Wie iets wil nalaten aan een goede vriend of ver familielid, kon tot op vandaag gebruik maken van de fiscaalgunstige techniek van het duolegaat. Maar vanaf 1 juli 2021 veranderen de regels in Vlaanderen. Het duolegaat zal vanaf dan geen fiscaal voordeel meer opleveren. Wie op vandaag een duolegaat heeft voorzien, past best spoedig zijn testament aan 

Wat is een duolegaat 

Het duolegaat is een techniek waarbij in een testament zowel een goed doel als een goede vriend of ver familielid wordt aangeduid als begunstigde. Het goede doel ontvangt een deel van de erfenis op voorwaarde dat deze de totale erfbelasting betaalt, ook de erfbelasting van de goede vriend of het ver familielid. Netto zal de vriend of het ver familielid meer overhouden dan wanneer hij rechtstreeks van u zou erven. Ook het goede doel houdt er aan over. Een fiscale win-winsituatie dus.  

Door een verandering van de fiscale regels zal deze techniek geen voordeel meer opleveren voor degenen die u heeft bevoordeeld in uw testamentHet fiscaal voordeel van deze techniek wordt binnenkort afgeschaft. Dit geldt voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021, ongeacht de datum waarop u uw testament heeft opgemaakt.  

Wat als u niets doet?  

Heeft u een duolegaat en laat u uw testament ongewijzigd, dan zal het goede doel hoogstwaarschijnlijk meer erfbelasting moeten betalen dan de waarde van het vermogen dat zij ontvangt. Logischerwijze zal het goede doel het legaat verwerpen. Het deel dat diende toe te komen aan het goede doel zal dan toekomen aan een andere persoon die u in uw testament heeft aangeduid of aan een wettelijke erfgenaam. Uw testament zal dus een andere uitwerking krijgen, terwijl dat misschien helemaal niet de bedoeling is.  

Wat als u wil nalaten aan een goed doel?  

Het blijft weliswaar mogelijk om fiscaalvriendelijk iets na te laten aan een goed doel. Vanaf 1 juli 2021 zullen goede doelen immers geen erfbelasting meer betalen op wat zij erven. Het tarief wordt verlaagd van 8,5% naar 0%. Ook een schenking aan een goed doel zal vanaf deze datum aan 0% kunnen gebeuren.  

Wat als u toch iets wil nalaten aan een goede vriend of ver familielid?  

Wil u toch iets nalaten aan een goede vriend of ver familielid, dan kan u vanaf 1 juli 2021 gebruik maken van de zogenaamde “vriendenerfenis”. Op een maximumbedrag van € 15.000 zal de vriend of het ver familielid slechts 3% erfbelasting betalen in plaats van de gebruikelijke 25%. Dit levert een belastingbesparing van maximaal € 3.300 opAlles boven de € 15.000 blijft onderworpen aan de huidige tarieven in de erfbelasting, die kunnen oplopen tot 55%. Een andere oplossing, zoals een schenking, kan dan eventueel wenselijk zijn.  

Pas uw testament aan 

Heeft u een duolegaat opgenomen in uw testament, dan is de kans groot dat uw testament, bij een overlijden vanaf 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die u voor ogen had. Het is daarom van groot belang uw testament zo snel mogelijk aan te passen. Lemon Consult helpt u graag zoeken naar de oplossing die het beste past bij uw persoonlijke situatie 

Dana Vandaele
Expert familiale planning