Kinderen het huis uit

Als kinderen hun vleugels uitslaan, kunnen zij vaak een financieel duwtje in de rug gebruiken. U wil hen daar graag bij helpen, maar dit roept ook vele vragen op.

Welke samenlevingsvorm past het best bij mijn kind?

Er bestaan drie verschillende samenlevingsvormen, elk met hun specifieke kenmerken. Zo kan er gekozen worden voor een ‘lichte’ samenlevingsvorm zoals feitelijk of wettelijk samenwonen, of er kan ook gekozen worden om een stapje verder te gaan en in het huwelijksbootje te stappen. In dit laatste geval zal uw kind moeten kiezen onder welk huwelijksstelsel hij/zij wenst te huwen. Het belang van deze keuzes mag niet onderschat worden aangezien dit gevolgen heeft voor het vermogen, de fiscaliteit, het pensioen en het erfrecht van uw kind. Meer over de verschillende samenlevingsvormen leest u hier.

Ongeacht de keuze van de samenlevingsvorm, is het belangrijk om reeds bij de start goede afspraken te maken die afgestemd zijn op de specifieke wensen van uw kind en zijn/haar situatie. Laat u hiervoor bijstaan door een deskundige.

Hoe kan ik mijn kind het beste helpen bij de aankoop van een woning?

U zou uw kind een som geld kunnen schenken. Op die manier kan uw kind bij het aangaan van een hypothecaire lening zijn eigen inbreng vergroten. Dit betekent minder risico’s voor de bank en dus een goedkopere lening. De bankgift leent er zich toe om op een eenvoudige en goedkope manier te schenken. Lees hier u dit praktisch aanpakt. Mooi meegenomen bij de bankgift is dat er geen schenkbelasting betaald moet worden. Blijft u na de bankgift nog langer dan drie jaar leven, dan zal er evenmin erfbelasting verschuldigd zijn op de schenking bij uw overlijden.

Voelt u zich niet comfortabel om al meteen een schenking te doen, dan kan u uw kind ook een lening geven aan een voordelige interestvoet of zelfs renteloos. Maak in dit geval zeker een leningsovereenkomst op, dit om latere bewijsproblemen en discussies te vermijden. Bent u na een bepaalde tijd van mening dat u het uitgeleende kapitaal niet meer nodig heeft, dan kan u nog steeds de openstaande schuld kwijtschelden. In dit geval ontstaat er onrechtstreeks een schenking van het niet terugbetaalde bedrag.

Wat als de eigen inbreng van de partner van mijn kind bij de aankoop van een woning een stuk lager ligt?

In dit geval doet uw kind er goed aan om zekerheden in te bouwen, voor het geval het ooit tot een relatiebreuk komt. Dit kan op verschillende manieren.

Samenwonende koppels kunnen de woning aankopen in een gelijke verhouding, waardoor zij elk voor de helft eigenaar worden, maar kunnen daarbij een schuldbekentenis laten tekenen door de partner die minder heeft betaald. Bij een relatiebreuk zal uw kind het geld die hij van u gekregen heeft kunnen terugvorderen van zijn partner.

Een alternatieve oplossing is om de woning in ongelijke verhouding aan te kopen, zodat zij eigenaar worden in verhouding tot hun betaalde deel.  

Ook deze keuze zal doordacht gemaakt moeten worden, aangezien dit een impact kan hebben op een latere vermogensplanning tussen partners. U doet er goed aan u hierin te laten adviseren door een expert.

Hoe kan ik vermijden dat mijn vermogen vroeg of laat bij mijn schoonzoon of -dochter terechtkomt?

Doet u een schenking aan uw kind, dan maakt u zich misschien zorgen over wat er met het geschonken vermogen gebeurt indien uw kind later in een echtscheiding belandt.

Schenkingen (en ook erfenissen) die kinderen verkrijgen tijdens hun huwelijk, behoren in principe tot hun ‘eigen’ vermogen en komen niet toe aan de huwgemeenschap. Maar als uw kind, via een wijziging aan zijn huwelijksvoorwaarden, het geschonken vermogen inbrengt in de huwgemeenschap, dan wordt het wel gemeenschappelijk. En bij een latere echtscheiding wordt de huwgemeenschap in principe bij helften verdeeld…

Een degelijke situatie kan vermeden worden door aan de schenking een zogenaamde uitsluitingsclausule te koppelen. Hiermee wordt aan uw kind het verbod opgelegd om het geschonken vermogen gemeenschappelijk te maken.