Gezin

Bij het stichten van een gezin rijzen veel vragen: hoe kan ik het best gaan samenwonen? Welke afspraken moeten worden gemaakt over ons vermogen? Hoe stel ik mijn gezin financieel veilig als ik arbeidsonbekwaam wordt? Hoe staat mijn gezin er financieel voor bij mocht ik komen te overlijden? Wie beheert mijn vermogen als ik het zelf niet meer kan? Het zijn maar enkele van de vragen die zich stellen.

Welke samenlevingsvorm past u het beste?

Wanneer u gaat samenwonen heeft u de keuze uit verschillende samenlevingsvormen, elk met hun specifieke kenmerken. Zo kan u opteren voor een ‘lichte’ samenlevingsvorm zoals feitelijk of wettelijk samenwonen, of u kan een stapje verder gaan en in het huwelijksbootje stappen. In dit laatste geval moet u vervolgens kiezen onder welk huwelijksstelsel u wenst te huwen. Het belang van deze keuzes mag niet onderschat worden aangezien het de basis vormt voor iedere vermogensplanning. Belangrijk is hierbij dan ook niet over één nacht ijs te gaan. Meer over de verschillende samenlevingsvormen leest u hier.

Ongeacht voor welke samenlevingsvorm u kiest, het is belangrijk reeds bij de start goede afspraken te maken die afgestemd zijn op uw specifieke wensen en situatie. Laat u hiervoor bijstaan door een expert.

Is mijn gezin financieel voldoende beschermd als er mij iets overkomt?

Het is niet iets waar u graag aan denkt, maar weet u hoe uw gezin er voor staat mocht er iets met u of uw partner gebeuren? Denk bijvoorbeeld aan een ongeval, een langdurige ziekte, of misschien zelfs wel een overlijden.

Als een dergelijke situatie zich voordoet dan zal het gezinsinkomen vaak aanzienlijk dalen terwijl de vaste kosten, zoals de terugbetaling van leningen en de huishoudkosten, in principe ongewijzigd blijven. Ingeval van een overlijden zal er bovendien ook erfbelasting betaald moeten worden.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw gezin voldoende financieel beschermd is om dergelijke moeilijke situaties te kunnen overbruggen.

Wie beheert mijn vermogen als ik het zelf niet meer kan?

Door ziekte of een ongeval kan het voorkomen dat u of uw partner wilsonbekwaam wordt. Dit betekent dat deze persoon (tijdelijk) zelf geen beslissingen meer kan nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot zijn of haar vermogen.

Tal van handelingen worden dan onmogelijk, zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte ondertekenen, een aangetekende brief afhalen, huurcontracten ondertekenen maar ook het uitvoeren van betalingen kunnen in het gedrang komen. Van zodra iemand wilsonbekwaam is, komen immers in principe de lopende volmachten op bankrekeningen te vervallen.

Om in dergelijke situatie te vermijden dat een vrederechter moet tussenkomen kan u voorzien in een zorgvolmacht. Meer hierover ontdekt u hier. De opmaak van een zorgvolmacht betekent maatwerk. Lemon Consult begeleidt u graag bij de opmaak van uw gepersonaliseerde zorgvolmacht.