinie: geen foliekes meer voor de bedrijfsleider-aandeelhouder?

Mag een bedrijfsleider-aandeelhouder zich op kosten van de vennootschap belonen met een nieuwe Porsche als extra bedrijfswagen? Het Hof van Beroep te Antwerpen (28 maart 2017) aanvaardde deze uitgaven niet als beroepskost en stelde dat een dergelijke “opslag” niet kon worden verantwoord door werkelijk aantoonbare prestaties. Het feit dat hiervoor [...]

2017-12-11T13:01:15+00:00 27 april 2017|Fiscaliteit, Vermogen|

Aandelenopties toekennen: wat als prestaties worden geleverd via een managementvennootschap?

Veel ondernemingen wensen bepaalde ‘key-persons’ goed te verlonen en voor langere tijd aan het bedrijf te binden. Omwille van het gunstig fiscaal regime vormt het toekennen van aandelenopties daarbij een interessant instrument. Lange tijd was het onduidelijk of dit fiscaal stelsel ook van toepassing is wanneer de betrokken persoon via [...]

2017-12-11T13:02:54+00:00 14 april 2017|Fiscaliteit, Vermogen|

VLABEL spreekt zich uit over de inbreng in de huwgemeenschap onder de optioneel ontbindende voorwaarde van vooroverlijden

In een voorafgaande beslissing (nr. 16057 dd. 09.01.2017) oordeelt VLABEL dat de inbreng van goederen in de huwgemeenschap door de ene echtgenoot onder optioneel ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van de andere echtgenoot, fiscaal misbruik uitmaakt. Een zoveelste planningstechniek wordt daarmee naar de prullenbak verwezen. De feiten Een echtpaar is gehuwd [...]

2017-12-18T17:56:58+00:00 27 februari 2017|Fiscaliteit, Vermogen|

Successieplanning: ook op jonge leeftijd?

Wie aan successieplanning denkt, denkt daarbij zelden aan een jong koppel dat in het huwelijksbootje stapt. Het zou eerder iets zijn voor welstellende grootouders die hun vermogen doorgeven aan de volgende generaties. Helemaal onterecht! Een vroegtijdig overlijden door ziekte of ongeval valt helaas niet uit te sluiten. En op jongere [...]

2017-12-18T17:57:54+00:00 27 januari 2017|Fiscaliteit, Successie, Vermogen|